Άρση – Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης Ακινήτου

Συνήθης πρακτική για τους πολίτες, είτε για την κάλυψη των αναγκών τους, είτε για αγορές ή κατασκευές κατοικιών, είναι να λαμβάνουν δάνεια από τις τραπεζικές οργανώσεις της χώρας μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τράπεζες καταγράφουν υποθηκευτική εγγραφή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση που ο δανειολήπτης αποτύχει να εκπληρώσειΔιαβάστε περισσότερα

Real Estate

Real Estate. Τα τελευταία χρόνια έχει διαφανώς αυξηθεί η συχνότητα αγοραπωλησιών ακινήτων, μιας και η οικονομική σταθερότητα της χώρας μας έχει βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και την περίοδο των μνημονίων. Αναμφίβολα, η αγοραπωλησία ακινήτου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά νομικά επιτεύγματα στη ζωή ενός ατόμου. Το γεγονόςΔιαβάστε περισσότερα

Golden Visa

Τι αντιπροσωπεύει το Golden Visa; Η άδεια παραμονής για επενδυτές, γνωστή ως Golden Visa, αποτελεί το νομικό δικαίωμα που προσφέρεται σε πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία με αξία άνω των 250.000 ευρώ. Ποιοί είναι επιλέξιμοι γιαΔιαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για Golden Visa

Προϋποθέσεις για Golden Visa. Η άδεια διαμονής Golden Visa για επενδυτές δημιουργήθηκε με σκοπό να επιτρέπει στους επενδυτές την ελεύθερη κίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ, ενθαρρύνοντας την παραμονή ατόμων που θα εισάγουν σημαντικά οικονομικά κεφάλαια στην ευρωπαϊκή οικονομία. ΣύμφωναΔιαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά

Έλεγχος ακινήτου πριν από την αγορά αυτού. Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας αναμφίβολα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαιοπραξίες που θα πραγματοποιήσει κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Συνεπώς, η ανάγκη για διεξοδικό έλεγχο πριν από την αγορά ενός ακινήτου είναι αναμφίβολα αναγκαία, με τη συμμετοχή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου. ΟποιοδήποτεΔιαβάστε περισσότερα

Αγοραπωλησία ακινήτου

Αγοραπωλησία ακινήτου. Στην πράξη, η διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου αποτελεί μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Σε αυτή τη συμφωνία, ο πωλητής μεταβιβάζει τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου στον αγοραστή, αποκηρύσσοντας κάθε δικαίωμα που έχει πάνω του. Αντίστοιχα, ο αγοραστής αποκτά την πλήρη κυριότητα, ελέγχοντας και κατέχονταςΔιαβάστε περισσότερα

Πώληση ακινήτου διαδικασία

Πώληση ακινήτου διαδικασία. Διαμφισβητείται προφανώς ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται η πώληση και η μεταβίβαση ενός ακινήτου, αναδύει μια δικαιοδοσία που διακρίνεται από αρκετή γραφειοκρατία. Δεν είναι τυχαίο γεγονός, αφού για να επιτευχθεί η πώληση ενός ακινήτου, απαιτείται η αρμονική συνεργασία μεταξύ διαφόρων επαγγελματιών, όπως δικηγόρων, συμβολαιογράφων,Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολή για αγορά σπιτιού

Προκαταβολή για αγορά ακινήτου: Όταν ένα άτομο επιθυμεί να αποκτήσει ένα ακίνητο, προκειμένου να εκφράσει το ενδιαφέρον του για την αγορά, υπάρχει η ανάγκη να καταβάλει μια προκαταβολή στον πωλητή. Η προκαταβολή αυτή λειτουργεί ως σύμβολο δέσμευσης και εμπιστοσύνης από πλευράς του αγοραστή. Μετά την επιβεβαίωση της νομικής και τεχνικήςΔιαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, για να λάβουν οι πολίτες τη βεβαίωση ΤΑΠ, θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο τρία έγγραφα στον δήμο, και η βεβαίωση θα εκδίδεται εντός πέντε ημερών με ισχύ μέχρι το τέλος του έτους που εκδίδεται. Ποια είναι τα 3 δικαιολογητικά για τηνΔιαβάστε περισσότερα

νομικός έλεγχος ακινήτου

Νομικός Έλεγχος Ακινήτου . Η διαδικασία για τον νομικό έλεγχο ακινήτου προς αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία. Είναι απαραίτητο να έχετε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου δικηγόρου καθ’ όλη τη διαδικασία. Με την τήρηση αυστηρών διαδικασιών και την παρακολούθηση της διαδικασίας από έναν δικηγόρο, μπορεί να μειωθούν στο ελάχιστο οιΔιαβάστε περισσότερα