Φόρος κληρονομίας

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς θεσπίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024, με στόχο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας. Ας δούμε τις βασικές αλλαγές: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή: Πλέον, σχεδόν όλες οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) οφείλουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ.Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του δράστη κλοπής ταυτότητας

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του δράστη κλοπής ταυτότητας είναι ένα σύνθετο ζήτημα με αποχρώσεις, που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως: Την έκταση της κλοπής ταυτότητας: Σε περιπτώσεις σοβαρής οικονομικής ζημιάς ή ψυχικής οδύνης, το θύμα μπορεί να έχει αυξημένο ένδιαφέρον για την ταυτοποίηση και την δίωξη του δράστη. ΣεΔιαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα 12022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) δημοσίευσε το 2022 τις Κατευθυντήριες Γραμμές 1/2022 με σκοπό την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Το Δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα αναφέρεται στο δικαίωμα των ατόμων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικάΔιαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο συμβίωσης και παιδί

Σύμφωνο Συμβίωσης και Παιδί: Αναλυτικός Οδηγός Εισαγωγή Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί μια νομικά κατοχυρωμένη μορφή συμβίωσης για ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια, προσφέροντας ένα πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που τα μέρη ενός συμφώνου συμβίωσης έχουν ή αποκτούν παιδί, ακολουθούν μια σειρά από νομικά και πρακτικά ζητήματα. Ο παρών οδηγόςΔιαβάστε περισσότερα

Αν παντρευτώ χάνω την διατροφή

Η διατροφή που καταβάλει ο σύζυγος για την μητέρα των τέκνων και όχι για τα τέκνα είναι η διατροφή που παύει με το νέο γάμο της μητέρας. Η συγκεκριμένη διατροφή που πλέον δε καταβάλλεται μετά από τον νέο γάμο της πρώην συζύγου είναι γνωστή ως μεταγαμιαία διατροφή και βασίζεται στοΔιαβάστε περισσότερα

Αν δεν πληρώσω διατροφή τι γίνεται

Αν δεν πληρώσετε διατροφή: Αναλυτικός Οδηγός Η μη πληρωμή διατροφής αποτελεί σοβαρό θέμα με νομικές συνέπειες. Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για το τι μπορεί να συμβεί: Νομικές Συνέπειες: Ποινικές Διώξεις: Ο δικαιούχος διατροφής μπορεί να υποβάλει μήνυση για μη πληρωμή διατροφής. Η μη πληρωμή θεωρείται ποινικό αδίκημα, και η ποινήΔιαβάστε περισσότερα

Συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου

Συμβολαιογραφική Αναγνώριση Τέκνου (εκόυσια αναγνώριση): Διαδικασία Η συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου (εκούσια αναγνώριση), αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας ο πατέρας, αυτοπροσώπως, δηλώνει ενώπιον συμβολαιογράφου την αναγνώριση του τέκνου του, γεννημένου εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. Σκοπός: Η αναγνώριση τέκνου εξασφαλίζει στο αναγνωρισμένο τέκνο: Νομική αναγνώριση της πατρότητας: Δημιουργεί δεσμό συγγένειαςΔιαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Τέκνου & Πατρότητα

Η αναγνώριση τέκνου αποτελεί μια νομική πράξη με την οποία ένας άνδρας αποδέχεται την πατρότητα ενός παιδιού. Η διαδικασία αυτή φέρνει μαζί της διάφορες νομικές συνέπειες, τόσο για τον πατέρα όσο και για το παιδί. Στην Ελλάδα, η αναγνώριση τέκνου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 1. Εκούσια Αναγνώριση: ΗΔιαβάστε περισσότερα

Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο

Η υποχρέωση διατροφής των γονέων προς τα τέκνα τους ορίζεται από τον νόμο και υφίσταται έως ότου τα τέκνα αποκτήσουν την ικανότητα να συντηρούν τον εαυτό τους. Η ενηλικίωση του τέκνου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την οικονομική αυτονομία του τέκνου. Η ύπαρξη ή μη υποχρέωσης διατροφής μετά την ενηλικίωση τουΔιαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Διατροφής Ανηλίκου Τέκνου

Υπολογισμός Διατροφής Ανηλίκου Τέκνου: Αναλυτικός Οδηγός Ο υπολογισμός της διατροφής ανηλίκου τέκνου αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα που λαμβάνει υπόψιν διάφορους παράγοντες, νομικούς και οικονομικούς. Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η παροχή μίας ολοκληρωμένης εικόνας για τη διαδικασία υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις και νομολογία. Νομικό Πλαίσιο: Άρθρα 1485Διαβάστε περισσότερα