Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, για να λάβουν οι πολίτες τη βεβαίωση ΤΑΠ, θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο τρία έγγραφα στον δήμο, και η βεβαίωση θα εκδίδεται εντός πέντε ημερών με ισχύ μέχρι το τέλος του έτους που εκδίδεται. Ποια είναι τα 3 δικαιολογητικά για τηνΔιαβάστε περισσότερα

Επίδομα Στέγασης Ενοικίου

Το επίδομα στέγασης αναφέρεται σε ένα προνοιακό πρόγραμμα που παρέχει επιδότηση για το ενοίκιο σε νοικοκυριά που ενοικιάζουν την πρώτη τους κατοικία. Έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε 260.000 νοικοκυριά. Αυτό το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου είναι επίσης γνωστό ως στεγαστικό επίδομα ή επιδότηση ενοικίου. Το επίδομαΔιαβάστε περισσότερα

Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο. Με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 2664/1998, από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, η υφιστάμενη διαδικασία μεταγραφών στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία για τις περιοχές που υπόκεινται σε κτηματολογική διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο 2308/1995, αντικαθίσταται από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το Εθνικό Κτηματολόγιο λειτουργεί ως ένα σύστημαΔιαβάστε περισσότερα

Προσύμφωνο Πώλησης Ακινήτου

Προσύμφωνο Πώλησης Ακινήτου – Τι είναι ακριβώς; Το προσύμφωνο πώλησης/αγοραπωλησίας ακινήτου αναφέρεται σε ένα έγγραφο που συντάσσεται ανάμεσα σε δύο μέρη, συνήθως σε παρουσία ενός συμβολαιογράφου, και τα οποία δεσμεύονται να προχωρήσουν στη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Ο πωλητής δεσμεύεται να μεταβιβάσει το ακίνητο στον αγοραστή, ενώ ο αγοραστής δεσμεύεται ναΔιαβάστε περισσότερα

Απλήρωτα Κοινόχρηστα

Απλήρωτα Κοινόχρηστα. Το πρόβλημα με την ανεξόφλητη κοινόχρηστη επιβάρυνση είναι πιο σοβαρό από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Ο νομοθέτης έχει παράσχει στον διαχειριστή της πολυκατοικίας την εξουσία να ασκεί άμεσα δικαστικές ενέργειες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών, με σκοπό να προστατεύσει τα συμφέροντα των συνιδιοκτητών και ναΔιαβάστε περισσότερα

Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας

Με το νομοσχέδιο “Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”, το άρθρο 65 εισάγει το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας. Ο σκοπός αυτών των διατάξεων είναι η ενοποίηση των βασικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη ή τη μη ύπαρξη νόμιμης σχέσης που σχετίζεται με το δικαίωμα κληρονομίας.Διαβάστε περισσότερα

σύνταξη λόγω θανάτου

Σύνταξη λόγω θανάτου. Γάμος με συνταξιούχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Είναι συνταγματική η προϋπόθεση της 5ετούς διάρκειας γάμου πριν από τον θάνατο του συνταξιούχου συζύγου για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τον επιζώντα σύζυγο. Με το άρθρο 12 του ν. 3863/2010, οι διατάξεις αυτού του νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν γιαΔιαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο συμβίωσης Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Τα κυριότερα προνόμια που αποκτούν οι εταίροι με την σύναψη ενός Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης περιλαμβάνουν τα εξής: Κληρονομικά δικαιώματα: Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους εταίρους, ο επιζών αποκτά το δικαίωμα κληρονομίας σύμφωνα με τους νόμους περί διαδοχής. Επώνυμο του παιδιού: Αν ένα τέκνο γεννηθεί κατά τη διάρκεια του ΣυμφώνουΔιαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο συμβίωσης Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για το σύμφωνο συμβίωσης: Συμφωνογραφημένο σύμφωνο συμβίωσης. Αντίγραφα ταυτοτήτων (διαβατήρια) ή μεταφρασμένα πιστοποιητικά για αλλοδαπούς. Αίτηση. Η ισχύς του συμφώνου συμβίωσης αρχίζει από την κατάθεση του αντιγράφου του συμφωνογραφημένου εγγράφου σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης μπορεί να γίνει μεΔιαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο συμβίωσης κληρονομικά δικαιώματα

Το συμφωνητικό ελεύθερης συμβίωσης αναπαριστά μια συμφωνία μεταξύ δύο ενηλίκων ανεξαρτήτως φύλου, μέσω της οποίας ρυθμίζονται οι σχέσεις κατά τη διάρκεια της συμβίωσης. Το συμφωνητικό συντάσσεται από συμβολαιογράφο και μπορεί να περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της συμβίωσης. Κατά τη διάρκεια της συμβίωσης,Διαβάστε περισσότερα