Πως γίνεσαι διάκονος στην Ορθοδοξη Εκκλησία

Για να γίνεις διάκονος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να πληροίς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να είσαι χριστιανός ορθόδοξος, δηλαδή να έχεις βαπτιστεί και να έχεις λάβει το άγιο χρίσμα. Να είσαι άνδρας. Να έχεις κανονική και νόμιμη ηλικία, δηλαδή να είσαι τουλάχιστον 25 ετών. Να είσαι άρτιμελής και να μην πάσχειςΔιαβάστε περισσότερα