Google news
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΙΚΕ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΙΚΕ – Πλεονεκτήματα

1 0
Χρόνος ανάγνωσης:3 Λεπτά, 59 Δευτερόλεπτα

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΙΚΕ. Κάθε εταιρικός τύπος έχει νομικά θεμελιωθεί, ώστε να ταιριάζει σε μια επιχειρηματική δράση διευκολύνοντας τους επιχειρηματίες, αλλά και τους εταίρους μιας επιχείρησης να πραγματοποιούν την εμπορική τους δραστηριότητα. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, αποτελεί έναν νέο εταιρικό τύπο, που ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί ως μετεξέλιξη της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Ο νόμος 4072/2012 εισήγαγε την ΙΚΕ, στην Ελληνίκη επιχειρηματικότητα. Η ΕΠΕ δεν είναι πια το πιο ευέλικτο εταιρικό σχήμα, καθώς τις συγκεκριμένες ιδιότητες τις έχει σε μεγαλύτερο βαθμό η ΙΚΕ. Η ΙΚΕ είναι ο ιδανικός εταιρικός τύπος για συνεργατικά εταιρικά σχήματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΙΚΕ  Χαρακτηριστικά

Είναι ιδιαιτέρως σηματικό να εναρμονίζεται το εταιρικό δίκαιο, με τις επιχειρηματικές ανάγκες της χώρας μας, σε αυτό το διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Και με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, θα λέγαμε πως έχει επιτευχθεί η επικεροποίηση του δικαίου στις ανάγκες της αγοράς. Στο παρόν σημείο, θα παραθέσουμε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ, τα  σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα δώδεκα:

1) Η εύκολη, γρήγορη και οικονομική της σύσταση. Αρκεί ο τύπος του ιδιωτικού εγγράφου, για τη σύνταξη του καταστατικού της και δε χρειάζεται απαραίτητα η συνδρομή συμβολαιογράφου. Στις ειδικές περιπτώσεις όμως που ορίζει ο νόμος, η όταν εισφέρονται περιουσιακά στοιχεία, το συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών με τη παρέμβαση του συμβολαιογράφου, 2) σημαντικό πλεονέκτημα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας είναι, πως έχει χαμηλά τέλη ίδρυσης, αφού χρειάζεται μόνο καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, που κοστίζει περί τα 10 ευρώ, θα πρέπει να εγγραφεί στο επιμελητήριο, καθώς και ένα γραμμάτιο σύστασης κοστους περί τα 70 ευρώ.

Διαβάστε  Τι Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

Το χαμηλό κόστος σύστασης της ΙΚΕ, αποτελεί πόλος έλξης για επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου, από τους εν δυνάμει επιχειρηματίες, που καλούνται και δειερευνούν ποιόν εταιρικό τύπο θα επιλέξουν για την επιχείρηση τους, 3) μη υποχρεωτικότητα της δημοσίευσης των τροποποιήσεων στο ΦΕΚ, καθώς οι τροποποιήσεις στην ΙΚΕ δημοσιεύονται μέσω του ΓΕΜΗ ή της ιστοσελίδας της εταιρίας, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του κόστους και σαφέστατα σε μαγαλύτερη ταχύτητα, 4) η χρονική διάρκεια της ιδιωτικης κεφαλαιουχικής εταιρίας είναι 12 έτη, εκτός αν δηλώνεται στο καταστατικό διαφορετικά.

Αν δεν υπάρχει καμία αναφορά στο καταστικό, ισχύει η δωδεκαετής διάρκεια της εταιρίας, αν έχει επιλεχθεί ο συγκεκριμένος εταιρικός τύπος, 5) έχει συμβολικό πόσο για αναγκαίο κεφάλαιο έναρξης μόνο 1 ευρώ, κάτι αφενός ιδιαιτέρως ελκυστικό για τους επιχειρηματίες, αφετέρου έχει ως αποτέλεσμα, η εταιρική μορφή  να  αποσυνδέεται από το κεφάλαιο, 6) η αποτίμηση των εισφορών της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους της, ενώ σε μετρητά θα πρέπει να είναι μόλις το 25% του κεφαλαίου, γεγονός που αναμφίβολα παρέχει μεγάλη ευελιξία στους επιχειρηματίες, 7) η ευθύνη των εταίρων της ΙΚΕ, περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο της εταιρίας και δεν ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία.

Η ΙΚΕ λοιπόν έχουσα νομική προσωπικότητα, ευθύνεται ως νομικό πρόσωπο και όχι οι εταίροι με τη περιουσία τους, παρά μόνον μέχρι το ποσό της εισφοράς τους, 8) παρέχεται η δυνατότηα σε μια ΙΚΕ να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και επιτρέπεται να έχει το διοικητικό της κέντρο στο εξωτερικό, 9) η ΙΚΕ ακολουθώντας τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι υποχρεωτικό να διατηρεί κατά τη σύσταση της και κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδα και θα πρέπει όλες οι δημοσιεύσεις της να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και στο ΓΕΜΗ, 10) θα πρέπει μια ΙΚΕ να είναι εφοδιασμένη, με διπλογραφικά βιβλία Γ’ κατηγορίας  ώστε να διαφυλάσσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και την αξιοπιστία ενώπιον τρίτων, με τη τήρηση του διπλογραφικού συστήματος. Πέρα λοιπόν από ταχύτητα και ευελιξία, η ΙΚΕ έχει στις προτεραιότητες της και την διαφάνεια, 11) αν και η ΙΚΕ μοιράζεται το ίδιο φορολογικό καθεστώς  με ΕΠΕ και ΑΕ, δε πραγματοποιεί διανομή κερδών, με αποτέλεσμα οι εταίροι να μην επιβαρύνονται με τον φόρο διανομης ύψους 15 τοις 100, 12) η ασφάλιση σε μια ΙΚΕ ειναι εκ του νόμου υποχρεωτική, μόνο για το διαχειριστή και όχι για τους λοιπούς εταίρους.

Διαβάστε  Διαζύγιο ποιος φεύγει από το σπίτι;

Αυτά είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, που τη καθιστούν μια πρώτης τάξεως επιλογή για όσους επιθυμούν ένα εταιρικό τύπο για την εταιρία τους σύγχρονο, ευέλικτο και οικονομικό.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η ΙΚΕ δεν είναι απλά άλλος ένας εταιρικός τύπος, αλλά αποτελεί τον ορισμό της επικαιροποίησης του δικαίου στην ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας της εποχής μας. Η ΙΚΕ παρουσιάζει πληθώρα πλεονεκτημάτων και αναμφίβολα θα αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως επιλογή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς έχει χαμηλό κόστος ίδρυσης, ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας της και αποτελεί τη μετεξέλιξη της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που για χρόνια ήταν η συνηθέστερη επιλογή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας. Θα πρέπει λοιπόν να καταστεί κατανοητό πως η ΙΚΕ αποτελεί πλέον την ιδανικότερη επιλογή για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και άξιο συνεχιστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Αν και ο τέλειος εταιρικός τύπος δεν υπάρχει, η ΙΚΕ συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα και αγγίζει το ιδανικό.

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news