Ο επικαρπωτής μπορεί να πουλήσει το ακίνητο

Η απάντηση στο ερώτημα εάν ο επικαρπωτής μπορεί να πουλήσει το ακίνητο είναι ναι, μεν, αλλά… Ο επικαρπωτής όντως διαθέτει το δικαίωμα πώλησης του ακινήτου, όχι όμως την πλήρη κυριότητα. Αυτό σημαίνει ότι η πώληση φέρει κάποιες ιδιαιτερότητες και περιορισμούς. Νομοθεσία: Αστικός Κώδικας (ΑΚ): Άρθρο 1117: “Ο επικαρπωτής έχει δικαίωμαΔιαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτου με χρησικτησία

Μεταβίβαση ακινήτου με χρησικτησία: Νομικό πλαίσιο: Η χρησικτησία, σύμφωνα με το Αστικό Κώδικα (άρθρα 1041-1052), αποτελεί τρόπο κτήσης της κυριότητας κινητού ή ακινήτου. Η κτήση της κυριότητας με χρησικτησία τελείται με την άσκηση νομή επί του ακινήτου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την ύπαρξη ή μηΔιαβάστε περισσότερα

Αγωγή εξάλειψης υποθηκών - Σε απόσβεση της απαίτησης

Αναλυτικός Οδηγός για Αγωγή Εξάλειψης Υποθηκών σε Απόσβεση της Απαίτησης 1. Εισαγωγή: Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την εξήγηση των απαραίτητων βημάτων για την άσκηση αγωγής εξάλειψης υποθηκών, εστιάζοντας στην περίπτωση απόσβεσης της απαίτησης που εξασφάλιζαν οι υποθήκες. 2. Προϋποθέσεις: Προκειμένου να ασκηθεί αγωγή εξάλειψης υποθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τηνΔιαβάστε περισσότερα

Εκποίηση ακινήτου από ανήλικο

Η εκποίηση ακινήτου από ανήλικο δεν είναι δυνατή, καθώς οι ανήλικοι στερούνται νομικής ικανότητας για την τέλεση δικαιοπραξιών, όπως η πώληση ακινήτου. Η προστασία των ανηλίκων από οικονομικές δυσκολίες και επιζήμιες συναλλαγές αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Αστικού Κώδικα και πρωταρχικό μέλημα του οικογενειακού δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφοςΔιαβάστε περισσότερα

Πραγματικό ελάττωμα μίσθιου πράγματος

Ορισμός: Ως πραγματικό ελάττωμα μίσθιου πράγματος νοείται κάθε φυσική ή νομική ιδιότητα του μίσθιου που στερεί ή μειώνει την ωφελιμότητα του για τη συμφωνημένη χρήση. Προυποθέσεις: Για να θεωρηθεί μια ιδιότητα πραγματικό ελάττωμα, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να είναι αντικειμενική: Η ιδιότητα να είναι ανεξάρτητη από την ατομικήΔιαβάστε περισσότερα

Συμβόλαια Ακινήτων - Δικηγορικά Γραφεία

Η διαδικασία της αγοραπωλησίας ακινήτου αποτελεί μια σοβαρή νομική διαδικασία που απαιτεί προσοχή και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Το διαδικαστικό αυτό έργο περιλαμβάνει πολλά στάδια, καθένα από τα οποία απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση και προσοχή. Η παρουσία ενός δικηγόρου κατά την υπογραφή του αγοραπωλησίας συμβολαίου είναι απαραίτητη για την πρόληψη τυχόν νομικώνΔιαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να βρω το ακίνητο μου στο κτηματολόγιο

Για να βρείτε το ακίνητο σας στο κτηματολόγιο, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω ενέργειες: 1. Ελέγξτε το στάδιο κτηματογράφησης της περιοχής σας Το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε το στάδιο κτηματογράφησης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, στηνΔιαβάστε περισσότερα

Άδεια δικαστηρίου για αγορά ακινήτου από ανήλικο

Νόμος Σύμφωνα με το άρθρο 1526 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς δεν μπορούν χωρίς την άδεια του δικαστηρίου να επιχειρήσουν στο όνομα του τέκνου τις πράξεις που απαγορεύονται και στον επίτροπο ανηλίκου, χωρίς άδεια του δικαστηρίου. Οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αγορά ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος σε ξένοΔιαβάστε περισσότερα

Έξωση σε δωρεάν παραχώρηση

Αναλυτικός οδηγός και νόμοι για την έξωση σε δωρεάν παραχώρηση Τι είναι η δωρεάν παραχώρηση; Η δωρεάν παραχώρηση είναι μια σύμβαση με την οποία ο χρήστης παραχωρεί στο χρησάμενο, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, χωρίς αντάλλαγμα, ένα πράγμα. Ο χρησάμενος έχει την υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα μετά τη λήξηΔιαβάστε περισσότερα

Δικαιωμα ύψουν Ν. 37411929

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 13 του ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι το δικαίωμα υψούν δεν συνεπάγεται αποκλειστική χρήση σε δώμα (ταράτσα). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3741/1929, “Η ιδιοκτησία κατ’ ορόφους είναι το σύστημα, κατά τοΔιαβάστε περισσότερα