Ενδονοσοκομειακό Μικρόβιο στο αίμα

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Η αστικήΔιαβάστε περισσότερα

ιατρική αμέλεια δικηγόροι για ιατρικά θέματα

H ιατρική αμέλεια είναι ένας όρος πρωτίστως νομικός, γεγονός που σημαίνει πως για να διαπιστωθεί και να επιβεβαιωθεί ιατρική αμέλεια θα πρέπει αυτό να προκύψει μετά από απόφαση αρμόδιων οργάνων, που δεν είναι άλλα από τα ελληνικά δικαστήρια και τα πειθαρχικά συμβούλια των ιατρών. Το αν πρόκειται λοιπόν για ιατρικήΔιαβάστε περισσότερα