Ένσταση Συμψηφισμού σε Αγωγή Συζυγικής Στέγης

Οδηγός για την Ένσταση Συμψηφισμού σε Αγωγή Συζυγικής Στέγης Η ένσταση συμψηφισμού αποτελεί ένα διαδικαστικό μέσο, που δύναται να ασκήσει ο εναγόμενος σε αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα, προκειμένου να αμυνθεί έναντι της αξίωσης του ενάγοντος. Στην περίπτωση αγωγής που αφορά τη συζυγική στέγη, ο κύριος του ακινήτου (εναγόμενος) δύναται ναΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 45 (Νόμος 46192019) - Συναυτουργοί

Εισαγωγή: Το άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) ορίζει την έννοια της συναυτουργίας και ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των συναυτουργών. 2. Ορισμός Συναυτουργίας: Σύμφωνα με το άρθρο 45, συναυτουργοί θεωρούνται όσοι πραγμάτωσαν από κοινού, εν όλω ή εν μέρει, τα στοιχεία της περιγραφόμενης στον νόμο αξιόποινης πράξης. 3. ΜορφέςΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 44 - Υπαναχώρηση - (Νόμος 46192019)

Άρθρο 44 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Υπαναχώρηση 1. Ατιμωρησία απόπειρας Η απόπειρα μένει ατιμώρητη, εάν ο δράστης, αφού άρχισε την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης, δεν την ολοκλήρωσε: Με τη θέλησή του: Ο δράστης οικειοθελώς σταματά την πράξη του πριν την ολοκλήρωση. Η οικειοθελής υπαναχώρηση μπορεί να οφείλεται σεΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 43 - Απρόσφορη απόπειρα

1. Ορισμός: Απρόσφορη απόπειρα τελείται όταν ο δράστης: Επιχειρεί την τέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος, Χρησιμοποιεί μέσο ή αντικείμενο που καθιστά απολύτως αδύνατη την πραγματοποίηση του εγκλήματος. Παράδειγμα: Χρήση πλαστού πιστολιού για ληστεία. Προσπάθεια κλοπής χρηματοκιβωτίου από θωρακισμένο κτίριο με ακατάλληλα εργαλεία. 2. Ποινή: Ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση έως 3Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 42 - Έννοια και ποινή της απόπειρας

Άρθρο 42 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Έννοια και ποινή της απόπειρας 1. Ορισμός της απόπειρας: Όποιος, έχοντας αποφασίσει να τελέσει έγκλημα, αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόμενη στο νόμο αξιόποινη πράξη, τιμωρείται, αν το έγκλημα δεν ολοκληρώθηκε, με μειωμένη ποινή (άρθρο 83). 2. Στοιχεία της απόπειρας: Υποκειμενικό στοιχείο: Δόλος (θετικόςΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 37 - Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα

Εάν: Ο καταδικασθείς σε φυλάκιση ή κάθειρξη πάσχει από ψυχική διαταραχή που δεν επηρεάζει τον καταλογισμό του, Η κατάσταση του επιβάλλει ιδιαίτερη θεραπεία ή μέριμνα, Η θεραπεία ή μέριμνα δεν δύναται να προσφερθεί στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης, το δικαστήριο ή το συμβούλιο πλημμελειοδικών μπορεί να διατάξει την έκτιση της ποινής σε: Ιατροψυχιατρικό κατάστημα κράτησης ήΔιαβάστε περισσότερα

Άρθρο 462 - Ποια είναι τα ένδικα μέσα - Οδηγός

Το άρθρο 462 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) ορίζει τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων, εκτός από όσα προβλέπονται με ειδικές διατάξεις του Κώδικα. Είναι αλήθεια ότι γίνεται σχεδόν ομόφωνα δεκτό πως ο κοινός νομοθέτης δύναται όχι μόνο να περιορίσει, αλλά και ναΔιαβάστε περισσότερα

Εξωδικαστικός μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Βήμα προς Βήμα

Οδηγός για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Βήμα προς Βήμα Εισαγωγή: Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Εξωδικαστικός) αποτελεί μια εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς πιστωτές, όπως τράπεζες, funds, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος του μηχανισμού είναι η βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών, λαμβάνοντας υπόψηΔιαβάστε περισσότερα

Κόστος Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Κόστος Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών: Αναλυτικός Οδηγός Η υποβολή αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (Εξωδικαστικός) είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει τέλος για την υποβολή της αίτησης, ούτε για την αξιολόγησή της από τον Φορέα Διαχείρισης Αιτήσεων (ΦοΔΑ). Πιθανά έξοδα: Έξοδα για την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη: 10€ για την έκδοσηΔιαβάστε περισσότερα

Ποιοι μπορούν να μπουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τι είναι: Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς: Τράπεζες Servicers Δημόσιο Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών: 1. Φυσικά πρόσωπα: Ιδιώτες Ελεύθεροι επαγγελματίες Αγρότες Επιχειρηματίες 2. Νομικά πρόσωπα: Επιχειρήσεις Εταιρείες Κοινωνικές συνεταιριστικέςΔιαβάστε περισσότερα