Μεταβίβαση επικαρπίας

Η Μεταβίβαση επικαρπίας αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία κάποιος παραχωρεί ένα περιορισμένο δικαίωμα σε κινητή ή ακίνητη περιουσία σε ένα άλλο άτομο. Ο δικαιούχος αυτού του δικαιώματος μπορεί να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει την περιουσία, υπό τον όρο ότι δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά σε αυτήν. Αυτό το είδος κυριότητας ονομάζεταιΔιαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του άντρα στο διαζύγιο

Δικαιώματα του άντρα στο διαζύγιο. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των συζύγων, ο πατέρας διατηρεί ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με το ανήλικο παιδί του, όπως προβλέπεται από τον νόμο 4800/2021, ο οποίος έχει τροποποιήσει το οικογενειακό δίκαιο. Σύμφωνα με το νέο αυτό νομικό πλαίσιο, το κύριο ενδιαφέρον είναι η προστασίαΔιαβάστε περισσότερα

Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο

Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο – Ποιες είναι; Πολλοί, ωστόσο, αναρωτιούνται αν υπάρχουν κάποιες περιπλοκές στη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο, καθώς αυτό είναι ένας διαδικασία που πραγματοποιείται με την εκ μέρους των δύο συζύγων συγκατάθεση και τη συνδρομή δύο δικηγόρων, έναν για κάθεΔιαβάστε περισσότερα

Παράνομες απολύσεις και αποζημίωση απόλυσης

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι απολύσεις που πραγματοποιούνται από τους εργοδότες δεν είναι νόμιμες και οδηγούν τους εργαζόμενους σε μια κατάσταση εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Στην πραγματικότητα, το κύριο ζήτημα που αφορά κάθε απόλυση είναι η αποζημίωση του εργαζόμενου. Ας εξετάσουμε αρχικά το θέμα της παράνομης απόλυσης ενός εργαζομένου. ΓιαΔιαβάστε περισσότερα

σεξουαλικη παρενοχληση εργασια

Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου παρατηρείται η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, ή ακόμη καλύτερα, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αυτό το φαινόμενο συνήθως εμφανίζεται όταν εργοδότες εκμεταλλεύονται την ανάγκη ανθρώπων για εργασία προκειμένου να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους. Ωστόσο, η σεξουαλική παρενόχληση εμφανίζεται επίσης ανάμεσα σε συναδέλφουςΔιαβάστε περισσότερα

Ακούσια νοσηλεία

Αυτή η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και την κοινωνία γύρω τους. Συνήθως, αυτοί που υπόκεινται σε αυτήν τη νομική διάταξη πάσχουν από ψυχικές διαταραχές,Διαβάστε περισσότερα

Υπερεργασία Υπερωρία

Είναι απόλυτα αληθές ότι η υψηλή ζήτηση για εργασία στη σύγχρονη εποχή έχει οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους να αναγκαστούν να αποδεχτούν αντικανονικούς και επιβαρυντικούς όρους εργασίας, οι οποίοι συχνά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε το νομικό πλαίσιο που διέπει το ωράριο εργασίας και θαΔιαβάστε περισσότερα

Ακάλυπτη επιταγή

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες άνθρωποι που δεν είναι αξιόπιστοι στις οικονομικές τους συναλλαγές χρησιμοποιούν επιταγές χωρίς κάλυψη με σκοπό να παραπλανήσουν άλλα άτομα και να αποκτήσουν παράνομο κέρδος, δίνοντας την εντύπωση ότι διαθέτουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, παρότι αυτό δεν ισχύει πραγματικά. Όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατάΔιαβάστε περισσότερα

Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα – Ηλικία συνταξιοδότησης

Τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα επηρεάζει πολλούς εργαζόμενους και συνδέεται με τη συνταξιοδότηση σε μικρότερη ηλικία σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τάση αυτή είναι κοινή σε πολλές χώρες και οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η ανάγκη να παραμείνουν οι άνθρωποιΔιαβάστε περισσότερα

Προσβολή της πατρότητας

Προσβολή της πατρότητας. Η παραβίαση της πατρότητας αντιμετωπίζεται στο οικογενειακό δίκαιο με έμφαση στις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Ο νομοθέτης έχει ορίσει σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες για περιπτώσεις αμφιβολίας σχετικά με την πατρότητα του παιδιού. Στον αστικό κώδικα μας, ορίζεται ότι η διάρκεια της κύησης είναι 9 μήνες καιΔιαβάστε περισσότερα