Google news
Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο

Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1847), ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της.

Η προθεσμία αυτή αρχίζει από τη γνώση του θανάτου του κληρονομουμένου, εκτός αν ο κληρονόμος ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ο κληρονομούμενος ήταν κάτοικος εξωτερικού, οπότε η προθεσμία είναι δώδεκα μήνες.

Στην περίπτωση των ανήλικων κληρονόμων, η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς αρχίζει από τη γνώση των νομίμων αντιπροσώπων τους, ήτοι των γονέων ή των επιτρόπων τους.

Η αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο μπορεί να γίνει μόνο από τους νόμιμους αντιπροσώπους του, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο. Η αίτηση για άδεια αποποίησης της κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο υποβάλλεται στο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η κατοικία του ανήλικου ή η κατοικία του κληρονομουμένου.

Στην αίτηση για άδεια αποποίησης της κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

Τα στοιχεία του ανήλικου κληρονόμου, του κληρονομουμένου και των νομίμων αντιπροσώπων του.
Τα στοιχεία της κληρονομίας, όπως το είδος της περιουσίας, η αξία της και τα τυχόν χρέη.
Οι λόγοι για τους οποίους οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ανήλικου επιθυμούν να αποποιηθούν την κληρονομία.

Διαβάστε  Μπορώ να ρίχνω νερά από το μπαλκόνι; Αναλυτικός Οδηγός

Το δικαστήριο, αφού εξετάσει την αίτηση, αποφασίζει αν θα χορηγήσει ή όχι την άδεια αποποίησης της κληρονομιάς. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Εάν η αίτηση για άδεια αποποίησης της κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο απορριφθεί, η κληρονομία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον ανήλικο.

Σε περίπτωση που η αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο γίνει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και με την απαιτούμενη άδεια του δικαστηρίου, τότε η κληρονομία θεωρείται ότι δεν έχει επαχθεί ποτέ στον ανήλικο.

Εάν η αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο γίνει μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας ή χωρίς την απαιτούμενη άδεια του δικαστηρίου, τότε η κληρονομία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον ανήλικο. Ωστόσο, ο ανήλικος κληρονομεί πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής και ως εκ τούτου ουδέποτε ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομιάς.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο είναι μια σοβαρή απόφαση, που πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ανήλικου κληρονόμου θα πρέπει να συμβουλευθούν δικηγόρο για να αξιολογήσουν τα νομικά και οικονομικά ζητήματα, που προκύπτουν από την αποποίηση της κληρονομιάς.

Η αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη συμμόρφωση με ορισμένες προϋποθέσεις και τη διεξαγωγή συγκεκριμένων βημάτων.

Προϋποθέσεις

Για να γίνει αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Ο ανήλικος κληρονόμος πρέπει να έχει νόμιμους αντιπροσώπους.
Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του ανήλικου πρέπει να λάβουν άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο.
Η αποποίηση πρέπει να γίνει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Προθεσμία

Η προθεσμία για την αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο είναι τέσσερις μήνες από τη γνώση των νόμιμων αντιπροσώπων του θανάτου του κληρονομουμένου.

Διαβάστε  Εγκατάλειψη συζυγικής στέγης με παιδιά

Διαδικασία

Η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Υποβολή αίτησης στο δικαστήριο

Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του ανήλικου πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η κατοικία του ανήλικου ή η κατοικία του κληρονομουμένου.

Εξεταστική διαδικασία

Το δικαστήριο, αφού εξετάσει την αίτηση, αποφασίζει αν θα χορηγήσει ή όχι την άδεια αποποίησης της κληρονομιάς. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Δήλωση αποποίησης

Εάν η αίτηση εγκριθεί, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του ανήλικου πρέπει να υποβάλουν δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς στο Ειρηνοδικείο του τόπου θανάτου του κληρονομουμένου.

Η δήλωση αποποίησης πρέπει να γίνει εγγράφως και να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Το όνομα και την επωνυμία του ανήλικου κληρονόμου.
Το όνομα και την επωνυμία του κληρονομουμένου.
Το δικαστήριο που χορήγησε την άδεια αποποίησης.

Συγκεκριμένα, ακολουθεί μια χρονολογική ακολουθία των βημάτων που ακολουθούνται από τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους γονείς, που προτίθενται να αποποιηθούν την κληρονομιά ανηλίκου ή ανηλίκων.

Βήμα 1: Η πρώτη ενέργεια είναι η υποβολή της αίτησης αποποίησης κληρονομιάς από τον ανήλικο. Η διαδικασία αρχίζει με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου από τον δικηγόρο στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιοχή κατοικίας του ανήλικου τέκνου. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.

Βήμα 2: Στο δεύτερο βήμα, ορίζεται η ημερομηνία δικάσιμου, κατά την οποία οι γονείς κληθούν να παρασταθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Σημειώνεται ότι συνήθως δεν απαιτείται η προσωπική τους παρουσία, καθώς εκπροσωπούνται από τον δικηγόρο τους. Στο δικαστήριο, πρέπει να αποδειχθεί ότι η αποποίηση της κληρονομιάς είναι η πιο συμφέρουσα ενέργεια για το ανήλικο παιδί. Αυτή η απόδειξη γίνεται μέσω μαρτύρων και εγγράφων.

Διαβάστε  Ίδρυση Σωματείου

Βήμα 3: Το τρίτο βήμα είναι η έκδοση της απόφασης που χορηγεί την άδεια αποποίησης από τον ανήλικο. Αυτό σηματοδοτεί την συνέχιση της προθεσμίας που είχε ανασταλεί με την υποβολή της αίτησης. Οι γονείς ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος πρέπει να καταχωρίσουν την απόφαση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποποίηση κληρονομιάς του ανηλίκου.

Ως προς το αρμόδιο δικαστήριο, αναφέρεται ότι πρόκειται για το Ειρηνοδικείο της περιοχής κατοικίας του ανηλίκου τέκνου.

Τέλος, όσον αφορά τα δικαιολογητικά για την αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο, αναφέρονται τα εξής κύρια έγγραφα:

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων του ανηλίκου τέκνου.
Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς των γονέων του ανηλίκου τέκνου.
Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης.
Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το παθητικό της κληρονομιάς είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό.

Αποτελέσματα

Εάν η αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο γίνει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και με την απαιτούμενη άδεια του δικαστηρίου, τότε η κληρονομία θεωρείται ότι δεν έχει επαχθεί ποτέ στον ανήλικο.

Εάν η αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο γίνει μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας ή χωρίς την απαιτούμενη άδεια του δικαστηρίου, τότε η κληρονομία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον ανήλικο. Ωστόσο, πάντοτε ο ανήλικος κληρονομεί με το ευεργέτημα της απογραφής και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται με τη προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς.

Συμβουλή

Η αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο είναι μια σοβαρή απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ανήλικου θα πρέπει να συμβουλευθούν δικηγόρο για να αξιολογήσουν τα νομικά και οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν από την αποποίηση της κληρονομιάς.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news