Το Δικαίωμα Υψούν: Οδηγός με Νομικές Αναφορές

Τι είναι το δικαίωμα υψούν; Το δικαίωμα υψούν ορίζεται ως η εξουσία που παρέχεται στον κύριο οικοπέδου ή ορόφου να ανεγείρει κτίριο ή ορόφους, έως ότου εξαντληθεί ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης. Αποτελεί αυτοτελές εμπράγματο δικαίωμα, άσχετο με την κυριότητα του εδάφους, και μπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα από αυτήν. Νομικές αναφορές:Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτου σε τέκνο Κόστος

Η μεταβίβαση ακινήτου σε τέκνο αποτελεί μια συνηθισμένη διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: 1. Δωρεά: Πλεονεκτήματα: Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την αγοραπωλησία. Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης, εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις (π.χ. αφορολόγητο όριο 800.000€ για γονική παροχή). Μειονεκτήματα: Απώλεια της κυριότητας του ακινήτου από τονΔιαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά μεταβίβασης ακινήτου & διαδικασία

Δικαιολογητικά Μεταβίβασης Ακινήτου Από 1/1/2024, η μεταβίβαση ακινήτου γίνεται ψηφιακά μέσω του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου Για τον πωλητή: Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ από τον Δήμο. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ). Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής (αν ο τίτλος κτήσης προέρχεται από κληρονομία,Διαβάστε περισσότερα

Ο επικαρπωτής μπορεί να πουλήσει το ακίνητο

Η απάντηση στο ερώτημα εάν ο επικαρπωτής μπορεί να πουλήσει το ακίνητο είναι ναι, μεν, αλλά… Ο επικαρπωτής όντως διαθέτει το δικαίωμα πώλησης του ακινήτου, όχι όμως την πλήρη κυριότητα. Αυτό σημαίνει ότι η πώληση φέρει κάποιες ιδιαιτερότητες και περιορισμούς. Νομοθεσία: Αστικός Κώδικας (ΑΚ): Άρθρο 1117: “Ο επικαρπωτής έχει δικαίωμαΔιαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτου με χρησικτησία

Μεταβίβαση ακινήτου με χρησικτησία: Νομικό πλαίσιο: Η χρησικτησία, σύμφωνα με το Αστικό Κώδικα (άρθρα 1041-1052), αποτελεί τρόπο κτήσης της κυριότητας κινητού ή ακινήτου. Η κτήση της κυριότητας με χρησικτησία τελείται με την άσκηση νομή επί του ακινήτου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την ύπαρξη ή μηΔιαβάστε περισσότερα

Αγωγή εξάλειψης υποθηκών - Σε απόσβεση της απαίτησης

Αναλυτικός Οδηγός για Αγωγή Εξάλειψης Υποθηκών σε Απόσβεση της Απαίτησης 1. Εισαγωγή: Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την εξήγηση των απαραίτητων βημάτων για την άσκηση αγωγής εξάλειψης υποθηκών, εστιάζοντας στην περίπτωση απόσβεσης της απαίτησης που εξασφάλιζαν οι υποθήκες. 2. Προϋποθέσεις: Προκειμένου να ασκηθεί αγωγή εξάλειψης υποθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τηνΔιαβάστε περισσότερα

Εκποίηση ακινήτου από ανήλικο

Η εκποίηση ακινήτου από ανήλικο δεν είναι δυνατή, καθώς οι ανήλικοι στερούνται νομικής ικανότητας για την τέλεση δικαιοπραξιών, όπως η πώληση ακινήτου. Η προστασία των ανηλίκων από οικονομικές δυσκολίες και επιζήμιες συναλλαγές αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Αστικού Κώδικα και πρωταρχικό μέλημα του οικογενειακού δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφοςΔιαβάστε περισσότερα

Πραγματικό ελάττωμα μίσθιου πράγματος

Ορισμός: Ως πραγματικό ελάττωμα μίσθιου πράγματος νοείται κάθε φυσική ή νομική ιδιότητα του μίσθιου που στερεί ή μειώνει την ωφελιμότητα του για τη συμφωνημένη χρήση. Προυποθέσεις: Για να θεωρηθεί μια ιδιότητα πραγματικό ελάττωμα, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να είναι αντικειμενική: Η ιδιότητα να είναι ανεξάρτητη από την ατομικήΔιαβάστε περισσότερα

Συμβόλαια Ακινήτων - Δικηγορικά Γραφεία

Η διαδικασία της αγοραπωλησίας ακινήτου αποτελεί μια σοβαρή νομική διαδικασία που απαιτεί προσοχή και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Το διαδικαστικό αυτό έργο περιλαμβάνει πολλά στάδια, καθένα από τα οποία απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση και προσοχή. Η παρουσία ενός δικηγόρου κατά την υπογραφή του αγοραπωλησίας συμβολαίου είναι απαραίτητη για την πρόληψη τυχόν νομικώνΔιαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να βρω το ακίνητο μου στο κτηματολόγιο

Για να βρείτε το ακίνητο σας στο κτηματολόγιο, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω ενέργειες: 1. Ελέγξτε το στάδιο κτηματογράφησης της περιοχής σας Το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε το στάδιο κτηματογράφησης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, στηνΔιαβάστε περισσότερα