Που φαίνονται τα προστατευόμενα μέλη

Πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προστατευόμενα μέλη σας: 1. Ηλεκτρονικά: Υποσύστημα “Απογραφή Μελών Οικογένειας” του e-ΕΦΚΑ: Συνδεθείτε στο gov.gr: https://www.gov.gr/ με τους κωδικούς Taxisnet. Επιλέξτε “Εργασία & Ασφάλιση” > “e-ΕΦΚΑ” > “Απογραφή Μελών Οικογένειας”. Εμφανίζονται τα προστατευόμενα μέλη σας, με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης). ΥποσύστημαΔιαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Ασφαλιστική Ικανότητα Τέκνου & Έμμεσου Μέλους στον e-ΕΦΚΑ

Οδηγός για Ασφαλιστική Ικανότητα Τέκνου & Έμμεσου Μέλους στον e-ΕΦΚΑ Η Ασφαλιστική Ικανότητα Τέκνου & Έμμεσου Μέλους στον e-ΕΦΚΑ είναι η δυνατότητα που έχουν τα μέλη οικογένειας ενός ασφαλισμένου να λαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Α. Ασφαλιστική Ικανότητα Τέκνου: Προϋποθέσεις: Ηλικία: έως 24 έτη (έως 26 έτηΔιαβάστε περισσότερα

Πως αποκτώ ασφαλιστική ικανότητα - Απόδοση

Απόκτηση Ασφαλιστικής Ικανότητας: Αναλυτικός Οδηγός Η ασφαλιστική ικανότητα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα. Χωρίς αυτήν, η δωρεάν ή με μειωμένη συμμετοχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η λήψη συνταγών, η νοσηλεία, η επιδότηση μητρότητας και άλλα ωφελήματα δεν είναι διαθέσιμα. 1. Τρόποι Απόκτησης Ασφαλιστικής Ικανότητας ΥπάρχουνΔιαβάστε περισσότερα

Πόσο στοιχίζει η αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Αναλυτικός Οδηγός για το Κόστος Αυτασφάλισης στον ΕΦΚΑ Εισαγωγή: Η αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ αποτελεί μια επιλογή για όσους δεν έχουν εργοδότη και επιθυμούν να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη και μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Το κόστος της αυτασφάλισης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως: Την ιδιότητα του ασφαλισμένου: (π.χ. αγρότης, αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας) ΤονΔιαβάστε περισσότερα

Κόστος Αυτασφάλισης στον ΕΦΚΑ - Αναλυτικός Οδηγός

Η αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ αποτελεί μια επιλογή για όσους δεν έχουν εργοδότη και επιθυμούν να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη και μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Το κόστος της αυτασφάλισης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως: Την ιδιότητα του ασφαλισμένου: (π.χ. αγρότης, αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας) Τον κλάδο ασφάλισης: (π.χ. κύρια σύνταξη, υγεία, επικουρική σύνταξη, εφάπαξ)Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης - Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης: Οδηγός Βήμα προς Βήμα Η έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα είναι πλέον μια απλή και ψηφιακή διαδικασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε: 1. Συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Πιστοποιητικό γέννησης Εάν είστε αλλοδαπός, άδεια διαμονής ή βεβαίωση άδειας διαμονήςΔιαβάστε περισσότερα

Πως θα βρω την προσωπική διαφορά - ΕΦΚΑ

Η προσωπική διαφορά είναι ένα ποσό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό των συντάξεων που έγινε το 2016. Το ποσό αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της σύνταξης που θα ελάμβανε ο συνταξιούχος με βάση τα νέα δεδομένα και της σύνταξης που ελάμβανε πριν τον επανυπολογισμό. Για να βρείτε την προσωπική διαφοράΔιαβάστε περισσότερα

Εύρεση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου e-ΕΦΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ) ηλεκτρονικά

Ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜΑ) e-ΕΦΚΑ είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των ασφαλισμένων ατόμων στο Ενιαίο Φορολογικό Καινοτόμο Ασφαλιστικό (e-ΕΦΚΑ). Ο e-ΕΦΚΑ είναι το ηλεκτρονικό σύστημα που διαχειρίζεται τα ασφαλιστικά θέματα στην Ελλάδα. Ο ΑΜΑ e-ΕΦΚΑ αποτελείται συνήθως από έναν αριθμό και μιαΔιαβάστε περισσότερα