Google news
συναινετικό διαζύγιο διαδικασία δικαιολογητικά

Συναινετικό διαζύγιο – Διαδικασία και δικαιολογητικά

Το συναινετικό διαζύγιο είναι μια διαδικασία λύσης γάμου που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, προσιτό κόστος και εγκυρότητα. Στη πράξη συνιστά μία συμφωνία των συζύγων για τον τρόπο που θέλουν να λυθεί ο γάμος τους. Θα πρέπει λοιπόν αμφότερα τα μέρη να έχουν πρόθεση να λύσουν τον γάμο τους και να μην υφίσταται ουσιώδες χάσμα στις βουλήσεις τους καθώς αν δεν υπάρχει ικανή σύγκλιση στα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν κυρίως την επιμέλεια του τέκνου, το ύψος της διατροφής για το τέκνο, τον τόπο διαμονής του τέκνου και φυσικά του πως θα διαμορφωθεί η επικοινωνία με το τέκνο.

Άλλωστε εκ του νόμου κατ’ άρθρον 1441παρ.2 ΑΚ, αν κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι απέκτησαν τέκνα, σε περίπτωση που τα τέκνα είναι ανήλικα οι σύζυγοι υποχρεούνται να ρυθμίσουν το πως θα διαμορφωθούν οι σχέσεις τους με τα τέκνα μετά τη λύση του γάμου και αυτό συμβαίνει από την νομοθεσία καθώς το συμφέρον του τέκνου είναι υψίστης σημασίας στο οικογενειακό δίκαιο.

Πλέον, με τις νέες νομοθετικές διατάξεις μπορεί να συμφωνηθεί πως η γονική μέριμνα και η επιμέλεια θα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς καθώς τόσο η Διεθνής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού όσο και ο Ν.4800/2021 έχουν οδηγήσει στην ενσωμάτωση αυτής της προσέγγισης της σχέσης γονέων με τα τέκνα και στη χώρα μας.

Συναινετικό διαζύγιο – Στα παρόν σημεία ας δούμε τη διαδικασία βήμα-βήμα:

Αφού, λοιπόν οι σύζυγοι έχουν αποφασίσει το πως θέλουν να λυθεί ο γάμος τους και έχουν επιλύσει όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις τους με τα ανήλικα τέκνα που τυχόν έχουν αποκτήσει κατά την έγγαμη συμβίωση τους καλούνται να βρουν δικηγόρους. Ο κάθε σύζυγος απαιτείται εκ του νόμου να έχει τον δικό του δικηγόρο και δεν υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης και των δύο συζύγων από έναν δικηγόρο.

Διαβάστε  Εξώδικο από τη ΔΕΗ

Σε αυτό το στάδιο ο κάθε σύζυγος επικοινωνεί με το δικηγόρο του, ώστε να κατανοήσει ο δικηγόρος πως επιθυμεί ο εντολέας του να λυθεί ο γάμος του και να σιγουρευτεί πως όλα γίνονται σύννομα και καλύπτονται όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου ζητήματα που αφορούν τα ανήλικα τέκνα. Ο δικηγόρος της κάθε πλευράς συντάσσει ένα αρχικό κείμενο όπου περιλαμβάνει τις θέσεις του συζύγου που εκπροσωπεί.

Μετά ακολουθεί η επικοινωνία μεταξύ των δικηγόρων του κάθε συζύγου οι οποίοι προσπαθούν αφενός να επιτύχουν ταύτιση μεταξύ των θέσεων του κάθε συζύγου και αφετέρου να βεβαιωθούν πως τηρείται στο ακέραιο η προβλεπόμενη νομοθεσία για τα ανήλικα τέκνα, αν φυσικά υπάρχουν. Μετά από συστηματική και ουσιαστική επικοινωνία συνδιαμορφώνεται το τελικό κείμενο το οποίο αποτελεί το ιδιωτικό συμφωνητικό που καλούνται οι σύζυγοι να υπογράψουν από κοινού στο ΚΕΠ, προκειμένου να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή, ώστε να επιβεβαιωθεί η βούληση τους επί του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα τελευταία δρώμενα στη νομική ενημέρωση με έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία.

Το Χρονικό Διάστημα των 10 Ημερών

Από το στάδιο της υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού στο ΚΕΠ μέχρι την ενσωμάτωση του ιδιωτικού συμφωνητικού στη συμβολαιογραφική πράξη από τον συμβολαιογράφο, ο νόμος επιβάλλει να περάσει χρονικό διάστημα 10 ημερών. Σκοπός του νομοθέτη είναι να δώσει στο ζευγάρι μια δεύτερη ευκαιρία, μήπως τυχόν είτε μετανιώσουν τη λύση του γάμου τους, είτε θέλουν να ρυθμίσουν κάπως διαφορετικά τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις που θα έχουν με τα ανήλικα τέκνα τους.

Εφόσον λοιπόν παρέλθουν 10 μέρες από την υπογραφή στα ΚΕΠ του ιδιωτικού συμφωνητικού ακολουθεί η δημιουργία της συμβολαιογραφικής πράξης εκ του συμβολαιογράφου. Η συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί το επίσημο κείμενο που επισφραγίζει τη λύση του γάμου και τη σχέση που θα έχουν με τα τέκνα τους οι σύζυγοι. Εφόσον πραγματοποιηθεί η συμβολαιογραφική πράξη τόσο οι σύζυγοι όσο και οι δικηγόροι τους προσέρχονται στο συμβολαιογραφείο, όπου ο συμβολαιογράφος τους αναγιγνώσκει τη συμβολαιογραφική πράξη και εντεύθεν υπογράφεται από τους συζύγους και από τους δικηγόρους τους.

Διαβάστε  Κατ' έγκληση διωκόμενα αδικήματα

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι δε μπορούν για αντικειμενικούς λόγους ή δε θέλουν να παρευρίσκονται στη διαδικασία ενώπιον του συμβολαιογράφου, είναι υποχρεωτικό να έχουν εφοδιάσει τους δικηγόρους τους με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για να παρίστανται στο συμβολαιογράφο αυτοί για λογαριασμό τους και να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη. Οι δικηγόροι για διαζύγια θα σας εξασφαλίσουν ότι κάθε μέρος και στάδιο της διαδικασίας θα γίνει σωστά και άμεσα. Πλέον το συναινετικό διαζύγιο μπορεί να ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες.

Μετά από τη διαδικασία στο συμβολαιογράφο, θα πρέπει να ακολουθηθούν δύο ακόμη στάδια που είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί η λύση ενός γάμου. Το στάδιο της πνευματικής λύσης του γάμου, σε περίπτωση που οι σύζυγοι είχαν πραγματοποιήσει θρησκευτικό γάμο, αν όχι παρακάμπτεται το συγκεκριμένο στάδιο και το στάδιο της κατάθεσης της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου βρισκόταν η προηγούμενη ληξιαρχική πράξη που είχαν καταθέσει όταν οι σύζυγοι είχαν τελέσει το γάμο τους. Πολλές μετακομίσεις στην Αθήνα οφείλονται και στα διαζύγια.

Πνευματική λύση του γάμου

Αναφορικά με τη πνευματική λύση του γάμου αυτή πραγματοποιείται επί θρησκευτικών γάμων στη μητρόπολη που ανήκε η ενορία όπου είχε τελεστεί ο γάμος των συζύγων. Όλες οι μητροπόλεις έχουν τμήμα που αφορά τη πνευματική λύση του γάμου, ώστε οι σύζυγοι προσκομίζοντας τη συμβολαιογραφική πράξη και ένα συμβολικό ποσό να δύνανται να παραλάβουν το λεγόμενο <<διαζευκτήριον>>, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τελέσουν νέο θρησκευτικό γάμο αν το επιθυμήσουν.

Έπειτα, εφοδιασμένοι με το διαζευκτήριον και έχοντας μαζί τους τη συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να πάνε να τα προσκομίσουν στο ληξιαρχείο που είναι καταχωρημένος ο γάμος που είχαν τελέσει του οποίου πλέον τη λύση επιθυμούν. Πλέον μετά από τη κατάθεση των αναφερθέντων εγγράφων στο ληξιαρχείο, δημιουργείται νέα ληξιαρχική πράξη και ο γάμος είναι πλέον παρελθόν για τους πρώην πια συζύγους.

Διαβάστε  Επαναφορά του άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αίτησης αναστολής

Ποια είναι όμως τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένα συναινετικό διαζύγιο με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι σύζυγοι που θα χρειαστούν σε όλες αυτές τις διαδικασίες;

Oι σύζυγοι που επιθυμούν να λύσουν τον γάμο τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα έγγραφα: α) πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, β) πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Τέκνων (αν φυσικά υπάρχουν τέκνα), πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και δ) αντίγραφα των Δελτίων Ταυτοτήτων τους. Τα έγγραφα αυτά αφενός θα βοηθήσουν τους δικηγόρους να πραγματοποιήσουν το έργο τους ταχύτερα και ορθότερα, αφετέρου είναι εκ του νόμου απαραίτητο να τα λάβει ο συμβολαιογράφος, οποίος θα συντάξει το επίσημο έγγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης.

Σημαντικό είναι επίσης να λεχθεί και να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι πως πλέον το συναινετικό διαζύγιο δεν είναι μια δικαστηριακή διαδικασία όπως ήταν πριν μερικά χρόνια ωστόσο δεν έχει απωλέσει τον επίσημο χαρακτήρα του. Αποτελεί έναν εκτελεστό τίτλο περιβεβλημένο με συμβολαιογραφικά εχέγγυα ικανό σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων να χρησιμοποιεί στη διαδικασία των προσωρινών διαταγών και των ασφαλιστικών μέτρων. Μάθετε περισσότερα για το διαζύγιο με ένα κλικ ή αλλιώς άυλο διαζύγιο.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα σε μικρό χρονικό διάστημα, οικονομικά και με νομική πληρότητα να λύσουν το γάμο τους και να ρυθμίσουν τις σχέσεις που θα έχουν με τα τέκνα τους. Χρειάζεται ωστόσο η αρωγή δύο δικηγόρων και ενός συμβολαιογράφου που θα εγγυηθούν τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου θα χρειαστεί η πνευματική λύση του γάμου και σε οποιαδήποτε περίπτωση είτε θρησκευτικού είτε πολιτικού γάμου θα πρέπει η συμβολαιογραφική πράξη να κατατεθεί στο ληξιαρχείο που είχε πραγματοποιηθεί η ληξιαρχική πράξη του γάμου που είχαν τελέσει η σύζυγοι του οποίου τη λύση επιθυμούν. Εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου και πλέον οι πρώην σύζυγοι παύουν νομικά να θεωρούνται σύζυγοι δύνανται να συνάψουν νέο γάμο αν το επιθυμήσουν.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news