Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, για να λάβουν οι πολίτες τη βεβαίωση ΤΑΠ, θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο τρία έγγραφα στον δήμο, και η βεβαίωση θα εκδίδεται εντός πέντε ημερών με ισχύ μέχρι το τέλος του έτους που εκδίδεται. Ποια είναι τα 3 δικαιολογητικά για τηνΔιαβάστε περισσότερα

νομικός έλεγχος ακινήτου

Νομικός Έλεγχος Ακινήτου . Η διαδικασία για τον νομικό έλεγχο ακινήτου προς αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία. Είναι απαραίτητο να έχετε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου δικηγόρου καθ’ όλη τη διαδικασία. Με την τήρηση αυστηρών διαδικασιών και την παρακολούθηση της διαδικασίας από έναν δικηγόρο, μπορεί να μειωθούν στο ελάχιστο οιΔιαβάστε περισσότερα

Επίδομα Στέγασης Ενοικίου

Το επίδομα στέγασης αναφέρεται σε ένα προνοιακό πρόγραμμα που παρέχει επιδότηση για το ενοίκιο σε νοικοκυριά που ενοικιάζουν την πρώτη τους κατοικία. Έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε 260.000 νοικοκυριά. Αυτό το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου είναι επίσης γνωστό ως στεγαστικό επίδομα ή επιδότηση ενοικίου. Το επίδομαΔιαβάστε περισσότερα

Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο. Με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 2664/1998, από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, η υφιστάμενη διαδικασία μεταγραφών στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία για τις περιοχές που υπόκεινται σε κτηματολογική διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο 2308/1995, αντικαθίσταται από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το Εθνικό Κτηματολόγιο λειτουργεί ως ένα σύστημαΔιαβάστε περισσότερα

Προσύμφωνο Πώλησης Ακινήτου

Προσύμφωνο Πώλησης Ακινήτου – Τι είναι ακριβώς; Το προσύμφωνο πώλησης/αγοραπωλησίας ακινήτου αναφέρεται σε ένα έγγραφο που συντάσσεται ανάμεσα σε δύο μέρη, συνήθως σε παρουσία ενός συμβολαιογράφου, και τα οποία δεσμεύονται να προχωρήσουν στη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Ο πωλητής δεσμεύεται να μεταβιβάσει το ακίνητο στον αγοραστή, ενώ ο αγοραστής δεσμεύεται ναΔιαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτου

Η αγορά ακινήτου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές συναλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει διότι αφενός οι ακίνητες ιδιοκτησίες έχουν υψηλό οικονομικό κόστος και αφετέρου η συναλλαγή αυτή απαιτεί προσεκτική διερεύνηση λόγω του υψηλού κινδύνου νομικών ζητημάτων που μπορεί να εμπλέκονται. Είναι σημαντικό οι αγοραστές ακινήτων να είναιΔιαβάστε περισσότερα

Ηλετρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου λειτουργεί ως ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο. Η τρέχουσα κατάσταση του ακινήτου και οποιεσδήποτε νομικά αποδεκτές αλλαγές που εφαρμόζονται σε αυτό καταγράφονται και παρακολουθούνται σύμφωνα με το νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017) που σχετίζεται με την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Η ψηφιακή ταυτότητα ακινήτου είναι απαραίτητηΔιαβάστε περισσότερα

Κτήση κυριότητας ακινήτου από μη κύριο

Η βασική αρχή του νομικού μας συστήματος, και ιδίως του δικαίου της ιδιοκτησίας, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μεταβιβάσει ένα δικαίωμα που δεν έχει. Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη αποτυπώνεται στα άρθρα 1033 και 1034 ΑΚ. Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη είναι απολύτως λογική και αναγκαία, αφού η πώληση και μεταβίβασηΔιαβάστε περισσότερα

Κτήση κυριότητας

Η κυριότητα είναι μια νομική κατάσταση, σε αντίθεση με τη νομή που είναι μια πραγματική κατάσταση. Για αυτό άλλωστε η κυριότητα αποκτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπραγμάτου δικαίου, τις οποίες θα αναλύσουμε κατωτέρω. Ως κυριότητα λοιπόν ορίζεται η άμεση, καθολική και απόλυτη εξουσία επί πράγματος κινητού ή ακινήτου, ηΔιαβάστε περισσότερα

Δικηγόροι για Ακίνητα

Δικηγόροι για Ακίνητα. Εάν είστε αγοραστής κατοικίας για πρώτη φορά ή αναζητάτε το δεύτερο ή το τρίτο ακίνητό σας σε αυτήν την περίπλοκη Ελληνική αγορά ακινήτων, ένας ικανός δικηγόρος για ακίνητα μπορεί να σας βοηθήσει με τις νομικές συναλλαγές, τα έγγραφα και την ασφάλισή σας. Οι δικηγόροι ακινήτων μπορεί ναΔιαβάστε περισσότερα