Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου

Για να εκδώσετε ένα αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου στον ιστότοπο της υπηρεσίας Gov (για την Ελλάδα), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Σύνδεση στο Gov.gr: Πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό Gov.gr. Αν δεν έχετε, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εγγραφόμενοι στον ιστότοπο Gov.gr. Αναζήτηση υπηρεσίας: Στην αναζήτηση του Gov.gr, πληκτρολογήστε “Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου” καιΔιαβάστε περισσότερα