Χρηστή διοίκηση και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου στη Δημόσια

Βάσει της αρχής της νομιμότητας, η οποία θεμελιώνεται στην αρχή του κράτους δικαίου, η Διοίκηση οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το νόμο. Η αρχή αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα του διοικητικού δικαίου και αποσκοπεί στην προστασία των διοικουμένων από τις αυθαίρετες ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης. Η αρχή τηςΔιαβάστε περισσότερα