Μεταγραφή συμβολαίου στο κτηματολόγιο

Αναλυτικός Οδηγός για τη Μεταγραφή Συμβολαίου στο Κτηματολόγιο. Βήμα 1: Συλλογή Απαιτούμενων Δικαιολογητικών: Συμβόλαιο: Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβολαίου που μεταβιβάζει εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Απαιτείται για ακίνητα που μεταβιβάζονται μετά την 1/1/2012. Τίτλος ιδιοκτησίας:Διαβάστε περισσότερα

Ημερόπλοιο και Νομικό Καθεστώς

Ορισμός Ημερόπλοιου: Ένα ημερόπλοιο, βάσει του Ν. 4256/2014 (άρθρο 12), ορίζεται ως μικρό σκάφος, πλοίο αναψυχής ή επιβατηγό τουριστικό πλοίο που εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι. Νομικό Καθεστώς: Η δραστηριοποίηση των ημερόπλοιων ρυθμίζεται από διάφορες νομοθετικές διατάξεις, με κυριότερες: Ν. 4256/2014: “Κύρωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και λοιπές διατάξεις” ΥπουργικήΔιαβάστε περισσότερα

Λάθος δήλωση στο κτηματολόγιο - Πως διορθώνεται

Διόρθωση Λανθασμένης Δήλωσης στο Κτηματολόγιο: Αναλυτικός Οδηγός Βήμα 1: Εντοπισμός του Λάθους Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε για το είδος του λάθους που υπάρχει στην κτηματολογική σας δήλωση. Συχνά λάθη περιλαμβάνουν: Στοιχεία ιδιοκτήτη: λανθασμένο όνομα, ΑΦΜ, διεύθυνση Στοιχεία ακινήτου: λανθασμένη θέση, εμβαδόν, όρια, τίτλος κτήσης Δικαιώματα: μη αναγραφόμενα δικαιώματα (π.χ. επικαρπία), λανθασμέναΔιαβάστε περισσότερα

Ο επικαρπωτής μπορεί να πουλήσει το ακίνητο

Η απάντηση στο ερώτημα εάν ο επικαρπωτής μπορεί να πουλήσει το ακίνητο είναι ναι, μεν, αλλά… Ο επικαρπωτής όντως διαθέτει το δικαίωμα πώλησης του ακινήτου, όχι όμως την πλήρη κυριότητα. Αυτό σημαίνει ότι η πώληση φέρει κάποιες ιδιαιτερότητες και περιορισμούς. Νομοθεσία: Αστικός Κώδικας (ΑΚ): Άρθρο 1117: “Ο επικαρπωτής έχει δικαίωμαΔιαβάστε περισσότερα

Δήλωση Θανάτου στο Κτηματολόγιο

Δήλωση Θανάτου στο Κτηματολόγιο: Αναλυτικός Οδηγός Η δήλωση θανάτου στο Κτηματολόγιο αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την ενημέρωση των κτηματολογικών βιβλίων μετά την απώλεια προσώπου που κατείχε ακίνητα. Η διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Α. Ηλεκτρονική Δήλωση Θανάτου Προϋποθέσεις: Διαθέσιμοι κωδικοί Taxisnet γιαΔιαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας

Η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου, η οποία διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών σκοπών. Βασίζεται στην ιδέα ότι τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από το κράτος οφείλουν να είναι κατάλληλα, αναγκαία και εύλογα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Περιεχόμενα: Εισαγωγή ΟρισμόςΔιαβάστε περισσότερα

Κληρονομική διαδοχή με διαθήκη

Κληρονομική Διαδοχή με Διαθήκη: Αναλυτικός Οδηγός 1. Τι είναι η διαθήκη; Η διαθήκη αποτελεί νομικό έγγραφο, στο οποίο ο διαθέτης, δηλαδή το πρόσωπο που συντάσσει τη διαθήκη, εκφράζει την τελευταία του βούληση όσον αφορά τη διανομή της περιουσίας του μετά τον θάνατό του. 2. Ποια είναι τα είδη της διαθήκης;Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση στο κτηματολόγιο με αποδοχή κληρονομιάς

Οδηγός για δήλωση στο κτηματολόγιο με αποδοχή κληρονομιάς Απαιτούμενα έγγραφα: Πιστοποιητικό θανάτου του κληρονομούμενου. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του κληρονόμου. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (εκδίδεται από το Δήμο). Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς (συμβολαιογραφικό έγγραφο). Πιστοποιητικό μεταγραφής της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς. Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου (π.χ. συμβόλαιο αγοράς, δωρεά, κληρονομιά). Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτουΔιαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πληρεξούσιο για Μεταβίβαση Πώληση Ακινήτου

Ειδικό Πληρεξούσιο για Μεταβίβαση Ακινήτου: Αναλυτικός Οδηγός Τι είναι το Ειδικό Πληρεξούσιο για Μεταβίβαση Ακινήτου; Είναι ένα έγγραφο που εξουσιοδοτεί ένα πρόσωπο (πληρεξούσιο) να ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα (ιδιοκτήτη του ακινήτου), για την μεταβίβαση του ακινήτου σε τρίτο. Πλεονεκτήματα: Ευκολία: Δίνει τη δυνατότητα στον εντολέα να ολοκληρώσει τη μεταβίβασηΔιαβάστε περισσότερα

Πληρεξούσιο για διαχείριση περιουσίας

Ένα πληρεξούσιο για διαχείριση περιουσίας είναι ένα έγγραφο που εξουσιοδοτεί ένα άτομο (τον πληρεξούσιο) να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου ατόμου (του πληρεξουσιοδότη) όσον αφορά την περιουσία του. Τύποι πληρεξουσίων: Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πληρεξουσίων: Γενικό πληρεξούσιο: Εξουσιοδοτεί τον πληρεξούσιο να ενεργεί για λογαριασμό του πληρεξουσιοδότη σε ό,τι αφορά τηνΔιαβάστε περισσότερα