Google news
Δικηγόροι για Εργασιακά Θέματα

Δικηγόροι για Εργασιακά Θέματα

Ένας δικηγόρος που εξειδικεύεται σε εργασιακά θέματα αντιμετωπίζει συχνά το γεγονός ότι οι σχέσεις εργασίας και τα συναφή ζητήματα αποτελούν συχνά αντικείμενο έντονων συγκρούσεων και ανησυχιών ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Οι πιο συνηθισμένες διαμάχες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι εστιάζονται στην αμοιβή και τις υπερωρίες, σε περιπτώσεις καταχρηστικής συμπεριφοράς από τους εργοδότες, στη μη τήρηση των συμβατικών όρων και στις αρνητικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε και θα αναλύσουμε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, τα οποία βασίζονται στα εργατικά τους δικαιώματα.

Δικηγόροι για Εργασιακά Θέματα και Εργατική Νομοθεσία

Ένας δικηγόρος με εξειδίκευση στα εργασιακά θέματα μπορεί να εξηγήσει ότι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καθορίσει τον τρόπο παροχής της εργασίας, τον χρόνο και τον τόπο εργασίας του εργαζομένου. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα πρέπει να ασκείται με δικαιοσύνη και λογική και όχι καταχρηστικά. Οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους εργασίας που προκαλεί στον εργαζόμενο υλική ή ηθική ζημία αποτελεί παραβίαση των συμβατικών όρων. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αυτού είναι η ανάθεση ανεπαρκών καθηκόντων στον εργαζόμενο, η αλλαγή της φύσης της εργασίας του, η μείωση των ωρών εργασίας με αντίστοιχη μείωση του μισθού, η καθυστέρηση στην πληρωμή που μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο στην παραίτηση και άλλα παρόμοια ζητήματα.

Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται από τους εργαζομένους είναι εάν ο εργοδότης μπορεί να μειώσει τον μισθό τους. Σημειώνεται ότι η μείωση του μισθού απαιτεί τη συναίνεση του εργαζομένου και δεν μπορεί να επιβληθεί από τον εργοδότη μονομερώς. Σε περίπτωση λοιπόν που ο εργοδότης επιχειρεί να μειώσει τον μισθό του εργαζομένου, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα είτε να ερμηνεύσει αυτή την ενέργεια ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας και να απαιτήσει τη νόμιμη αποζημίωση λόγω απόλυσης, είτε να συνεχίσει την παροχή της εργασίας του με τους προηγούμενους όρους, καταθέτοντας αξιώσεις προς τον εργοδότη για την τήρηση αυτών των όρων. Επιπλέον, αν ο εργοδότης καθυστερεί την πληρωμή του μισθού που αναλογεί στον εργαζόμενο, αυτή η συμπεριφορά που στοχεύει να πιέσει τον εργαζόμενο να παραιτηθεί χαρακτηρίζεται ως καταχρηστική. Συνεπώς, ο εργαζόμενος έχει την επιλογή να ερμηνεύσει την καθυστέρηση ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας και να διεκδικήσει τη νόμιμη αποζημίωση λόγω απόλυσης ή να συνεχίσει την εργασία του με τους συμφωνηθέντες όρους, απαιτώντας από τον εργοδότη να τηρήσει αυτούς τους όρους.

Διαβάστε  Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

Τα εργατικά δικαιώματα περιλαμβάνουν ειδικές παραγράφους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα, αυτές οι ειδικές παραγράφους είναι οι εξής:

 1. Παραγραφή Μισθών, Επιδομάτων Εορτών και Υπερωριών: Οι αξιώσεις σχετικές με τους μισθούς, τα επιδόματα εορτών και τις υπερωρίες παραγράφονται μετά πέντε χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο δημιουργήθηκε η αξίωση.
 2. Παραγραφή για Παράνομη Εργασία σε Ημέρες Ανάπαυσης: Σε περίπτωση παράνομης εργασίας κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η παραγραφή είναι είκοσι χρόνια.
 3. Παραγραφή για Μισθούς στον Δημόσιο Τομέα: Όσον αφορά τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων, η παραγραφή είναι διετής από το τέλος του έτους κατά το οποίο δημιουργήθηκε η αξίωση.

Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες άδειας που ένας εργαζόμενος δικαιούται:

 1. Ετήσια Κανονική Άδεια: Κάθε εργαζόμενος δικαιούται αυτή την άδεια κατά την οποία λαμβάνει τον μισθό που θα έπαιρνε αν ήταν σε ενεργό υπηρεσία.
 2. Άδεια Μητρότητας και Πατρότητας: Δικαιούνται οι γονείς κατά τη γέννηση του παιδιού.
 3. Άδεια Γάμου: Δίνεται σε περίπτωση γάμου.
 4. Άδεια για Εξετάσεις και άλλες Σχολικές Δραστηριότητες: Χορηγείται για την παρακολούθηση σχολικών επιδόσεων.
 5. Άδεια λόγω Ασθένειας ή Φροντίδας Παιδιού: Παρέχεται σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας του παιδιού.
 6. Άδεια για Μετάγγιση Αίματος: Χορηγείται για τη δωρεά αίματος.
 7. Άδεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές: Παρέχεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
 8. Άδεια Άνευ Αποδοχών: Αυτή η άδεια παρέχεται χωρίς αμοιβή.

Σημειώνεται ότι οι ώρες υπερωρίας και υπερεργασίας καθορίζονται ανάλογα με τον χρόνο εργασίας πέραν του νόμιμου ωραρίου και προβλέπονται πρόσθετες αμοιβές για αυτές τις ώρες. Πρέπει να τηρείται προσεκτικά η νομοθεσία σχετικά με τις υπερωρίες και τις υπερεργασίες για τη δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων.

Συνοψίζοντας, το εργατικό δίκαιο είναι υψηλής πολυπλοκότητας και απαιτεί διεύθυνση για την προστασία των εργαζομένων. Περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις που εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τους παρέχουν τα μέσα για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να διασφαλίσουν ενδεδειγμένες συνθήκες εργασίας. Είναι ουσιώδες και απαραίτητο για τον εργαζόμενο να είναι ενήμερος σχετικά με τα βασικά του δικαιώματα, έτσι ώστε να αναγνωρίζει πιθανές αδικίες και να μπορεί να απαιτήσει την τήρηση των νόμιμων εργασιακών όρων που του αναλογούν.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news