νομικός έλεγχος ακινήτου

Νομικός Έλεγχος Ακινήτου . Η διαδικασία για τον νομικό έλεγχο ακινήτου προς αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία. Είναι απαραίτητο να έχετε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου δικηγόρου καθ’ όλη τη διαδικασία. Με την τήρηση αυστηρών διαδικασιών και την παρακολούθηση της διαδικασίας από έναν δικηγόρο, μπορεί να μειωθούν στο ελάχιστο οιΔιαβάστε περισσότερα

Παράνομη Βία

Παράνομη Βία. Στο άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα περιγράφεται το αδίκημα της παράνομης βίας, το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο τόσο στα δικαστήρια της χώρας μας, όσο και στην καθημερινή μας ζωή. Παράνομη Βία – Άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019) Σύμφωνα με το άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα (ΝόμοςΔιαβάστε περισσότερα

Διάκριση μεταξύ αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας

Είναι συχνό φαινόμενο η σύγχυση μεταξύ των έννοιών της αντιπροσώπευσης και της πληρεξουσιότητας. Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε αυτούς τους όρους. Σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο, για πραγματικούς λόγους όπως ασθένεια, δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να ενεργήσει ιδίοις όρεξιν ή σε περιπτώσεις όπου κάποιος, λόγω νομικώνΔιαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτου

Η αγορά ακινήτου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές συναλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει διότι αφενός οι ακίνητες ιδιοκτησίες έχουν υψηλό οικονομικό κόστος και αφετέρου η συναλλαγή αυτή απαιτεί προσεκτική διερεύνηση λόγω του υψηλού κινδύνου νομικών ζητημάτων που μπορεί να εμπλέκονται. Είναι σημαντικό οι αγοραστές ακινήτων να είναιΔιαβάστε περισσότερα

Παραβίαση Οικιακού Ασύλου

Παραβίαση Οικιακού Ασύλου. Ο σκοπός του νομοθέτη είναι πράγματι η προστασία του ιδιωτικού χώρου του πολίτη και το άσυλο της κατοικίας του έναντι των υπαλλήλων του Κράτους. Απαγορεύεται η παραβίαση της οικείας χώρας ενός ατόμου από υπάλληλο πάσης αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που το προβλέπει ο νόμος και μεΔιαβάστε περισσότερα

Παράνομη Κατακράτηση

Παράνομη Κατακράτηση. Στο άρθρο 325 Π.Κ., προβλέπεται η ποινικοποίηση της παράνομης κατακράτησης, η οποία ανήκει στην κατηγορία των εγκλημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό: <<Οποιοσδήποτε προβεί στην απαγωγή ή στην κατακράτηση ενός ατόμου χωρίς τη θέλησή του ή του στερήσει την ελευθερία της κίνησής του μεΔιαβάστε περισσότερα

Κατάχρηση Εξουσίας

Κατάχρηση εξουσίας είναι ένα αδίκημα που, δυστυχώς, εξακολουθεί να υπάρχει στις μέρες μας. Ωστόσο, παρατηρείται μια αισθητά περιορισμένη συχνότητα εμφάνισής του σε σχέση με το παρελθόν. Στο άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα, μετά το Νόμο 4619/2019, με τίτλο “Κατάχρηση εξουσίας”, αναφέρονται τα εξής: “Ένας υπάλληλος που έχει αρμοδιότητες δίωξης ήΔιαβάστε περισσότερα

Δωροδοκία Υπαλλήλου

Η δωροδοκία υπαλλήλου αποτελεί ένα πολύ συχνό αδίκημα στη δικαστηριακή πρακτική των ποινικών δικαστηρίων στη χώρα μας. Σε αυτό το σημείο, αναφέρεται το άρθρο 236 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019), το οποίο καθορίζει τα στοιχεία, τις μορφές και τις ποινές για το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου. Τι αναφέρει το άρθροΔιαβάστε περισσότερα

Διατάραξη οικιακής ειρήνης

Διατάραξη οικιακής ειρήνης. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, η πρόκληση προβλημάτων στην οικογενειακή ζωή θεωρείται αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 334. Το αδίκημα αυτό μοιάζει με το αδίκημα της διατάραξης της οικιακής ειρήνης, αλλά διαφέρει στο ότι δεν διαπράττεται από υπάλληλο, αλλά από ιδιώτη. Το άρθρο 334 του Αστικού ΚώδικαΔιαβάστε περισσότερα

Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων

Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων. Αξίζει να εξετάσουμε τις δύο συνδεδεμένες παραβάσεις στο σύνολό τους για να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση. Όσον αφορά την πράξη της υπόθαλψης, το άρθρο 231 του Αστικού Κώδικα περιγράφει τα εξής: Πρώτον, όποιος παρεμποδίζει συνειδητά τη διερεύνηση κακουργήματος ή πλημμελήματος που διαπράχθηκε από άλλον, αντιμετωπίζειΔιαβάστε περισσότερα