Google news
Παράβολο για συναινετικό διαζύγιο

Παράβολο για συναινετικό διαζύγιο

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη λήξη ενός γάμου είναι μέσω του συναινετικού διαζυγίου. Αυτή η διαδικασία θεωρείται οχι μόνο ταχύτατη αλλά και οικονομικά προσιτή για όποιον επιθυμεί τον χωρισμό του. Συνήθως, προτείνεται ως η προτιμώμενη επιλογή, διότι η εναλλακτική διαδικασία του διαζυγίου με αντιδικία έχει υψηλότερο κόστος, συνοδεύεται από έντονη συναισθηματική ένταση και μπορεί να απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωσή της. Το αυτόματο διαζύγιο, από την άλλη πλευρά, δεν προσφέρει τις ίδιες ευκολίες και πλεονεκτήματα του συναινετικού διαζυγίου.

Σημείωση ότι ακόμα και το αυτόματο διαζύγιο εμπεριέχει κάποια δικαστική διαδικασία, διότι πρέπει να αποδειχθεί η διάσταση των συζύγων για τουλάχιστον δύο έτη. Σε περιπτώσεις όπου οι σύζυγοι συνεχίζουν να διαμένουν μαζί, υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την απόδειξη αυτής της διάστασης.

Συνεπώς, ακόμη και το αυτόματο διαζύγιο απαιτεί την εκκίνηση μιας δικαστικής διαδικασίας, περιλαμβάνοντας την υποβολή μιας αγωγής, την εξώδικη εξυπηρέτηση του εναγόμενου και την ορισμό ενός δικαστικού ακροατηρίου μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Σε αναφορά με το παράβολο για το συναινετικό διαζύγιο, η χρηματική πλευρά του ζητήματος θα αναλυθεί στη συνέχεια.

Για την επίλυση ενός γάμου με συναινετικό διαζύγιο, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Οι σύζυγοι αναζητούν τον δικηγόρο τους, ο καθένας ξεχωριστά, προκειμένου να συνταχθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό για τον τερματισμό του γάμου τους. Σύμφωνα με το νόμο που διέπει το συναινετικό διαζύγιο, απαιτούνται δύο δικηγόροι (ένας για κάθε σύζυγο) και ένας συμβολαιογράφος. Οι δικηγόροι αναλαμβάνουν τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού για τον λύση του γάμου, σύμφωνα με τη θέληση των συζύγων, και το παρουσιάζουν στους εντολείς τους, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Διαβάστε  Τι θεωρείται ως εγκατάλειψη Οικογενειακής Στέγης;

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν ανήλικα παιδιά, το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να ρυθμίσει τα θέματα που αφορούν αυτά τα παιδιά. Συγκεκριμένα, πρέπει να οριστεί το ακριβές ποσό της παιδικής διατροφής, να αποφασιστεί ποιος από τους γονείς θα αναλάβει την κηδεμονία τους ή αν θα εφαρμοστεί το σύστημα της συνεπιμέλειας για τα παιδιά, και να καθοριστούν οι όροι για την επικοινωνία τους με τον γονέα που δεν διαμένει μαζί τους. Εάν οι σύζυγοι συμφωνήσουν στα όρια και τις ρυθμίσεις του ιδιωτικού συμφωνητικού, ακολουθεί η υπογραφή του στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και η επίσημη βεβαίωση της αυθεντικής τους υπογραφής από δημόσια αρχή.

Μετά την υπογραφή των συζύγων στο ΚΕΠ, υπάρχει ένα διάστημα δέκα ημερών πριν από τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης από τον συμβολαιογράφο. Αυτή η πράξη περιλαμβάνει τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο ιδιωτικό συμφωνητικό αναφορικά με τη λύση του γάμου και τα θέματα που αφορούν την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των παιδιών. Η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και τους δικηγόρους διαζυγίων.

Στη συνέχεια, αν οι σύζυγοι είχαν τελέσει θρησκευτικό γάμο, γίνεται η πνευματική λύση του γάμου στη Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος τους. Στη συνέχεια, το αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου καταχωρίζεται ο γάμος που είχε πραγματοποιηθεί. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία και ο γάμος θεωρείται πλέον παρελθόν.

Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μετά το διαζύγιο, συνιστάται να ζητήσετε συμβουλές από έναν ειδικό για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Διαβάστε  Δεν υπογράφει το διαζύγιο; Yπάρχει λύση!

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου απαιτεί την παρουσία δικηγόρων και η συμμετοχή των συζύγων δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, για να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά τα συμφέροντά τους στη διαδικασία, οι σύζυγοι θα πρέπει να έχουν παρέχει πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους τους μέσω ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσιού.

Είναι επίσης σημαντικό για τους συζύγους να έχουν μαζί τους έγγραφα που πιθανόν να χρειαστούν, όπως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίκαιρη ληξιαρχική πράξη γάμου. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.

Όσον αφορά το παράβολο για το συναινετικό διαζύγιο, αναφέρεται ότι ονομάζεται “γραμμάτιο προείσπραξης συναινετικού διαζυγίου” και ορίζεται στον Πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαια, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι 321 ευρώ, χωρίς την περιλαμβανόμενη ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αποτελεί το ελάχιστο ποσό που πρέπει να πληρωθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναινετικού διαζυγίου. Το ακριβές ποσό που θα χρεωθεί κάθε δικηγόρος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με διάφορες παράμετρους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο νομικά ορισμένο ποσό.

Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι η αμοιβή του κάθε δικηγόρου δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από 321 ευρώ συν 24% ΦΠΑ. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ποσό που ένα ζευγάρι θα πληρώσει σε έναν δικηγόρο για την βοήθειά του στην διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου περιλαμβάνουν τα εξής: α) το αν υπάρχουν παιδιά στο ζεύγος που επιθυμεί να χωρίσει, β) τον αριθμό των διαπραγματεύσεων που απαιτούνται για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των συζύγων σχετικά με τα σημαντικά θέματα που αφορούν τον διαζυγιό τους και τα παιδιά τους (εάν υπάρχουν), και γ) το εάν υπάρχουν οικονομικές ανοικτές υποθέσεις ανάμεσα στο ζεύγος. Έτσι, ενώ υπάρχει ένα ελάχιστο αμοιβής για το συναινετικό διαζύγιο, το ποσό που ζητά ένας δικηγόρος εξαρτάται από την κρίση του για το πόσο πολύπλοκη είναι η υπόθεση.

Διαβάστε  Διαζύγιο και Kληρονομιά - Άρθρο 1822

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το συναινετικό διαζύγιο είναι η πιο απλή διαδικασία για τη λύση ενός γάμου. Επιλέγοντάς το, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λιγότερο από 15 ημέρες αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συζύγων. Σε αντίθεση, οι διαδικασίες διαζυγίου με αντίδικο, καθώς και αυτές λόγω διετούς διαστάσεως, είναι πολύ πιο περίπλοκες και απαιτούν περισσότερο χρόνο και χρήμα. Υπάρχει επίσης η επιλογή του “άυλου” συναινετικού διαζυγίου, όπου η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά χωρίς τη φυσική παρουσία των συζύγων. Αυτό αντιπροσωπεύει τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου στην ψηφιακή εποχή.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news