Εξώδικο για συκοφαντική δυσφήμηση

Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον όρο “συκοφαντική δυσφήμηση,” συγκρίνοντάς τον με την έννοια της δυσφήμησης και της εξύβρισης, με σκοπό να τον κατανοήσουμε καλύτερα. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε γιατί το νομικό μέσο του εξώδικου σε περιπτώσεις συκοφαντικής δυσφήμησης μπορεί να συμβάλει στην επίλυση διαφορών ανάμεσα σταΔιαβάστε περισσότερα

Διάκριση μεταξύ αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας

Είναι συχνό φαινόμενο η σύγχυση μεταξύ των έννοιών της αντιπροσώπευσης και της πληρεξουσιότητας. Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε αυτούς τους όρους. Σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο, για πραγματικούς λόγους όπως ασθένεια, δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να ενεργήσει ιδίοις όρεξιν ή σε περιπτώσεις όπου κάποιος, λόγω νομικώνΔιαβάστε περισσότερα

Διαταγή πληρωμής

Διαταγή πληρωμής. Αρχικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στη χώρα μας, οι αξιώσεις επιδιώκονται συνήθως μέσω δικαστικών ενεργειών. Κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας ακρόασης, το έγγραφο της απαίτησης για την Διαταγή πληρωμής εξετάζεται διεξοδικά από τους δικαστές μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται. Σε αυτές τις διαδικασίες, τοΔιαβάστε περισσότερα

Διατάραξη ωρών κοινής ησυχίας

Διατάραξη ωρών κοινής ησυχίας Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η γειτνίαση δημιουργεί προβλήματα στην ηρεμία και στη ποιότητα ζωής των οικογενειών που είναι αποδέκτες οχλήσεων σε ώρες κοινής ησυχίας αλλά και σε ώρες εκτός ωραρίου κοινής ησυχίας και εκτός  από ενοχλητικούς γείτονες ή γειτονικά καταστήματα, που προκαλούνΔιαβάστε περισσότερα