Αμοιβή μηχανικού για ηλεκτρονική ταυτότητα

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου (ΗΤΚ) είναι ψηφιακός φάκελος που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ένα ακίνητο. Θεσπίστηκε με τον Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167) και αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για: Μεταβιβάσεις ακινήτων: Από 23/12/2023, η ΗΤΚ είναι υποχρεωτική για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με εξαίρεση τις γονικές παροχές και τιςΔιαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου - Κόστος & Δικαιολογητικά

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Αναλυτικός Οδηγός για Κόστος & Δικαιολογητικά Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ); Η ΗΤΚ είναι ένας ψηφιακός φάκελος που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για ένα κτίριο. Σκοπός της είναι η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τα ακίνητα, καθώς καιΔιαβάστε περισσότερα

έκδοση αφη πολυκατοικίας

Η διαδικασία για την έκδοση ΑΦΜ πολυκατοικίας είναι αρκετά απλή: Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή το πρόσωπο που επιλέγουν οι ιδιοκτήτες υποβάλλει την αίτηση μέσω της εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου”. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει την απόδοση ΑΦΜ, η οποία πραγματοποιείται μέσω της υποβολής του εντύπου Δ211 για την Έναρξη/Μεταβολή/ΔιακοπήΔιαβάστε περισσότερα

Διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Η διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: Επικοινωνία ιδιοκτήτη με ενεργειακό επιθεωρητή Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του ακινήτου επικοινωνεί με έναν ενεργειακό επιθεωρητή για να αναθέσει την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση του ΠΕΑ. Κατά την επικοινωνία, ο ενεργειακός επιθεωρητής παρέχει στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή πληροφορίες σχετικάΔιαβάστε περισσότερα