Google news
Αυτόματο Διαζύγιο

Τα είδη του διαζυγίου είναι τρία: το συναινετικό διαζύγιο, το διαζύγιο με αντιδικία και το διαζύγιο λόγω διετούς διαστάσεως των συζύγων (γνωστό και ως αυτόματο διαζύγιο). Η ονομασία της συγκεκριμένης κατηγορίας ως αυτόματο διαζύγιο, δρα παραπλανητικά στον μη έχοντα νομικές γνώσεις, διότι καταλήγει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για μια διαδικασία τυπική, διεκπαιρεωτική και γρήγορη. Όμως το <<αυτόματο>> διαζύγιο μόνο αυτόματο δεν είναι, καθώς ακολουθείται κανονικά η δικαστηριακή οδός και πραγματοποιείται δικάσιμος, όπως και στο διαζύγιο με αντιδικία.

Αυτόματο Διαζύγιο – Άρθρο 1439 ΑΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 1439 ΑΚ <<Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.

Εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας αυτού, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.

Συναινετικό διαζύγιο – Διαδικασία και δικαιολογητικά

Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων>>. Ο δικηγόρος διαζυγίων θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε  Διαζύγιο και Πρώτη Κατοικία

Αρμόδιο δικαστήριο 

Αρμόδιο δικαστήριο για τη λύση του γάμου λόγω διετούς διαστάσεως των συζύγων, είναι σύμφωνα με το άρθρο 17 ΚΠολΔ, το Μονομελές Πρωτοδικείο. Η μοναδική προϋπόθεση της της αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης  των συζύγων, είναι η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των συζύγων για τουλάχιστον δύο συναπτά έτη. Σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ.3 ΑΚ., θα πρέπει στο ιστορικό της αγωγής να γίνεται αναφορά για τα γεγονότα που στοιχειοθετούν τουλάχιστον δύο έτη διάστασης των συζύγων και είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται το χρονικό σημείο κατά το οποίο άρχισε η διάσταση των συζύγων, ώστε να μπορέσει το δικαστήριο να εξακριβώσει πως η διακοπή της συμβίωσης (διάσταση) των συζύγων, είχε τουλάχιστον διάρκεια δυο συνεχόμενων ετών.

https://kamouzis.gr/diazygio/

Η έναρξη της διαστάσεως υπολογίζεται από την επομένη που εξαφανίστηκε η βούληση για έγγαμη συμβίωση. Το αν υπήρχε ή όχι εύλογη αιτία, το αν αποδείχτηκε ή όχι ο κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης καθώς το αν ο κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης επήλθε από τον ενάγοντα είναι γεγονότα νομικά αδιάφορα, αν αποδειχθεί η διετής διάσταση των συζύγων.

Δικηγόροι για Διαζύγια

Η διακοπή της συμβίωσης συναποτελείται, αφενός από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης κατά το εξωτερικό – υλικό στοιχείο (της συνοίκησης) και αφετέρου κατά το εσωτερικό – ψυχικό στοιχείο (της θέλησης για κοινωνία βίου). Μεγαλύτερη βαρύτητα έχει το εσωτερικό – ψυχικό στοιχείο, καθώς μόνο η διακοπή της συμβίωσης ή η παρουσία του ζεύγους σε κοινές εκδηλώσεις, δε συνιστά απαραιτήτως διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ.3 ΑΚ, καθώς για να υφίσταται διακοπή της συμβίωσης θα πρέπει το ζεύγος να έχει πρόθεση λύσης του γάμου. Ένας καλός δικηγόρος για διαζύγια θα σας παράσχει εξατομικευμένη προσέγγιση.

Διαβάστε  Σύμφωνο Συμβίωσης Κύπρος

Θέληση για λύση της κοινωνίας βίου

Αντιστρόφως, η θέληση για λύση της κοινωνίας βίου μπορεί να υφίσταται σε περίπτωση που οι σύζυγοι διαμένουν μαζί στην ίδια κατοικία, καθώς οι λόγοι που μπορεί να τους κάνουν να διατηρούν τη συνοίκηση τους μπορεί να είναι, η συναισθηματική σταθερότητα των τέκνων ή άλλοι λόγοι όπως είναι για παράδειγμα οι οικονομικοί λόγοι. Παρά λοιπόν τη συνοίκηση, οι σύζυγοι μπορεί να μην επιθυμούν τη συνέχιση του γάμου τους και να μην υφίσταται ανάμεσα τους κοινωνία βίου, αλλά να έχει ο καθένας τους τη δική του κοινωνική ζωή.

Επισημαίνεται πως οι μικρές διακοπές της διάστασης, που πραγματοποιούνται ως προσπάθεια να αποκατασταθούν οι συζυγικές σχέσεις, δε παρεμποδίζουν τη συμπλήρωση του χρόνου διαστάσεως. Σύμφωνα με τη κρατούσα γνώμη, η διάσταση δε διακόπτεται ούτε αναιρείται από τυχόν επισκέψεις του απομακρυθέντα συζύγου στην οικογενειακή στέγη, για ζητήματα που αφορούν τα τέκνα και τη σύζυγο. Το ενδιαφέρον λοιπόν του ενός συζύγου δεν αρκεί, αν υφίσταται τουλάχιστον από τον έναν σύζυγο σταθερή πρόθεση διάσπασης του συζυγικού δεσμού.

Διαζύγιο με Αντιδικία

Το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η διετία, είναι η παραμονή της ημέρας συζήτησης της αγωγής. Κατά το άρθρο 1439 παρ.3 του Αστικού Κώδικα, η τουλάχιστον διετούς διάρκειας διάσταση των συζύγων, αποτελεί αυτοτελή λόγο διαζυγίου και αμαχητο τεκμήριο του αντικειμενικού κλονισμού του γάμου. Αρκεί λοιπόν ο ενάγων για τη λύση του γάμου,  να επικαλεστεί και να αποδείξει τη διάσταση και τη διάρκεια αυτής, καθώς αν αποδειχθεί ο ισχυρός κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται αμάχητα. Ο εναγόμενος δε μπορεί να επικαλεστεί, πως παρά τη διάσταση δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός του γάμου.

Διαβάστε  Συνεπιμέλεια και τόπος Διαμονής Ανηλίκου

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το αυτόματο διαζύγιο ή αλλιώς το διαζύγιο λόγω τουλάχιστον διετούς διάστασης των συζύγων αποτελεί ένα εκ των τριών ειδών διαζυγίου. Η διαδικασία που ακολουθείται ωστόσο δε μπορεί να χαρακτηριστεί αυτόματη, καθώς πραγματοποιούνται όλα τα στάδια που ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας από τη κατάθεση μέχρι τη συζήτηση της αγωγής. Το μόνο διαζύγιο που είναι γρήγορο ως προς το αποτέλεσμα της λύσης του γάμου μεταξύ των συζύγων και το οποίο δεν είναι δεκτικό ενδίκων μέσων, είναι χωρίς αμφιβολία το συναινετικό διαζύγιο. Θα λέγαμε πως ο όρος <<αυτόματο>>, αναφέρεται στην απουσία δυνατότητας αντικρούσεως από τον εναγόμενο, σε περίπτωση που αποδεικνύεται η συμπλήρωση της διακοπής της συμβίωσης για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news