Αίτημα απαλλαγής από το κυκλικό ωράριο εργαζομένου

Το κυκλικό ωράριο αποτελεί συχνή πρακτική σε πολλούς κλάδους εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι εργαζόμενοι δύναται να αιτηθούν απαλλαγή από αυτό, επικαλούμενοι εύλογους λόγους. Βήματα για την Υποβολή Αίτησης: Συλλογή Απαραίτητων Δικαιολογητικών: Ανάλογα με την αιτία απαλλαγής, απαιτούνται διαφορετικά δικαιολογητικά. Συνηθισμένα έγγραφα περιλαμβάνουν: Ιατρικές βεβαιώσεις. Βεβαιώσεις φοίτησης (για φοιτητές).Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία συντάξεων Περιστέρι

Η εύρεση του κατάλληλου γραφείου συντάξεων στο Περιστέρι μπορεί να είναι μια πρόκληση. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να σας βοηθήσει στην επιλογή του γραφείου που ταιριάζει στις ανάγκες σας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες. Βήμα 1: Καθορισμός των αναγκών σας: Τύπος σύνταξης: Αρχικά, καθορίστε ποια σύνταξη σας ενδιαφέρει (π.χ. γήρατος, αναπηρική, λόγω θανάτου). ΕιδικέςΔιαβάστε περισσότερα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Επιστροφή

Η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν ένα οικονομικό μέτρο που εφαρμόστηκε από την Ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Στόχος: Παροχή άμεσης ρευστότητας στις επιχειρήσεις Διατήρηση θέσεων εργασίας Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Επιχειρήσεις νομικά και φορολογικά ενημερωμένες Μείωση τζίρου το 2020Διαβάστε περισσότερα

Διορισμός και Απόλυση

Διορισμός Ο διορισμός είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο προσλαμβάνεται σε μια θέση εργασίας. Στην Ελλάδα, η διαδικασία αυτή διέπεται από το εργατικό δίκαιο, το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου καθώς και από το διοικητικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο σεΔιαβάστε περισσότερα

Δικηγόροι Εργατολόγοι δυτικά προάστια - Λίστα

Στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που εξειδικεύονται στο εργατικό δίκαιο.  Δικηγόροι Εργατολόγοι δυτικά προάστια – Στρατηγική επιλογή Η επιλογή του κατάλληλου δικηγόρου για μια εργασιακή διαφορά είναι σημαντική απόφαση. Πριν επιλέξετε δικηγόρο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: Εξειδίκευση: Ελέγξτε αν ο δικηγόρος έχει εξειδικευτεί στοΔιαβάστε περισσότερα

Δικηγόροι Εργατολόγοι για Συντάξεις Ιλιον - Λίστα

Η σύνταξη είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε εργαζόμενου. Είναι η παροχή που θα λαμβάνει μετά τη συνταξιοδότησή του για να εξασφαλίσει το εισόδημά του. Η διαδικασία για την έκδοση συνταξιοδότησης μπορεί να είναι σύνθετη και χρονοβόρα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να αναζητήσετε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου δικηγόρου. ΣτοΔιαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός αποζημίωσης

Αναλυτικός οδηγός υπολογισμού αποζημίωσης προειδοποιητικής απόλυσης Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2112/1920, ο εργοδότης που καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, υποχρεούται να καταβάλει στον απολυόμενο προειδοποιητική αποζημίωση, ανάλογη με το χρόνο υπηρεσίας του. Προϋποθέσεις υπολογισμού ΓιαΔιαβάστε περισσότερα

Ποια επαγγέλματα έχουν βαρέα ένσημα

Σύμφωνα με τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, τα οποία ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2024, τα ακόλουθα επαγγέλματα θεωρούνται βαρέα και ανθυγιεινά και οι εργαζόμενοι σε αυτά υπόκεινται σε πρόσθετη εισφορά 2,2% για τον κλάδο της σύνταξης: Εργασίες Εργασίες εξόρυξης, άντλησης, εμπλουτισμού και κατεδάφισης μεταλλευμάτων, μαρμάρων και άλλων ορυκτών. ΕργασίεςΔιαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Εκπαιδευτικών με αναπηρία - ΑμεΑ

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών με αναπηρία (ΑμεΑ) στην Ελλάδα είναι προστατευμένα από το Σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από την αναπηρία τους. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών ΑμεΑ περιλαμβάνει τους εξής νόμους και διατάξεις: Νόμος 3699/2008 για τηνΔιαβάστε περισσότερα

Πληρωμή των συντάξεων

Το νέο σύστημα πληρωμής των συντάξεων έχει ενταχθεί πια στη καθημερινότητα των ελλήνων συνταξιούχων. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι συντάξεις καταβάλλονται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, κατ’ επιλογή του συνταξιούχου. Η επιλογή του τραπεζικού λογαριασμού γίνεται από τον συνταξιούχο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ.Μάλιστα, κατά την ηλεκτρονική αίτησηΔιαβάστε περισσότερα