Google news
Κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων

Κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων

H κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσής τους (άρθ. 1394 και 1395 ΑΚ)

Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης φέρνει στο προσκήνιο, πέραν των συναισθηματικών και οικονομικών ζητημάτων, και το θέμα της τύχης των κινητών πραγμάτων που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Τα άρθρα 1394 και 1395 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) ρυθμίζουν την κατανομή αυτών των αντικειμένων.

Βασικές Αρχές:

Δικαίωμα λήψης: Κάθε σύζυγος δικαιούται να λάβει τα κινητά που του ανήκουν, ανεξάρτητα από το ποιος τα χρησιμοποιούσε.
Χρήση κοινών αντικειμένων: Σε περίπτωση διαφωνίας για την χρήση κινητών που ανήκουν και στους δύο, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη:

Προσωπικές ανάγκες: Ποιός τα χρειάζεται περισσότερο;

Συνθήκες διαβίωσης: Πού θα μείνει κάθε σύζυγος;
Συμφέρον ανηλίκων: Ποιός θα έχει την επιμέλεια των παιδιών;
Ευλογη αποζημίωση: Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει χρηματικό ποσό σε ένα σύζυγο για τη χρήση αντικειμένων που του ανήκουν και παραχωρούνται στον άλλο.

Διαδικασία:

Συμφωνία: Ιδανικά, οι σύζυγοι καταλήγουν σε από κοινού συμφωνία για την τύχη των κινητών.
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων: Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ένας σύζυγος μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για προσωρινή ρύθμιση της χρήσης των αντικειμένων.
Η αγωγή διαζυγίου μπορεί να συμπεριλάβει και αίτημα για την οριστική κατανομή των κινητών.

Σημαντικές Πληροφορίες:

Αποδείξεις ιδιοκτησίας: Καλό είναι να υπάρχουν αποδείξεις (π.χ. αποδείξεις αγοράς, τιμολόγια) για την ιδιοκτησία κάθε αντικειμένου.
Διατίμηση: Σε περίπτωση διαφωνίας για την αξία αντικειμένων, μπορεί να ζητηθεί η εκτίμησή τους από πραγματογνώμονα.
Ειδικά αντικείμενα: Κοσμήματα, έργα τέχνης, οικογενειακά κειμήλια κ.λπ. χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Συμβουλή δικηγόρου: Συνίσταται η νομική υποστήριξη για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων.

Διαβάστε  Ληστεία - Κλοπή - Ποιες οι διαφορές

Συμβουλές:

Επικοινωνήστε με τον/την σύζυγό σας με ειλικρίνεια και σεβασμό.
Εστιάστε στις πρακτικές ανάγκες και όχι σε τυχόν εχθρότητες.
Αναζητήστε λύσεις που εξυπηρετούν το συμφέρον και των δύο.
Μην διστάσετε να ζητήσετε νομική βοήθεια για καθοδήγηση.

Το άρθρο 1394 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) εστιάζει στα κινητά πράγματα που ανήκουν στην κυριότητα ενός από τους συζύγους. Ας δούμε λεπτομερέστερα τις διατάξεις του:

1. Δικαίωμα λήψης:

Κάθε σύζυγος δικαιούται να λάβει τα κινητά που του ανήκουν, ανεξάρτητα από το ποιος τα χρησιμοποιούσε.
Η κυριότητα τεκμαίρεται από την νομή (κατοχή) του πράγματος.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η απόδειξη της κυριότητας βαρύνει τον/την σύζυγο που την επικαλείται.

2. Χρήση κοινών αντικειμένων:

Σε περίπτωση διαφωνίας για την χρήση κινητών που ανήκουν και στους δύο, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη:

Προσωπικές ανάγκες: Ποιός τα χρειάζεται περισσότερο;
Συνθήκες διαβίωσης: Πού θα μείνει κάθε σύζυγος;
Συμφέρον ανηλίκων: Ποιός θα έχει την επιμέλεια των παιδιών;
Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει:

Την προσωρινή παραχώρηση της χρήσης σε ένα σύζυγο.
Την εναλλασσόμενη χρήση.
Την πώληση του αντικειμένου και τον διαμοιρασμό του τιμήματος.

3. Ευλογη αποζημίωση:

Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει χρηματικό ποσό σε ένα σύζυγο για τη χρήση αντικειμένων που του ανήκουν και παραχωρούνται στον άλλο.
Η αποζημίωση αντιστοιχεί στη φθορά και στη χρηστική αξία του αντικειμένου.

4. Σημαντικές επισημάνσεις:

Το άρθρο 1394 ΑΚ δεν εφαρμόζεται σε:

Ακίνητα.
Απαιτήσεις.
Κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Αντικείμενα που αποκτήθηκαν από κοινού.
Η ύπαρξη γαμικού συμβολαίου μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου.

Κατά τα άρθρα 1394 και 1395 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, ο κάθε σύζυγος διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

Διαβάστε  Αναγνώριση Τέκνου & Πατρότητα: Αναλυτικός Οδηγός

1. Λήψη κινητών:

Κάθε σύζυγος δικαιούται να λάβει τα κινητά που του ανήκουν, ανεξάρτητα από το ποιος τα χρησιμοποιούσε.
Η έννοια “κινητά” ερμηνεύεται ευρέως και περιλαμβάνει:
Οικιακά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, σκεύη, ρούχα)
Ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές)
Κοσμήματα
Αντικείμενα προσωπικής χρήσης
Η κυριότητα τεκμαίρεται από την νομή (κατοχή) του αντικειμένου.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η απόδειξη της κυριότητας βαρύνει τον/την σύζυγο που την επικαλείται.

2. Χρήση κοινών αντικειμένων:

Σε περίπτωση διαφωνίας για την χρήση κινητών που ανήκουν και στους δύο, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη:
Προσωπικές ανάγκες: Ποιός τα χρειάζεται περισσότερο;
Συνθήκες διαβίωσης: Πού θα μείνει κάθε σύζυγος;
Συμφέρον ανηλίκων: Ποιός θα έχει την επιμέλεια των παιδιών;
Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει:
Την προσωρινή παραχώρηση της χρήσης σε ένα σύζυγο.
Την εναλλασσόμενη χρήση.
Την πώληση του αντικειμένου και τον διαμοιρασμό του τιμήματος.

3. Ειδικές περιπτώσεις:

Κληρονομικά αντικείμενα: Ανήκουν στον/στην σύζυγο στον οποίο κληρονομήθηκαν.
Δωρεά: Ανήκουν στον/στην σύζυγο στον οποίο δωρήθηκαν.
Κοινωνικά αγαθά: Ανήκουν και στους δύο συζύγους κατά ίσα μέρη.

4. Σημαντικές επισημάνσεις:

Το άρθρο 1394 ΑΚ δεν εφαρμόζεται σε:
Ακίνητα.
Απαιτήσεις.
Κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η ύπαρξη γαμικού συμβολαίου μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου.

5. Συμπέρασμα:

Η κατανομή των κινητών πραγμάτων σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Η γνώση των διατάξεων του άρθρου 1394 ΑΚ, σε συνδυασμό με νομική συμβουλή, μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή επίλυση του ζητήματος.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news