Google news
Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο

Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο

Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο – Ποιες είναι;

Πολλοί, ωστόσο, αναρωτιούνται αν υπάρχουν κάποιες περιπλοκές στη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο, καθώς αυτό είναι ένας διαδικασία που πραγματοποιείται με την εκ μέρους των δύο συζύγων συγκατάθεση και τη συνδρομή δύο δικηγόρων, έναν για κάθε συζυγικό μέρος, καθώς και ενός συμβολαιογράφου. Ας εξετάσουμε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, και στη συνέχεια θα αναφέρουμε τρία συχνά σφάλματα που μπορεί να προκύψουν, αλλά που δεν μπορούν να θεωρηθούν παγίδες.

Στη πράξη, το διαζύγιο με συναίνεση αναφέρεται σε μια γραπτή συμφωνία μεταξύ των συζύγων, με σκοπό τη λύση του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι σύζυγοι συμφωνούν επίσης σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, την οικονομική ρύθμιση, και τυχόν μετοίκηση ενός από τους συζύγους από τον κοινό οικιακό χώρο. Οι σύζυγοι εκφράζουν τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις τους σε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και συνεργάζονται με τους δικηγόρους τους για να συντάξουν τη συμφωνία.

Οι δικηγόροι είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη φροντίδα των παιδιών, τη διατροφή, την επικοινωνία, και τη διαχείριση των περιουσιακών θεμάτων, αν αυτά υπάρχουν. Αυτή η συμφωνία ενσωματώνεται στη συμβολαιογραφική πράξη και υπογράφεται από όλα τα μέρη.

Στη συνέχεια, οι δικηγόροι παρουσιάζουν τη συμφωνία στους συζύγους, και αν αυτοί συμφωνούν με το περιεχόμενο, υπογράφεται η συμφωνία στο ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) για την επίσημη πιστοποίηση της γνησιότητας των υπογραφών. Μετά από τουλάχιστον 10 ημέρες από αυτή την υπογραφή, ακολουθεί η συμβολαιογραφική πράξη, όπου η συμφωνία αποκτά επίσημη μορφή και υπογράφεται από όλα τα μέρη. Τέλος, το αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου πραγματοποιήθηκε η αρχική καταχώριση του γάμου, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία διαζυγίου.

Διαβάστε  Διατροφή Τέκνων

Είναι σημαντικό για τους συζύγους να είναι καλά προετοιμασμένοι πριν επισκεφθούν τους δικηγόρους τους. Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης του γάμου τους με πρόσφατη ημερομηνία, καθώς και το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης. Αυτά τα έγγραφα θα βοηθήσουν τους δικηγόρους και τον συμβολαιογράφο να εκτελέσουν το έργο τους πιο αποτελεσματικά. Επίσης, είναι σημαντικό οι σύζυγοι να προσπαθούν να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και να μην έχουν μεγάλες διαφωνίες σχετικά με τη λύση του γάμου τους. Αν δεν υπάρχουν κοινά σημεία συμφωνίας, η διαδικασία διαζυγίου μπορεί να γίνει πολύ πιο δύσκολη.

Τρεις κύριες “αβλεψίες” που πρέπει να αποφεύγονται:

  1. Πρώτον, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί με ακρίβεια το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί. Αντί να αναφέρεται απλώς ότι ο γονέας θα έχει “ελεύθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία,” πρέπει να καθορίζονται ακριβείς λεπτομέρειες, όπως η συχνότητα (π.χ., κάθε Τετάρτη 5-9), και η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας μέσω Skype. Επίσης, πρέπει να προσδιορίζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες για επικοινωνία κατά τις εορτές και τις διακοπές.
  2. Δεύτερον, πρέπει να αποφεύγεται η ασάφεια σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζονται οι οικογενειακές υποθέσεις στο μέλλον. Οι συμφωνίες πρέπει να είναι σαφείς και να καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συζύγου σε σχέση με τα παιδιά και τα οικονομικά θέματα.
  3. Τέλος, πρέπει να αποφεύγεται η ανάληψη αποφάσεων χωρίς συναίνεση από τον άλλο γονέα. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία σε κάποιο θέμα, η πράξη πρέπει να προβλέπει τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, π.χ. μέσω διαμεσολάβησης ή δικαστικής επέμβασης.

Στη δεύτερη περίπτωση, στο ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου, δεν προβλέπεται η απόσυρση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου (γνωστή και ως αίτηση για το ένα τρίτο μέρος). Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τη νομική θεωρία και νομολογία, εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό ερώτημα σχετικά με την ισχύ τέτοιας απόσυρσης σε ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με δικηγόρο διαζυγίων για να κανονίσετε ραντεβού.

Διαβάστε  Δεν υπογράφει το διαζύγιο; Yπάρχει λύση!

Στην τρίτη περίπτωση, δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμφωνητικό οι διατάξεις που αφορούν την εκτελεστότητα του τίτλου, όπως ορίζονται στα άρθρα 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αυτή είναι μια σημαντική παράλειψη, ιδίως όταν υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν τα ανήλικα παιδιά του ζεύγους.

Καταλήγοντας, το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί μια επίσημη και ασφαλή διαδικασία που οδηγεί στον τερματισμό του γάμου με αποτελεσματικότητα, οικονομικότητα και ελάχιστο συναισθηματικό φορτίο. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την επικοινωνία με το ανήλικο παιδί για τον γονέα που δεν κατοικεί μαζί του. Επίσης, πρέπει να καθορίζονται συμφωνητικά οι όροι παραίτησης από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου (π.χ., το “μαχητό τεκμήριο του 1/3”). Τέλος, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στις νομικές διατάξεις που αφορούν την εκτελεστική διαδικασία, ειδικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων-τέκνων, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν κατοικεί με τα παιδιά και η οικονομική συντήρηση των ανήλικων παιδιών.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news