Υπηρεσίες peer-to-peer (P2P)

Οι υπηρεσίες peer-to-peer (P2P) αποτελούν μια κατηγορία υπηρεσιών που επιτρέπουν σε χρήστες να μοιράζονται μεταξύ τους δεδομένα, πόρους ή υπηρεσίες. Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες P2P ρυθμίζονται από διάφορους νόμους, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων ή των πόρων που μοιράζονται. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας – Υπηρεσίες peer-to-peer (P2P) Ο βασικός νόμοςΔιαβάστε περισσότερα

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος συνιστά μια απαραίτητη ενέργεια για κάθε επιχείρηση ώστε να διασφαλιστεί αφενός η αναγνωρισιμότητα της, αφετέρου να μπορεί η εταιρεία να διατηρήσει τη μοναδικότητα της σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η καταχώρηση σήματος διασφαλίζει πως το σύμβολο της εταιρείες τυγχάνει της βέλτιστης νομικής προστασίας από τυχόν ενέργειες ανταγωνιστώνΔιαβάστε περισσότερα