Google news
Golden Visa

Τι αντιπροσωπεύει το Golden Visa;

Η άδεια παραμονής για επενδυτές, γνωστή ως Golden Visa, αποτελεί το νομικό δικαίωμα που προσφέρεται σε πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία με αξία άνω των 250.000 ευρώ.

Ποιοί είναι επιλέξιμοι για την άδεια παραμονής επενδυτή (Golden Visa); Τα περιστατικά όπου μπορεί να χορηγηθεί η άδεια παραμονής Golden Visa περιλαμβάνουν: 1) άτομα που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, με αξία τουλάχιστον 250.000 ευρώ, 2) άτομα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία μέσω νομικού προσώπου στην Ελλάδα, με πλήρη κυριότητα των μεριδίων ή μετοχών τους, 3) άτομα που έχουν συνάψει μακροχρόνια συμβόλαια μίσθωσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ή ξενοδοχειακών μονάδων με διάρκεια άνω των 10 ετών και αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 250.000 ευρώ, 4) επενδυτές που έχουν συμβάσει συμβόλαιο μακροχρόνιας ενοικίασης, συμμορφούμενοι με τους όρους του νόμου 1652/86, 5) όσοι έχουν αγοράσει γεωργικό ή οικοδομικό οικόπεδο και έχουν συνάψει συμβόλαιο για κατασκευή κατοικίας, με συνολική αξία άνω των 250.000 ευρώ, επικυρώνοντας την αξία μέσω τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής.

Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά της Χρυσής Βίζας;

Η περίοδος ισχύος της άδειας διαμονής για επενδυτές είναι πέντε έτη. Ο επενδυτής και κάτοχος της Χρυσής Βίζας έχει τη δυνατότητα να ενοικιάσει το ακίνητο σε τρίτους χωρίς την ανάγκη να παραμείνει στην Ελλάδα για ελάχιστο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο. Επιπλέον, έχει το πλεονέκτημα να ταξιδεύει και να παραμένει σε όλες τις χώρες της ζώνης Σένγκεν για μέγιστο 90 ημέρες κάθε εξάμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άδεια διαμονής της Χρυσής Βίζας επιτρέπει τον οικονομικό ρόλο του κατόχου, όπως το να είναι μέτοχος μιας εταιρείας, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος, αλλά δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης. Σημαντικό να σημειωθεί είναι ότι η άδεια διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ακίνητο αξίζει πάνω από 250.000 ευρώ ή εάν έχει αποκτηθεί από σύζυγο ως κοινή κτητορία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής υφίσταται μόνο αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας των συνιδιοκτητών υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

Διαβάστε  Φυσικό & Νομικό πρόσωπο

Ποιοι είναι οι συγγενείς του κατόχου του Golden Visa που έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια διαμονής με την ίδια διάρκεια με τον επενδυτή;

Οι συγγενείς που μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής με ισόχρονη διάρκεια με τον κάτοχο του Golden Visa περιλαμβάνουν τον/την σύζυγο ή σύντροφο με τον/την οποίο/α ο επενδυτής έχει συνάψει σύμβαση συμβίωσης στην Ελλάδα, τα τέκνα του επενδυτή και του/της συζύγου ή του/της σύντροφου με σύμβαση συμβίωσης, που δεν είναι άνω των 21 ετών, καθώς και οι γονείς των συζύγων ή των συντρόφων με σύμβαση συμβίωσης.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αγοραπωλησία ακινήτου, το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν θα πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είτε μέσω δίγραμμης τραπεζικής επιταγής, είτε με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη συναλλαγή αγοραπωλησίας, όπως τα εμπλεκόμενα μέρη, το ποσό και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση, με την παρουσία συμβολαιογράφου. Ακόμη, ανεξάρτητα από το εάν το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο ή με δόσεις, ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής Golden Visa, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη μεταφορά του ποσού στον αντίστοιχο λογαριασμό μέσω του καταθετηρίου.

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης, ο αιτών πρέπει να προχωρήσει στην κατάθεση προσδιορισμένων εγγράφων, εκ των οποίων τα σημαντικότερα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1) τη φόρμα αίτησης, 2) δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, 3) επικυρωμένο αντίγραφο ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται από τη χώρα μας ή ισχύον διαβατήριο με θεώρηση εισόδου εάν απαιτείται, 4) ηλεκτρονική κατάθεση παραβόλου σύμφωνα με το άρθρο 132 του νόμου 4251/2014, το οποίο για πενταετείς άδειες διαμονής ανέρχεται σε 500 ευρώ για ενήλικες, ενώ οι ανήλικοι δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν αυτό το παράβολο. Εκτός από αυτά, είναι δυνατόν να απαιτηθούν και πρόσθετα εγγράφατα, με το πιο συνηθισμένο να είναι η αντιγραφή συμβολαίου από τον αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή τα κτηματολογικά γραφεία στην Ελλάδα.

Διαβάστε  Πόσα χρόνια ισχύει η διαταγή πληρωμής - Παραγραφή

Επειδή η συγκεκριμένη δυνατότητα για τη χορήγηση της Golden Visa χρησιμοποιείται ευρέως από ξένους επενδυτές, κυρίως σε ειδικά μέρη της χώρας μας, όπως τα διάσημα νησιά Μύκονος και Σαντορίνη, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον το ανώτατο όριο των 250 χιλιάδων ευρώ. Αυτό θα γίνει προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία προβλημάτων στον τομέα της στέγασης, καθώς υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της άδειας διαμονής για τους επενδυτές με τη Golden Visa είναι η δυνατότητα ανανέωσής της. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να πληρούνται συνολικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Καταρχάς, η ακίνητη περιουσία πρέπει να παραμένει στην κυριότητα και την ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου. Δεύτερον, οι συμβάσεις μίσθωσης πρέπει να παραμένουν εν ισχύ.

Συμπερασματικά

Συνολικά, η άδεια διαμονής με τη Golden Visa αντιπροσωπεύει μια σημαντική διαδικασία που πρέπει να διεξαχθεί με προσοχή και προσήλωση. Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αγοραπωλησία ακινήτου, καθώς η αξία του υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ. Το γεγονός αυτό επιβάλλει λεπτομερείς έλεγχους και διεξοδική μελέτη των συμβολαίων πώλησης και μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας, για να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα.Συζητήστε με το δικηγορικό σας γραφείο όλες τις λεπτομέρειες.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news