Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης. Το στάδιο της συνταξιοδότηση ενός εργαζομένου, αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό <<σταθμό>> στον εργασιακό του βίο. [Συνεπώς, η κάθε ενέργεια που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για τη συνταξιοδότηση του, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προσεκτικά, ώστε να γίνουν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν είτε σε απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, είτε σεΔιαβάστε περισσότερα

Εργατολόγος για Συνταξιοδιοτικά

Για κάθε εργαζόμενο, η συνταξιοδότηση είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο, καθώς θα πρέπει να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του και να λάβει τη πρέπουσα ανταποδοτικότητα που αντιστοιχεί στα χρόνια εργασίας του. Σε περίπτωση μάλιστα που εμπλέκονται περισσότερα ταμεία ή υπάρχουν ειδικότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως ενδεικτικά μητέρες ανήλικων τέκνων, βαρέα-ανθυγιεινά ένσημα ήΔιαβάστε περισσότερα

Δικηγόρος Εργατολόγος Αθήνα - Εργατικό Δίκαιο (1)

Το εργατικό δίκαιο, συνιστά έναν αυτόνομο κλάδο δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Συγκεκριμένα, το πεδίο εφαρμογής του εργατικού δικαίου είναι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εστιάζει στην υποχρέωση του εργαζομένου να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοδότη, αναφορικά με τον τρόπο, χρόνο, τόπο ήΔιαβάστε περισσότερα