Πως μπορώ να γίνω Έλληνας Πολίτης

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι για να γίνει κάποιος Έλληνας πολίτης: Με αίτημα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας Με πολιτογράφηση Αίτημα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας Το αίτημα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να υποβληθεί από πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Να έχουν διαμείνειΔιαβάστε περισσότερα

Golden Visa

Τι αντιπροσωπεύει το Golden Visa; Η άδεια παραμονής για επενδυτές, γνωστή ως Golden Visa, αποτελεί το νομικό δικαίωμα που προσφέρεται σε πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία με αξία άνω των 250.000 ευρώ. Ποιοί είναι επιλέξιμοι γιαΔιαβάστε περισσότερα