Συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου

Συμβολαιογραφική Αναγνώριση Τέκνου (εκόυσια αναγνώριση): Διαδικασία Η συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου (εκούσια αναγνώριση), αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας ο πατέρας, αυτοπροσώπως, δηλώνει ενώπιον συμβολαιογράφου την αναγνώριση του τέκνου του, γεννημένου εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. Σκοπός: Η αναγνώριση τέκνου εξασφαλίζει στο αναγνωρισμένο τέκνο: Νομική αναγνώριση της πατρότητας: Δημιουργεί δεσμό συγγένειαςΔιαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Τέκνου & Πατρότητα

Η αναγνώριση τέκνου αποτελεί μια νομική πράξη με την οποία ένας άνδρας αποδέχεται την πατρότητα ενός παιδιού. Η διαδικασία αυτή φέρνει μαζί της διάφορες νομικές συνέπειες, τόσο για τον πατέρα όσο και για το παιδί. Στην Ελλάδα, η αναγνώριση τέκνου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 1. Εκούσια Αναγνώριση: ΗΔιαβάστε περισσότερα

Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο

Η υποχρέωση διατροφής των γονέων προς τα τέκνα τους ορίζεται από τον νόμο και υφίσταται έως ότου τα τέκνα αποκτήσουν την ικανότητα να συντηρούν τον εαυτό τους. Η ενηλικίωση του τέκνου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την οικονομική αυτονομία του τέκνου. Η ύπαρξη ή μη υποχρέωσης διατροφής μετά την ενηλικίωση τουΔιαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Διατροφής Ανηλίκου Τέκνου

Υπολογισμός Διατροφής Ανηλίκου Τέκνου: Αναλυτικός Οδηγός Ο υπολογισμός της διατροφής ανηλίκου τέκνου αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα που λαμβάνει υπόψιν διάφορους παράγοντες, νομικούς και οικονομικούς. Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η παροχή μίας ολοκληρωμένης εικόνας για τη διαδικασία υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις και νομολογία. Νομικό Πλαίσιο: Άρθρα 1485Διαβάστε περισσότερα

Πατέρας δεν δίνει διατροφή

Οδηγός για την αντιμετώπιση της μη καταβολής διατροφής από τον πατέρα Σε περίπτωση που ο πατέρας δεν καταβάλλει τη διατροφή που έχει οριστεί δικαστικά, συμβολαιογραφικά ή εξωδικαστικά, η μητέρα ή ο κηδεμόνας του παιδιού δύναται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα: 1. Επικοινωνία με τον πατέρα: Αρχικά, προτείνεται η προσπάθεια επικοινωνίαςΔιαβάστε περισσότερα

Διατροφή Τέκνων

Αυτό το άρθρο εστιάζει στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στον θεσμό του γάμου και στις επιπτώσεις του στα διαζύγια. Συγκεκριμένα, αναλύει το ζήτημα της διατροφής των ανήλικων τέκνων σε περιπτώσεις διαζυγίου ή διάστασης, εστιάζοντας στη διαδικασία που ακολουθείται στα δικαστήρια και στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό τουΔιαβάστε περισσότερα

Διατροφή τέκνου μετά τα 18

Διατροφή τέκνου μετά τα 18: Αναλυτικός Οδηγός Η υποχρέωση διατροφής των τέκνων από τους γονείς τους δεν παύει αυτομάτως με την ενηλικίωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τέκνα δύναται να έχουν δικαίωμα διατροφής και μετά τα 18 έτη, εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις για διατροφή μετά τα 18: Για να δικαιούταιΔιαβάστε περισσότερα

Πότε σταματάει η διατροφή των τέκνων

Αναλυτικός οδηγός για τη διακοπή της διατροφής τέκνων Η υποχρέωση διατροφής τέκνων ορίζεται από το νόμο και, κατά κανόνα, λήγει όταν το παιδί συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 1. Συμπλήρωση 18 ετών: Η διατροφή λήγει αυτομάτως όταν το παιδί συμπληρώσειΔιαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο Συμβίωσης για Ομόφυλα Ζευγάρια

Σύμφωνο Συμβίωσης για Ομόφυλα Ζευγάρια: Τι Πρέπει να Γνωρίζετε Το Σύμφωνο Συμβίωσης θεσπίστηκε στην Ελλάδα το 2008, αρχικά μόνο για ετερόφυλα ζευγάρια. Το 2015, με τον Νόμο 4356/2015, η δυνατότητα σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης επεκτάθηκε και στα ομόφυλα ζευγάρια, προσφέροντας ίσα δικαιώματα και στους δύο συντρόφους. Πλεονεκτήματα Αναγνώριση της σχέσης: ΤοΔιαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο Συμβίωσης με Αλλοδαπό

Τι είναι το Σύμφωνο Συμβίωσης: Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί νομική πράξη, η οποία κατοχυρώνει τη συμβίωση δύο ατόμων, ετερόφυλων ή ομόφυλων, χωρίς να τελούν γάμο πολιτικό ή θρησκευτικό. Σύμφωνο Συμβίωσης με Αλλοδαπό: Η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας (εκτός ΕΕ) φέρει ορισμένες διαφοροποιήσεις. Ο/η αλλοδαπός/-ή πρέπει να:Διαβάστε περισσότερα