Google news
Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη

Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη

Διότι η σχέση εργασίας, πέρα ​​από την οικονομική της πλευρά, έχει επίσης προσωπικό χαρακτήρα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ενδιαφέρεται για την προστασία του εργαζομένου, εκδηλώνοντας προσοχή στις συναλλαγές και συμμορφούμενος με τις κοινωνικές αντιλήψεις που επικρατούν.

Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη είναι η αντιστάθμιση της υποχρέωσης πίστης που έχει ο εργαζόμενος προς τον εργοδότη

Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, ο εργοδότης θα πρέπει να σέβεται κάθε πτυχή της προσωπικότητας του εργαζομένου, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και της ζημίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, και να ασκεί τη διοικητική εξουσία του εντός των νόμιμων ορίων και των κοινωνικών προτύπων.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, να παρέχει ετήσια άδεια ανάπαυσης ή εβδομαδιαίο χρόνο ανάπαυσης στον εργαζόμενο, να προστατεύει τον εργαζόμενο από οποιαδήποτε παραβίαση της προσωπικότητάς του και τη σεξουαλική παρενόχληση από συναδέλφους του, και να λαμβάνει μέτρα υπέρ του εργαζόμενου, να παρέχει πιστοποιητικό εργασίας και να σέβεται τα δίκαια συμφέροντα του εργαζόμενου βάσει της καλής πίστης και των συνήθων εμπορικών πρακτικών.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης πρόνοιας, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα παύσης της εργασίας, μέχρι ο εργοδότης να σταματήσει την παράνομη συμπεριφορά του, να θεωρήσει τη συμπεριφορά του εργοδότη ως λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας βάσει του άρθρου 7 του νόμου 2112/1920 λόγω μονομερούς επιζήμιας αλλαγής των όρων εργασίας και να ζητήσει την ανάλογη αποζημίωση λόγω απόλυσης. Σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν η συμπεριφορά του εργοδότη εμπίπτει στην κατηγορία σοβαρού λόγου, να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που έχει υποστεί και, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να απαιτήσει αποζημίωση για ηθική ζημία που έχει υποστεί λόγω της συμπεριφοράς του εργοδότη.

Διαβάστε  Ρήτρα μη ανταγωνισμού σε σύμβαση εργασίας

Από που προκύπτει η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του εργαζόμενου;

Όσον αφορά την υποχρέωση σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικότητας των εργαζομένων, αναφέρεται ότι ο εργοδότης πρέπει να ασκεί το διευθυντικό του δικαίωμα με εύλογο τρόπο και όχι καταχρηστικά, με βάση το εύλογο συμφέρον του, για να ελέγχει τη δραστηριότητα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του εργασιακού χρόνου. Ο εργοδότης δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στην ιδιωτική ζωή των εργαζομένων ή να γνωρίζει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, ο εργοδότης πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα απαραίτητα δεδομένα που σχετίζονται με την εργασιακή σχέση και να μην κάνει καταχρηστική χρήση τους. Ο εργοδότης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που κατέχει για να πιέζει ή να παρακολουθεί συνεχώς την εργασιακή ζωή των εργαζομένων.

Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων πηγάζει από το άρθρο 9Α του συντάγματος, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα του κάθε ατόμου σε προστασία από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων, ειδικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται επίσης από αρμόδια αρχή, η οποία ορίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο.

Τι ισχύει στις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή επί το ορθότερον προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας;

Όσον αφορά τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αναφέρεται ότι η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας του εργαζόμενου και μπορεί να ερμηνευθεί ως μονομερής βλάβη στους όρους εργασίας. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί από τη νομολογία ότι ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να προστατεύει την προσωπικότητα των εργαζομένων από προσβολές από συναδέλφους και ερωτικές παρενοχλήσεις. Η νομοθεσία έχει προβλέψει εκτεταμένες ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων από τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες προσβάλλουν την προσωπικότητά τους.

Διαβάστε  Πληρωμή των συντάξεων - Τι προβλέπει το νέο σύστημα

Είναι υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στον εργαζόμενο;

Η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στον εργαζόμενο είναι θεμελιώδης. Αυτή η υποχρέωση προκύπτει από την υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη και έχει ρητά προβλεφθεί στο άρθρο 678 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε άλλες σχετικές διατάξεις. Το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον εργαζόμενο, καθώς του επιτρέπει να αποδείξει την εμπειρία του, τις εξειδικεύσεις του και τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο επάγγελμα κατά την αναζήτηση μελλοντικής εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον δικηγόρο εργατολόγο σας.

Επιπλέον, το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του επιτρέπει να υπερασπίσει τα δικαιώματά του, που συνδέονται με τη διάρκεια της προϋπηρεσίας και τους προηγούμενους εργοδότες που έχει εργαστεί. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει το πιστοποιητικό αυτό, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής του και τον τύπο της εργασιακής σχέσης, είτε πρόκειται για προσωρινή, εποχιακή, μαθητεία, δοκιμαστική σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news