Πως επικυρώνω ένα αντίγραφο για δικαστική χρήση

Για να επικυρώσετε ένα αντίγραφο για δικαστική χρήση, θα πρέπει να το προσκομίσετε σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, όπως ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα, Εφορία ή Τράπεζα. Η αρμόδια αρχή θα ελέγξει το αντίγραφο και, εφόσον είναι ακριβές, θα το επικυρώσει με σφραγίδα και υπογραφή. Η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφου για δικαστική χρήση είναιΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 10 Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή Η ποινή που εκτίθηκε ολικά ή μερικά στην αλλοδαπή, αν επακολουθήσει καταδίκη στην ημεδαπή για την ίδια πράξη, αφαιρείται από την ποινή που επέβαλαν τα ελληνικά δικαστήρια.Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 9 Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή 1. Η ποινική δίωξη για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή αποκλείεται: α) αν ο υπαίτιος δικάστηκε για την πράξη αυτή στην αλλοδαπή και αθωώθηκε ή αν, σε περίπτωση που καταδικάστηκε, έχει εκτίσει ή εκτίει νομίμως την ποινή του, β) αν, σύμφωνα με τονΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 8 Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου τέλεσης, για τις εξής πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή: α) εσχάτη προδοσία ή προσβολές της διεθνούς υπόστασης της Χώρας σε βάρος του ελληνικού κράτους,Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 7 Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή 1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και κατά αλλοδαπού για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή και χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα, αν η πράξη αυτή στρέφεται εναντίον Έλληνα πολίτη και είναι αξιόποινη, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, και κατά τους νόμους της χώραςΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 6 Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή 1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και για πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό, αν αυτή, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκε ή αν διαπράχθηκεΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 5 Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή 1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς. Επίσης εφαρμόζονται και στις πράξεις συμμετοχής που τελέστηκαν στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, αν η κύρια πράξη, για την οποία δεν υπάρχει δικαιοδοσίαΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 2 (Νόμος 4619/2019) Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου 1. Αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου. 2. Αν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη μη αξιόποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση της ποινήςΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ποινικού Κώδικα

Δεν μπορούν να επιβληθούν ποινές εκτός από εκείνες που προβλέπονται ρητά από τον όμο πριν από την τέλεση της πράξης. Άρθρο 1 Καμία ποινή χωρίς νόμο Έγκλημα δεν υπάρχει χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της καθώς και την επιβλητέαΔιαβάστε περισσότερα

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, θα λέγαμε πως αποτελούν αρκετά συνηθισμένα αδικήματα στη καθημερινή ποινική δικηγορία. Εν συντομία, τα εγκλήματα που εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία είναι η κλοπή με τις διακρίσεις της, η υπεξαίρεση με τις διακρίσεις της, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε όλες τις μορφές της και φυσικάΔιαβάστε περισσότερα