Πλαστογραφία

Το έγκλημα της πλαστογραφίας είναι ένα έγκλημα που πραγματοποιείται εις βάρος των υπομνημάτων, δηλαδή των εγγράφων, των ενσήμων και των οροσήμων. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό...

Προσβολή προσωπικότητας μέσω Facebook

Το διαδίκτυο αναμφίβολα αποτελεί, τη μεγαλύτερη τεχνολογική καινοτομία της εποχής μας. Ωστόσο, παρά τη διευκόλυνση της επικοινωνίας που παρέχει σε όλους μας με τη πληθώρα...

No More Posts