έγκλημα της μαστροπείας

Στο άρθρο 349 του Ποινικού Κώδικα περιλαμβάνεται το έγκλημα της μαστροπείας. Αναλυτικά, το άρθρο 349 αναφέρει: Αυτός που, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή τον υποθάλπει ή τον εξαναγκάζει ή τον διευκολύνει ή συμμετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10)Διαβάστε περισσότερα

Παράνομη Βία

Παράνομη Βία. Στο άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα περιγράφεται το αδίκημα της παράνομης βίας, το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο τόσο στα δικαστήρια της χώρας μας, όσο και στην καθημερινή μας ζωή. Παράνομη Βία – Άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019) Σύμφωνα με το άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα (ΝόμοςΔιαβάστε περισσότερα

Παραβίαση Οικιακού Ασύλου

Παραβίαση Οικιακού Ασύλου. Ο σκοπός του νομοθέτη είναι πράγματι η προστασία του ιδιωτικού χώρου του πολίτη και το άσυλο της κατοικίας του έναντι των υπαλλήλων του Κράτους. Απαγορεύεται η παραβίαση της οικείας χώρας ενός ατόμου από υπάλληλο πάσης αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που το προβλέπει ο νόμος και μεΔιαβάστε περισσότερα

Παράνομη Κατακράτηση

Παράνομη Κατακράτηση. Στο άρθρο 325 Π.Κ., προβλέπεται η ποινικοποίηση της παράνομης κατακράτησης, η οποία ανήκει στην κατηγορία των εγκλημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό: <<Οποιοσδήποτε προβεί στην απαγωγή ή στην κατακράτηση ενός ατόμου χωρίς τη θέλησή του ή του στερήσει την ελευθερία της κίνησής του μεΔιαβάστε περισσότερα

Κατάχρηση Εξουσίας

Κατάχρηση εξουσίας είναι ένα αδίκημα που, δυστυχώς, εξακολουθεί να υπάρχει στις μέρες μας. Ωστόσο, παρατηρείται μια αισθητά περιορισμένη συχνότητα εμφάνισής του σε σχέση με το παρελθόν. Στο άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα, μετά το Νόμο 4619/2019, με τίτλο “Κατάχρηση εξουσίας”, αναφέρονται τα εξής: “Ένας υπάλληλος που έχει αρμοδιότητες δίωξης ήΔιαβάστε περισσότερα

Δωροληψία Υπαλλήλου

Η δωροληψία υπαλλήλου αποτελεί ένα διαδεδομένο αδίκημα στη χώρα μας, που ποινικοποιείται σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα. Το συγκεκριμένο αδίκημα καλύπτεται από το άρθρο 235 του ποινικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4619/2019, που ασχολείται με τη δωροληψία υπαλλήλων. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο υπάλληλος που ζητάΔιαβάστε περισσότερα

Δωροδοκία Υπαλλήλου

Η δωροδοκία υπαλλήλου αποτελεί ένα πολύ συχνό αδίκημα στη δικαστηριακή πρακτική των ποινικών δικαστηρίων στη χώρα μας. Σε αυτό το σημείο, αναφέρεται το άρθρο 236 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019), το οποίο καθορίζει τα στοιχεία, τις μορφές και τις ποινές για το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου. Τι αναφέρει το άρθροΔιαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Το άρθρο 394 του Ποινικού Κώδικα ασχολείται με την αποδοχή και τη διάθεση προϊόντων εγκλήματος και προβλέπει ποινές για τα άτομα που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες. Η νομική διάταξη ορίζει σαφώς ότι η αποδοχή και η διάθεση προϊόντων εγκλήματος θεωρείται αδίκημα που τιμωρείται από τονΔιαβάστε περισσότερα

Διατάραξη οικιακής ειρήνης

Διατάραξη οικιακής ειρήνης. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, η πρόκληση προβλημάτων στην οικογενειακή ζωή θεωρείται αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 334. Το αδίκημα αυτό μοιάζει με το αδίκημα της διατάραξης της οικιακής ειρήνης, αλλά διαφέρει στο ότι δεν διαπράττεται από υπάλληλο, αλλά από ιδιώτη. Το άρθρο 334 του Αστικού ΚώδικαΔιαβάστε περισσότερα

Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων

Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων. Αξίζει να εξετάσουμε τις δύο συνδεδεμένες παραβάσεις στο σύνολό τους για να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση. Όσον αφορά την πράξη της υπόθαλψης, το άρθρο 231 του Αστικού Κώδικα περιγράφει τα εξής: Πρώτον, όποιος παρεμποδίζει συνειδητά τη διερεύνηση κακουργήματος ή πλημμελήματος που διαπράχθηκε από άλλον, αντιμετωπίζειΔιαβάστε περισσότερα