Διαδικτυακή τραπεζική, τήρηση μέτρων ασφαλείας και ευθύνη τράπεζας (ΕιρΘεσ 2322023)

Στην απόφαση ΕιρΘεσ 232/2023, το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η τράπεζα ευθύνεται για την αφαίρεση ποσών από τον λογαριασμό ενός πελάτη της, μέσω διαδικτυακής απάτης. Στην υπόθεση αυτή, ο ενάγων είχε κάνει χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής της τράπεζας για να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή. Ωστόσο, οι επιτήδειοι είχαν καταφέρει να υποκλέψουνΔιαβάστε περισσότερα

myPROPERTY Ο Απόλυτος Οδηγός On Line Δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς

Οδηγός υποβολής online δήλωσης φόρου κληρονομιάς Εισαγωγή Από τον Ιανουάριο του 2023, οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή δηλώσεων κληρονομιάς για θανάτους από 01/01/2022 και μετά. Αρχικές δηλώσεις κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία,Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 - Νόμος 49382022 - Θέση δικαστικών λειτουργών σε αργία

Το άρθρο 68 του Νόμου 4938/2022, ο οποίος κωδικοποιεί τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ρυθμίζει τη θέση των δικαστικών λειτουργών σε αργία. Αρχική αργία Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68, ο δικαστικός λειτουργός που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία με ένταλμα προσωρινής κράτησης, με βούλευμαΔιαβάστε περισσότερα

Νομική αντιμετώπιση Bullying - Εκφοβισμός

Η νομική αντιμετώπιση του bullying στην Ελλάδα ρυθμίζεται από το Νόμο 4850/2023 “Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στον χώρο της εκπαίδευσης (Σύμβαση της Ζυρίχης) και άλλες διατάξεις”. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι το bullying αποτελεί ποινικό αδίκημα και επισύρει ποινήΔιαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μετακομίσεις στη Άλιμος

Πριν επιλέξετε μια μεταφορική εταιρεία, είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας. Ζητήστε συστάσεις από φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους που έχουν κάνει πρόσφατα μετακόμιση. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε κριτικές στο διαδίκτυο. Μεταφορές Μετακομίσεις στη Άλιμος – Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την έρευνά σας: Τιμές: Οι τιμές τωνΔιαβάστε περισσότερα

Βαθμοί δικαστικών λειτουργών Άρθρο 66 - Νόμος 49382022

Άρθρο 66 – Νόμος 4938/2022 – Βαθμοί ιεραρχίας – Αντιστοιχία – Προβάδισμα δικαστικών λειτουργών Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4938/2022, οι βαθμοί της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών είναι οι εξής: Συμβούλιο της Επικρατείας 1) Πρόεδρος 2) Αντιπρόεδροι 3) Σύμβουλοι 4) Πάρεδροι 5) Εισηγητές Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια: 1)Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 591 - Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Το άρθρο 591 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) ρυθμίζει την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του ΚΠολΔ, στις ειδικές διαδικασίες. Οι ειδικές διαδικασίες είναι εκείνες που διέπονται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες ενδέχεται να ρυθμίζουν διαφορετικά ορισμένα ζητήματα από τα όσα προβλέπονται στις γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ. Το άρθρο 591 ορίζειΔιαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικών

Το πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικών υπαλλήλων ρυθμίζεται από το Π.Δ. 120/2008, το οποίο αποτελεί ειδική νομοθεσία για τους αστυνομικούς, καθώς αυτοί αποτελούν μια ειδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων. Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος Ως πειθαρχικό παράπτωμα νοείται κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος, είτε αυτή τελείται με πράξη, είτε τελείται δια παραλείψεως.Διαβάστε περισσότερα

Παράταση μισθωτηρίου - Πότε μια Μίσθωση γίνεται Αορίστου Χρόνου

Σύμφωνα με το άρθρο 611 του Αστικού Κώδικα, η μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν μετά την παρέλευση του χρόνου που συμφωνήθηκε, ο μισθωτής εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο εκμισθωτής το γνωρίζει και δεν εναντιώνεται. Με απλά λόγια, αν μια μίσθωσηΔιαβάστε περισσότερα

Πώς να αποκαταστήσετε το iPhone σας από απώλεια δεδομένων

Εάν έχετε χάσει δεδομένα από το iPhone σας, υπάρχουν μερικές επιλογές που μπορείτε να δοκιμάσετε για να τα επαναφέρετε. Αντίγραφο ασφαλείας iCloud Εάν έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας στο iCloud, μπορείτε να τα επαναφέρετε από εκεί. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Επαναφορά»Διαβάστε περισσότερα