Εξώδικο για προσβολή προσωπικότητας

Το Εξώδικο για προσβολή προσωπικότητας αναφέρεται στο περιστατικό όπου κάποιος αισθάνεται προσβεβλημένος από τη συμπεριφορά ενός άλλου ατόμου, προκαλώντας του ψυχολογικό ή κοινωνικό πόνο. Η αποστολή ενός εξωδίκου αποτελεί σημαντική πράξη με σκοπό να ειδοποιήσει τον προκαλούντα την προσβολή να σταματήσει τη συμπεριφορά του ή να αντιμετωπίσει τις συνέπειες τωνΔιαβάστε περισσότερα

Απλήρωτα Κοινόχρηστα

Απλήρωτα Κοινόχρηστα. Το πρόβλημα με την ανεξόφλητη κοινόχρηστη επιβάρυνση είναι πιο σοβαρό από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Ο νομοθέτης έχει παράσχει στον διαχειριστή της πολυκατοικίας την εξουσία να ασκεί άμεσα δικαστικές ενέργειες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών, με σκοπό να προστατεύσει τα συμφέροντα των συνιδιοκτητών και ναΔιαβάστε περισσότερα

Δικαστική Συμπαράσταση

H δικαστική συμπαράσταση είναι η διαδικασία κατά την οποία δυνάμει δικαστικής αποφάσεως εκουσίας δικαιοδοσίας ,προστατεύεται ο άνθρωπος που λόγω σοβαρών προβλημάτων δε μπορεί να διαχειριστεί μόνος του με λογική τα ζητήματα της καθημερινότητας του Σύμφωνα με το άρθρο 1666 ΑΚ, <<Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος: 1. Όταν λόγω ψυχικήςΔιαβάστε περισσότερα