Ποιοι δικαιούνται μειωμένη θητεία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3421/2005, δικαιούχοι μειωμένης θητείας είναι οι ακόλουθοι προς στράτευση άντρες: Θητεία εξάμηνης διάρκειας: 1) Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια. 2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οιΔιαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης

Στο άρθρο 13 του Ν. 3421/2005 αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει δυνάτότητα απαλλαγής του υποψήφιου προς στράτευση. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε απαλλαγή στράτευσης είναι οι ακόλουθοι: 1) λόγοι υγείας, 2) αμετέκλητη καταδίκη από ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε αδίκημα που επιφέρει τη καθαίρεση στρατιωτικού, 3)Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και στράτευση

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και στράτευση. Πολλοί συμπολίτες μας επέλεξαν να αφήσουν τη χώρα μας, ψάχνοντας για μια καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας είχε σίγουρα σημαντικό αντίκτυπο, επηρεάζοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και τις απολαβές που μπορούσαν να αναμένουν από τις θέσεις εργασίας που θαΔιαβάστε περισσότερα