Google news
Συστέγαση και Αποσυστέγαση Φαρμακείου

Συστέγαση και Αποσυστέγαση Φαρμακείου

Η διαδικασία της συστέγασης και αποσυστέγασης των φαρμακείων είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς επαγγελματίες στον τομέα της φαρμακευτικής πρακτικής. Οι ερωτήσεις συχνά εστιάζονται στο πώς μπορεί να επιτευχθεί η συστέγαση φαρμακείων και πότε επιτρέπεται να συμβεί αυτό. Ακολουθεί η παραφρασμένη εκδοχή του κειμένου:

“Πολλοί φαρμακοποιοί αντιμετωπίζουν αναρωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία της συστέγασης και της αποσυστέγασης των φαρμακείων. Αυτή η διαδικασία έγινε εφικτή λόγω της αυξημένης ποσότητας φαρμακείων, ειδικά στις μεγάλες πόλεις με μεγάλο πληθυσμό, και του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας σχετικά με τα φαρμακεία.

Όσον αφορά το πότε επιτρέπεται η συστέγαση των φαρμακείων, σύμφωνα με το νόμο 1963/1991 και το νόμο 3918/2011, η απόφαση για την συστέγαση περισσότερων από ένα φαρμακεία στο ίδιο κατάστημα μπορεί να ληφθεί από τον αρμόδιο περιφερειάρχη. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε αν τα φαρμακεία ήδη λειτουργούν, είτε αν πρόκειται να ιδρυθούν, ανεξάρτητα από τα πληθυσμιακά όρια που ισχύουν για τα φαρμακεία την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Τα φαρμακεία που συστεγάζονται υποχρεούνται να λειτουργούν υπό τον εταιρικό τύπο της ομόρρυθμης εταιρείας. Για τη δημιουργία αυτής της εταιρείας απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και η κύρια επιδίωξη της είναι η εκμετάλλευση συστεγαζόμενων φαρμακείων. Όλοι οι φαρμακοποιοί που απαρτίζουν την ομόρρυθμη εταιρεία των συστεγαζομένων φαρμακείων πρέπει να οριστούν συνδιαχειριστές και να συνεργάζονται στενά για τη διαχείριση του καταστήματος. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εταίροι στην επιχείρηση με βάση το ποσοστό που θα συμφωνήσουν ελεύθερα.

Επιπλέον, σε περίπτωση παραβάσεων του νόμου, οι φαρμακοποιοί που συστεγάζουν τα φαρμακεία φέρουν κοινή ευθύνη. Σύμφωνα με τον νόμο, τα ονοματεπώνυμά τους πρέπει να αναγράφονται στις επιγραφές των συστεγαζομένων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών.

Ο νομικός κανονισμός για το καταστατικό παραμένει σημαντικός, καθώς απαιτείται σε διάφορες περιπτώσεις που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες και διαφάνεια σε συναλλαγές με τρίτους. Οι απαιτήσεις για τον τύπο του καταστατικού διαφέρουν ανάλογα με τον σκοπό της εταιρείας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ίδρυσης μιας εταιρείας που εκμεταλλεύεται συστεγαζόμενα φαρμακεία, απαιτείται ο έγγραφος τύπος, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να είναι επαρκές.

Η ανάγκη για τον συμβολαιογραφικό τύπο είναι ειδική στην περίπτωση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπου η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη και υπόκειται σε ειδικούς κανόνες. Ωστόσο, στην περίπτωση της ομόρρυθμης εταιρείας, ο νόμος απαιτεί τη χρήση του συμβολαιογραφικού τύπου λόγω του έντονου προσωπικού χαρακτήρα της επαγγαλματικής δραστηριότητας των φαρμακοποιών και της αλληλέγγυας απεριόριστης προσωπικής ευθύνης τους.

Συνεπώς, στην περίπτωση των συστεγαζόμενων φαρμακείων, η ομόρρυθμη εταιρεία λειτουργεί ως ενοικιαστής του καταστήματος. Αυτό επιβάλλει τη χρήση του συμβολαιογραφικού τύπου για να καταγραφεί η νομική σχέση ανάμεσα στην εταιρεία και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η διαδικασία για την άδειοδότηση ενός καταστήματος συστεγαζόμενων φαρμακείων ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

  1. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας: Αρχικά, πρέπει να ληφθεί άδεια λειτουργίας από την αρμόδια διεύθυνση υγείας.
  2. Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας: Στη συνέχεια, ακολουθεί η σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης συστεγαζόμενων φαρμακείων. Η συστέγαση επιλέγεται από τους φαρμακοποιούς για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου αριθμού καταστημάτων και της ευκολίας στη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας.
  3. Μεταβίβαση Άδειας Λειτουργίας: Ο φαρμακοποιός που έχει ένα φαρμακείο σε μία περιοχή για πάνω από δύο συνεχόμενα έτη μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε άλλο φαρμακοποιό που έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Αυτή η μεταβίβαση χρειάζεται την έγκριση του υπουργού υγείας, γνωμάτευση από τον Αυτόνομο Υγειονομικό Σύλλογο (ΑΥΣ), και την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς.
  4. Αποσυστέγαση: Σε περίπτωση που ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο που πραγματοποιείται η συστέγαση συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί, η άδεια ιδρύσεως του φαρμακείου ανακαλείται, και η άδεια συνεχίσεως λειτουργίας χορηγείται στον παραμένοντα φαρμακοποιό.

Η νέα νομοθεσία επιτρέπει στους φαρμακοποιούς να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας μέσω της συστέγασης και αποσυστέγασης, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία και να μειώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Συζητήστε με έναν δικηγόρο, περισσότερες λεπτομέρειες.

Πολλοί ανθρώποι έχουν το εξής ερώτημα: μετά την ελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και την νομοθετική επιτροποποίηση που επέτρεψε σε ιδιώτες να λάβουν άδεια για τη δημιουργία φαρμακείων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν άτομα που δεν είναι φαρμακοποιοί την πρακτική της συστέγασης φαρμακείων για να αποκτήσουν άδεια φαρμακείου. Αν και η νομοθεσία γι’ αυτό το θέμα είναι ασαφής και δεν υπάρχει σαφής θέση, μπορούμε να πούμε ότι υπό το νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη συστέγαση και αποσυστέγαση φαρμακείων, μια τέτοια ευκαιρία είναι πολύ σπάνια, αν όχι αδύνατη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί εξειδικευμένη νομική συμβουλευτική, καθώς πολλές νομικές ενέργειες πρέπει να διεκπεραιωθούν, και χωρίς την κατάλληλη γνώση μπορεί να δημιουργηθούν δύσκολα αναστρέψιμα λάθη.

Σε κατάληξη, η διαδικασία της συστέγασης και αποσυστέγασης φαρμακείων είναι μια νομική καινοτομία που σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των φαρμακείων στις αστικές περιοχές της χώρας μας και πέρα από τα οικονομικά οφέλη, καθιστώντας τα φαρμακεία πιο ανταγωνιστικά. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί ειδική νομική συμβουλευτική και προσοχή στις λεπτομέρειες, καθώς οι νομικές διαδικασίες είναι πολλαπλές και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα χωρίς την ανάλογη εμπειρία και γνώση.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news