ανυποταξία λιποταξία

Η ανυποταξία αποτελεί το συνηθέστερο αδίκημα στα στρατοδικεία της χώρας. Τα συνηθέστερα αίτια για τα οποία κάποιος κηρύσσεται ανυπότακτος είναι οι αλλαγές κατοικίας χωρίς να δηλώνονται οι νέες διευθύνσεις στη στρατολογία, η απουσία στο εξωτερικό, η αδιαφορία για τη στρατιωτική θητεία, ο φόβος για τη στράτευση, λόγοι υγείας κ.α. ΩστόσοΔιαβάστε περισσότερα