Άρθρο 1532 παρ. 3 ΑΚ - Προστασία Τέκνου

Σύμφωνα με το άρθρο 1532 παρ. 3 ΑΚ, το δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να διατάζει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του τέκνου, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Ο κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου είναι άμεσος. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη συμπεριφορά των γονέωνΔιαβάστε περισσότερα

Φθηνό Διαζύγιο

Φθηνό Διαζύγιο . Είναι δυνατόν ένα διαζύγιο να είναι οικονομικό ή όχι, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του γάμου, οι περιουσιακές και οικονομικές συνθήκες των συζύγων, η ύπαρξη παιδιών, και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν ναΔιαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση γονικής μέριμνας από γονέα

Σύμφωνα με το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα, η γονική μέριμνα μπορεί να αφαιρεθεί από τον γονέα μόνο εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, που ανάγονται σε: Παράβαση των καθηκόντων που επιβάλλει το λειτούργημα, όπως η παραμέληση των βασικών αναγκών του τέκνου, η σωματική ή ψυχική βία, η σεξουαλική κακοποίηση, η έκθεσηΔιαβάστε περισσότερα

Συνεπιμέλεια τέκνων και προυποθέσεις

Η συνεπιμέλεια τέκνων είναι η άσκηση της επιμέλειας του τέκνου από τους δύο γονείς από κοινού, μοιράζοντας εξίσου τις ευθύνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Η συνεπιμέλεια είναι η βασική αρχή που διέπει την άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης των γονέων,Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο ή την διάσταση

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ο σύζυγος που βρίσκεται σε διάσταση ή έχει χωρίσει με διαζύγιο δικαιούται διατροφή από τον άλλο σύζυγο, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Ο δικαιούχος σύζυγος πρέπει να βρίσκεται σε αδυναμία αυτοδιατροφής, δηλαδή να μην είναι σε θέση να καλύψει τις δικές του ανάγκες διαβίωσηςΔιαβάστε περισσότερα

Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Η παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής είναι ένα ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για τη στοιχειοθέτηση της παραβίασης της υποχρέωσης διατροφής απαιτείται η ύπαρξη των εξής στοιχείων: Υποχρέωση διατροφής: Η υποχρέωση διατροφής μπορεί να απορρέει από την έννομη σχέση της γονεϊκής μέριμνας, της συζυγικήςΔιαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Διαζύγιο για ανέργους

Δωρεάν Διαζύγιο για ανέργους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να λάβουν δωρεάν νομική βοήθεια για την διεκδίκηση του διαζυγίου τους. Η νομική βοήθεια παρέχεται από τη δωρεάν νομική βοήθεια, η οποία μπορεί να χορηγήσει σε έναν άνεργο έναν δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει στηΔιαβάστε περισσότερα

Σε πόσο καιρό βγαίνει το διαζύγιο

Στην Ελλάδα, το διαζύγιο εκδίδεται από το δικαστήριο και η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από λίγους μήνες έως και αρκετά χρόνια. Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος του διαζυγίου, η ύπαρξη ή μη παιδιών, καθώς και η έκταση των διαφορών μεταξύ των συζύγων. Σε πόσοΔιαβάστε περισσότερα

Δεν φεύγει ο άντρας από το σπίτι

Η κατάσταση στην οποία ένας άντρας δεν φεύγει από το σπίτι μπορεί να είναι δύσκολη και αγχωτική για τη γυναίκα που θέλει να χωρίσει. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ένας άντρας μπορεί να μην θέλει να φύγει από το σπίτι, όπως: Έχει οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί.Διαβάστε περισσότερα

Έξωση απο Οικογενειακή Στέγη

Η Έξωση απο Οικογενειακή Στέγη αποτελεί μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου που εκδιώκεται. Στην Ελλάδα, η εξώθηση από την οικογενειακή στέγη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με δικαστική απόφαση, η οποία ανήκει στη κατηγορία των λεγόμενων ασφαλιστικών μέτρων μετοίκισης. Οι περιπτώσεις στιςΔιαβάστε περισσότερα