Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΙΚΕ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΙΚΕ. Κάθε εταιρικός τύπος έχει νομικά θεμελιωθεί, ώστε να ταιριάζει σε μια επιχειρηματική δράση διευκολύνοντας τους επιχειρηματίες, αλλά και τους εταίρους μιας επιχείρησης να πραγματοποιούν την εμπορική τους δραστηριότητα. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, αποτελεί έναν νέο εταιρικό τύπο, που ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί ως μετεξέλιξη της Εταιρίας ΠεριορισμένηςΔιαβάστε περισσότερα

Τα είδη των εταιρειών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας μας εταιρεία θεωρείται κάθε ένωση ένωση προσώπων  που στοχεύει στην επίτευξη κοινού σκοπού που δεν αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Μια εταιρεία μπορεί να έχει λοιπόν και μη κερδοσκοπικό σκοπό, εκτός αν έχει λάβει το χαρακτηρισμό της εμπορικής. Οι εταιρείες διακρίνονται στις  κεφαλαιουχικές:α)Διαβάστε περισσότερα