συναινετικό διαζύγιο διαδικασία δικαιολογητικά

Το συναινετικό διαζύγιο είναι μια διαδικασία λύσης γάμου που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, προσιτό κόστος και εγκυρότητα. Στη πράξη συνιστά μία συμφωνία των συζύγων για τον τρόπο που θέλουν να λυθεί ο γάμος τους. Θα πρέπει λοιπόν αμφότερα τα μέρη να έχουν πρόθεση να λύσουν τον γάμο τους και να μηνΔιαβάστε περισσότερα