Αδικοπραξία Ορισμός, Στοιχεία, & Νομοθεσία

Ορισμός Η αδικοπραξία, ορίζεται ως η παράνομη και υπαίτια ενέργεια ή παράλειψη που προσβάλλει ξένα έννομα αγαθά και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Στοιχεία Αδικοπραξίας: Αντικειμενικό στοιχείο: Η παράνομη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να είναι: • Θετική πράξη: π.χ. σωματική βλάβη, φθορά ξένης περιουσίας • Παράλειψη: π.χ. παράλειψη να προστατεύσει κάποιος απόΔιαβάστε περισσότερα