Google news
Ενοχικό Δίκαιο - Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Ενοχικό Δίκαιο – Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Ενοχικό Δίκαιο – Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία: Οδηγός με Νόμους

Εισαγωγή

Το Ενοχικό Δίκαιο αποτελεί τον κορμό του Αστικού Δικαίου και ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για τις συμβάσεις, τις αδικοπραξίες, τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, και την ευθύνη από ζημιές.

Νομοθεσία

• Αστικός Κώδικας (ΑΚ): Το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει το Ενοχικό Δίκαιο. • Ειδικοί Νόμοι: Συμπληρώνουν τον ΑΚ σε διάφορους τομείς, όπως: • Νόμος περί πωλήσεως (Ν. 2251/1994) • Νόμος περί μίσθωσης ακινήτων αστικής χρήσης (Ν. 1577/1985) • Νόμος περί εργασιών (Ν. 3896/2010) • Νόμος περί αστικής ευθύνης από αδικοπραξίες (Ν. 5777/1931)

Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Σε περίπτωση νομικού προβλήματος που άπτεται του Ενοχικού Δικαίου, η συνδρομή ενός έμπειρου δικηγόρου είναι απαραίτητη. Ο δικηγόρος δύναται να:

• Παρέχει νομική συμβουλευτική • Συντάσσει και ελέγχει συμβάσεις • Εκπροσωπεί τον εντολέα του σε δικαστικές διαφορές • Διαπραγματεύεται εξωδικαστικά λύσεις

Επιλογή Δικηγόρου

• Εξειδίκευση: Επιλέξτε δικηγόρο με εμπειρία στο πεδίο του Ενοχικού Δικαίου που άπτεται του προβλήματός σας. • Φήμη: Ερευνήστε την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του δικηγόρου. • Κόστος: Συζητήστε το κόστος των νομικών υπηρεσιών πριν από την ανάθεση της υπόθεσης.

Χρήσιμοι Οδηγοί

• Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: https://www.dsa.gr/ • Πανελλήνιος Δικηγορικός Σύλλογος, Υπουργείο Δικαιοσύνης: https://www.justice.gr/

Συμβουλές

• Φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υπόθεσή σας. • Επικοινωνήστε ειλικρινά και λεπτομερώς με τον δικηγόρο σας. • Ακολουθήστε τις συμβουλές και τις οδηγίες του δικηγόρου σας.

Ενημέρωση

Η νομική νομοθεσία και οι ερμηνείες της εξελίσσονται διαρκώς. Βεβαιωθείτε ότι ο δικηγόρος σας είναι ενημερωμένος για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Διαβάστε  Ταξίδι ανηλίκου στο εξωτερικό με ένα γονέα

Το ενοχικό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών, καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ασχολείται με πλήθος θεμάτων, όπως:

Συμβάσεις:

Συμβατική ελευθερία: Οι ιδιώτες δύναται ελεύθερα να συνάπτουν συμβάσεις, αρκεί να μην αντίκεινται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
Είδη συμβάσεων: Πώληση, μίσθωση, δωρεά, δάνειο, χρησιδάνειο, έργο, εντολή, εγγύηση, αεροπορική μεταφορά, ασφάλιση κ.α.
Ερμηνεία συμβάσεων: Εξήγηση του νοήματος των συμβατικών όρων.
Ακυρότητα & ανατροπή συμβάσεων: Περιπτώσεις και τρόπος ακύρωσης ή ανατροπής μίας σύμβασης.

Αδικοπραξίες:

Παράνομη & υπαίτια ενέργεια ή παράλειψη: Προσβολή ξένων εννόμων αγαθών.
Αιτιώδης σύνδεσμος: Σχέση μεταξύ παράνομης συμπεριφοράς και ζημίας.
Είδη αδικοπραξιών: Σωματική βλάβη, φθορά ξένης περιουσίας, δυσφήμιση, απάτη, παραβίαση συμβατικής υποχρέωσης κ.α.
Αποζημίωση: Περιουσιακή & ηθική βλάβη, διαφυγόντα κέρδη.

Αδικαιολόγητος πλουτισμός:

Περίπτωση: Κάποιος αποκτά περιουσιακό όφελος χωρίς νόμιμη αιτία.
Αδικαιολόγητος πλουτισμός: Δυνατότητα επιστροφής του οφέλους.
Είδη: Αδικαιολόγητος πλουτισμός από πράξη, από παράλειψη, από νόμο.

Γενικές αρχές:

Καλή πίστη: Δεοντολογική συμπεριφορά κατά τις συναλλαγές.
Κατάχρηση δικαιώματος: Άσκηση δικαιώματος με σκοπό βλάβη τρίτου.
Απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος: Προστασία από ασύδοτη και άνευ ορίων άσκηση δικαιωμάτων.

Ειδικά θέματα:

Ευθύνη από αδικοπραξίες: Αστική ευθύνη για ζημίες από αδικοπραξίες.
Ευθύνη από πράξεις ανηλίκων: Αστική ευθύνη γονέων/κηδεμόνων.
Ευθύνη από ζημιές από ζώα: Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη/φύλακα.
Ευθύνη από επικίνδυνες δραστηριότητες: Αστική ευθύνη για ζημίες από επικίνδυνες δραστηριότητες.

Συμπέρασμα:

Το ενοχικό δίκαιο αποτελεί καίριο μέρος του αστικού δικαίου, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην ρύθμιση των σχέσεων και των συναλλαγών μεταξύ των ιδιωτών. Η κατανόηση των βασικών αρχών του ενοχικού δικαίου δύναται να αποδειχθεί χρήσιμη σε πλήθος περιστάσεων, διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων.Διακρίνεται σε γενικό ενοχικός δίκαιο και ειδικό ενοχικός δίκαιο και χρειάζεται καλή γνώση των γενικών αρχών Αστικού δικαίου καθώς και των αναφερθέντων νόμων.

Διαβάστε  Παιδική Πορνογραφία

Η επιλογή του κατάλληλου δικηγόρου και η σωστή νομική υποστήριξη μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων σας και την επιτυχή έκβαση της υπόθεσής σας.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news