Πως γίνεσαι διάκονος στην Ορθοδοξη Εκκλησία

Για να γίνεις διάκονος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να πληροίς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να είσαι χριστιανός ορθόδοξος, δηλαδή να έχεις βαπτιστεί και να έχεις λάβει το άγιο χρίσμα. Να είσαι άνδρας. Να έχεις κανονική και νόμιμη ηλικία, δηλαδή να είσαι τουλάχιστον 25 ετών. Να είσαι άρτιμελής και να μην πάσχειςΔιαβάστε περισσότερα

Αγωγή για διαφυγόντα κέρδη

Η αγωγή για διαφυγόντα κέρδη είναι μια αγωγή με την οποία ο ζημιωθείς ζητεί από τον υπαίτιο της ζημίας να του καταβάλει το ποσό των κερδών που έχασε λόγω της πράξης ή παράλειψης του τελευταίου. Νομοθετική βάση Η αγωγή για διαφυγόντα κέρδη θεμελιώνεται στο άρθρο 298 του Αστικού Κώδικα, τοΔιαβάστε περισσότερα

Eξώδικο για λήξη μίσθωσης

Εξώδικο για λήξη μίσθωσης Το εξώδικο για λήξη μίσθωσης είναι ένα έγγραφο που απευθύνεται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή και ζητά τη λήξη της μίσθωσης. Το εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Την ημερομηνία έκδοσης του εξωδίκου. Τα στοιχεία του εκμισθωτή. Τα στοιχεία του μισθωτή. Τον αριθμό της μίσθωσης.Διαβάστε περισσότερα

Εξώδικο από τη ΔΕΗ

Τι είναι το εξώδικο από τη ΔΕΗ; Το εξώδικο από τη ΔΕΗ είναι ένα επίσημο έγγραφο που αποστέλλει η εταιρεία σε έναν πελάτη της, ο οποίος έχει οφειλές. Το εξώδικο κοινοποιεί στον πελάτη το ύψος της οφειλής, τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής της, καθώς και τις συνέπειες που θαΔιαβάστε περισσότερα

Προθεσμία για εξώδικο

Η προθεσμία για εξώδικο είναι ο χρόνος που έχει ένα πρόσωπο για να θέσει ως προθεσμία να στείλει στον αντίδικο, προκειμένου να συμμορφωθεί στο περιεχόμενο του εξωδίκου ή να καταβάλλει την οφειλή. Η προθεσμία αυτή καθορίζεται από τον νόμο ή από τη σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Νόμοι για τηνΔιαβάστε περισσότερα

Πρέπει να απαντήσω σε εξώδικο

Για να απαντήσετε σε εξώδικο, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε το περιεχόμενο του εξωδίκου. Τι ζητάει ο αποστολέας αυτού από εσάς; Τι νομικές βάσεις επικαλείται; Μόλις κατανοήσετε το περιεχόμενο του εξωδίκου, μπορείτε να ξεκινήσετε να προετοιμάζετε την απάντησή σας. Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι σαφής, περιεκτική και νομικάΔιαβάστε περισσότερα

Εξώδικο για κοινόχρηστα

Το εξώδικο για κοινοχρηστα είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται για να ζητήσει από κάποιον να πληρώσει τα κοινοχρηστικά έξοδα που οφείλει. Το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι έγκυρο και να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να έχει νομική ισχύ. Στο εξώδικο για κοινοχρηστα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:Διαβάστε περισσότερα

Εξώδικο απο τράπεζα - Τι κάνω;

Εάν λάβετε εξώδικο από τράπεζα, είναι σημαντικό να το διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Το εξώδικο συνήθως περιλαμβάνει τα εξής: Την απαίτηση της τράπεζας, δηλαδή το ποσό που χρωστάτε. Την προθεσμία που σας δίνει η τράπεζα για να εξοφλήσετε την οφειλή σας. Τις συνέπειεςΔιαβάστε περισσότερα

Εξώδικο απο Εισπρακτική

Εξώδικο από εισπρακτική: Αναλυτικός οδηγός και νόμοι: Σκοπός του εξωδίκου: Ο σκοπός του εξωδίκου είναι να προειδοποιήσει τον οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής του και να τον καλέσει να την εξοφλήσει εντός προθεσμίας. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει την οφειλή του εντός της προθεσμίας, η εισπρακτική εταιρείαΔιαβάστε περισσότερα

Εξώδικο χωρίς δικηγόρο

Η σύνταξη και η επίδοση εξωδίκου είναι εφικτή και χωρίς τη βοήθεια δικηγόρου. Ωστόσο, η συνέπεια της επιλογής αυτής εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η φύση της διαφοράς, η νομική της πολυπλοκότητα και η εμπειρία του αποστολέα του εξωδίκου. Σε γενικές γραμμές, η σύνταξη ενός εξωδίκου απαιτεί την τήρηση ορισμένωνΔιαβάστε περισσότερα