Εργατολόγος για Συνταξιοδιοτικά

Για κάθε εργαζόμενο, η συνταξιοδότηση είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο, καθώς θα πρέπει να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του και να λάβει τη πρέπουσα ανταποδοτικότητα που αντιστοιχεί στα χρόνια εργασίας του. Σε περίπτωση μάλιστα που εμπλέκονται περισσότερα ταμεία ή υπάρχουν ειδικότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως ενδεικτικά μητέρες ανήλικων τέκνων, βαρέα-ανθυγιεινά ένσημα ήΔιαβάστε περισσότερα

Διαζύγιο διατροφή μοιχεία

Αρκετοί εντολείς έχουν τη σχετική απορία. Πως επηρεάζει η μοιχεία το ύψος της διατροφής; To οικογενειακό δίκαιο έχει ως σκοπό, να αποκλιμακώσει τις εντάσεις ανάμεσα στα ζεύγη και να τα οδηγήσει σταδιακά από το στάδιο της διαστάσεως, στο στάδιο της λύσης του γάμου. Σκοπός του νομοθέτη δεν είναι να τιμωρήσειΔιαβάστε περισσότερα

Πως αποδεικνύεται η διετής διάσταση

Ένας από τους συνηθέστερους λόγους διαζυγίου στις μέρες μας, αλλά και στο παρελθόν είναι η μοιχεία, ή όπως αναφέρεται στη καθομιλουμένη η απιστία/απάτη. Ο σύζυγος που βίωσε τη μοιχεία, σίγουρα νιώθει άσχημα συναισθήματα και πολλές φορές εμφανίζει εκδικητικές τάσεις. Θα πρέπει ωστόσο να συμβουλεύεται τον δικηγόρο του, ώστε να αποφύγειΔιαβάστε περισσότερα