Νομική αντιμετώπιση Bullying - Εκφοβισμός

Η νομική αντιμετώπιση του bullying στην Ελλάδα ρυθμίζεται από το Νόμο 4850/2023 “Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στον χώρο της εκπαίδευσης (Σύμβαση της Ζυρίχης) και άλλες διατάξεις”. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι το bullying αποτελεί ποινικό αδίκημα και επισύρει ποινήΔιαβάστε περισσότερα

Το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης κατ’ άρθρο 242 παρ. 1 ΠΚ

Το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης κατ’ άρθρο 242 παρ. 1 ΠΚ είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας τάξης και των γενικών αρχών του δημοσίου δικαίου. Ο σκοπός του είναι η προστασία της εμπιστοσύνης του κοινού στη δημόσια διοίκηση και την ακεραιότητα των δημόσιων εγγράφων. Στοιχεία του εγκλήματος Τα στοιχεία τουΔιαβάστε περισσότερα

Μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Στην Ελλάδα, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων ρυθμίζεται από τον Ν. 2472/1997, ο οποίος έχει ενσωματώσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νόμο, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνίσταται στη μη τήρηση των κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται στον νόμο. Οι κανόνες επεξεργασίας προσωπικώνΔιαβάστε περισσότερα

Ισόβια Κάθειρξη - Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 52

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ποινικού Κώδικα της Ελλάδας, η κάθειρξη είναι πρόσκαιρη και, κατ’ εξαίρεση, εφόσον ο νόμος το ορίζει ρητά, ισόβια. Η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης είναι από πέντε (5) έως είκοσι (20) έτη, ενώ η ισόβια κάθειρξη είναι η ποινή που επιβλέπει το δικαστήριο για ταΔιαβάστε περισσότερα

Ποινική Διαμεσολάβηση

Η ποινική διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία που επιτρέπει σε δύο μέρη που εμπλέκονται σε μια ποινική υπόθεση να έλθουν σε συμφωνία για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Η διαδικασία διεξάγεται από έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή, ο οποίος βοηθά τα μέρη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να καταλήξουν σε μια λύσηΔιαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε όταν μας εκβιάζουν

Όταν μας εκβιάζουν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Ο εκβιαστής μπορεί να προσπαθήσει να μας τρομάξει ή να μας εξαναγκάσει να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι και ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μαςΔιαβάστε περισσότερα

Deepfake Πορνογραφία

Deepfake Πορνογραφία. Τα deepfakes είναι βίντεο ή φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί για να εμφανίζονται σαν να είναι ένα άτομο που κάνει ή λέει κάτι που δεν έχει κάνει ή πει πραγματικά. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει πλαστά βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με άτομα που δεν έχουν συναινέσει,Διαβάστε περισσότερα

Οι καλύτεροι ποινικολόγοι Αθήνα

Οι καλύτεροι ποινικολόγοι Αθήνα. Η επιλογή ενός ποινικολόγου είναι μια σημαντική απόφαση, καθώς η εξέλιξη μιας ποινικής υπόθεσης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή του κατηγορούμενου. Για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: Εμπειρία: Ο ποινικολόγος πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία σεΔιαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπηση Μάρτυρα από Δικηγόρο

Η εκπροσώπηση μάρτυρα από δικηγόρο ως διαδικασία δεν επιτρέπεται στο δίκαιο της χώρας μας. Ωστοσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο μάρτυρας μπορεί να συμβουλευτεί δικηγόρο για να τον βοηθήσει να προετοιμαστεί για την κατάθεσή του και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματά του προστατεύονται. Σε ποινικές υποθέσεις, ο δικηγόρος μπορεί να βοηθήσειΔιαβάστε περισσότερα

Παράβαση καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου

Η παράβαση καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου είναι ένα από τα πιο συχνά αδικήματα που διαπράττονται από δημόσιους υπαλλήλους. Είναι ένα έγκλημα που ορίζεται στο άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 έτη ή χρηματική ποινή, αν η πραξη δε τιμωρείται βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη. Για ναΔιαβάστε περισσότερα