Google news
Υιοθεσία ανηλίκου τέκνου

Υιοθεσία ανηλίκου τέκνου

Υιοθεσία ανηλίκου τέκνου. Η υιοθεσία αποτελεί μια παραδοσιακή πρακτική που έχει ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο πολλών χωρών. Στη χώρα μας, η νομοθεσία καθορίζει αυστηρούς όρους για την υιοθεσία ανηλίκων, προσδίδοντας νομική βάση σε αυτήν τη διαδικασία.

Σε πολλές περιπτώσεις, γονείς που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί δεν είναι σε θέση να το κάνουν λόγω ιατρικών προβλημάτων ή ηλικίας, που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη τη φυσική αναπαραγωγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υιοθεσία παρέχει μια λύση. Μέσω της υιοθεσίας, το παιδί αποκόπτεται νομικά από την βιολογική του οικογένεια και ενσωματώνεται νομικά στην οικογένεια των υιοθετούντων γονέων.

Υιοθεσία ανηλίκου τέκνου – Οι ονομασίες της Υιοθεσίας

Η υιοθεσία μπορεί να διακριθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: την κρατική υιοθεσία, όπου ένα ίδρυμα αναλαμβάνει την υιοθεσία ενός παιδιού, την ιδιωτική υιοθεσία, όπου ένα άτομο ή μια οικογένεια υιοθετεί ένα παιδί από κάποιον άλλο, είτε γνωστό είτε συγγενή, και τη διακρατική υιοθεσία, όπου ένα άτομο ή μια οικογένεια υιοθετεί ένα παιδί από άλλη χώρα. Λόγω της σημασίας της υιοθεσίας και του γεγονότος ότι αφορά ανήλικα παιδιά, ο νόμος θέτει αυστηρούς όρους για τα άτομα που είναι επιλέξιμα για να γίνουν υιοθετούντες γονείς.

Σύμφωνα με το άρθρο 1543 του Αστικού Κώδικα, ο υιοθετούντας πρέπει να είναι νομικά επαρκής και να έχει τουλάχιστον 30 έτη, αλλά να μην υπερβαίνει τα 60 έτη. Σύμφωνα με το άρθρο 1544, η ηλικιακή διαφορά μεταξύ του υιοθετούντα γονέα και του παιδιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 έτη, αλλά όχι περισσότερα από 50 έτη. Σύμφωνα με το άρθρο 1550, απαιτείται η προσωπική συγκατάθεση τόσο των φυσικών γονέων όσο και του μελλοντικού υιοθετούντα γονέα, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα της διαδικασίας και την ευαισθησία που απαιτείται όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά.

Διαβάστε  Διαζύγιο με ένα κλικ - Το άυλο διαζύγιο είναι πλέον γεγονός

Το άρθρο 1551 του Αστικού Κώδικα αναφέρει ότι η συναίνεση των φυσικών γονέων δεν μπορεί να δοθεί πριν από την πάροδο τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Επίσης, στο άρθρο 1585 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι η υιοθεσία είναι εφικτή μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος θετός γονέας, εκτός αν αυτός είναι ο σύζυγος του υποψηφίου θετού γονέα.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι αυστηρές, καθώς η προστασία του συμφέροντος του ανήλικου τέκνου αποτελεί προτεραιότητα του οικογενειακού δικαίου. Η διαδικασία για την υιοθεσία ανηλίκου περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο στην περιοχή της συνήθους διαμονής ή της κατοικίας του ανήλικου, με σκοπό την έκδοση δικαστικής απόφασης κατά την ημέρα της δικασίμου.

Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν την καταλληλότητά τους ως γονείς του ανήλικου παιδιού. Το δικαστήριο εξετάζει παράγοντες όπως η ψυχολογική και σωματική υγεία, η οικονομική κατάσταση, η κοινωνική θέση και το εκπαιδευτικό επίπεδο των αιτούντων. Επιπλέον, η έκθεση από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία που αφορά τους υιοθετούντες γονείς συμβάλλει στην απόφαση του δικαστηρίου. Η νομική υποστήριξη είναι επίσης ζωτικής σημασίας κατά τη διαδικασία αυτή.

Το άρθρο 1057 του Αστικού Κώδικα περιγράφει τη διαδικασία όπου ένας κοινωνικός λειτουργός που εργάζεται στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία πραγματοποιεί σειρά συνεντεύξεων με υποψήφιους μελλοντικούς γονείς, με σκοπό να αξιολογήσει την καταλληλότητά τους για την υιοθεσία ενός ανηλίκου παιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων, ο κοινωνικός λειτουργός εξετάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι υποψήφιοι γονείς πρέπει να παρέχουν, όπως καθαρά πρόσφατα σημειώματα, αντίγραφα ποινικού μητρώου, οικογενειακά πιστοποιητικά, ιατρικές εκθέσεις και άλλα σχετικά έγγραφα.

Διαβάστε  Δικαιώματα του άντρα στο διαζύγιο

Το πόρισμα του κοινωνικού λειτουργού βασίζεται στην εκτίμηση εάν η υιοθεσία του ανήλικου παιδιού από τους υποψήφιους γονείς θα οδηγήσει στην ομαλή κοινωνική ένταξη του παιδιού για το εναπομείναντα χρονικό διάστημα έως την ενηλικίωσή του. Αυτό σημαίνει ότι ο κοινωνικός λειτουργός εξετάζει την ικανότητα των υιοθετούντων γονέων να προσφέρουν μια σταθερή και υποστηρικτική οικογενειακή περιβάλλοντα προς το παιδί, έτσι ώστε να αποκτήσει ένα θετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του.

Σύμφωνα με το άρθρο 1555 του Αστικού Κώδικα, εάν το παιδί είναι άνω των 12 ετών, η γνώμη του λαμβάνεται υπόψη κατά την απόφαση για την υιοθεσία του από τον υποψήφιο γονέα.

Μετά την εκδοση της δικαστικής απόφασης και τη θετική αποτέλεσμα αυτής, ακολουθεί η διαδικασία της υποβολής της απόφασης στον εισαγγελέα για επικύρωση. Αφού ο εισαγγελέας επικυρώσει την απόφαση, οι θετοί γονείς προχωρούν στην εγγραφή της δικαστικής απόφασης στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Κατόπιν αυτής της εγγραφής, τα προσωπικά στοιχεία των βιολογικών γονέων του υιοθετημένου τέκνου διαγράφονται, και τα στοιχεία των νέων θετών γονέων καταχωρούνται στο ληξιαρχείο, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής απόφασης. Μετά την καταχώρηση στο ληξιαρχείο, πλήττεται οριστικά η αποσύνδεση του τέκνου από τη βιολογική του οικογένεια και η πλήρης ένταξή του στην νέα θετή οικογένειά του. Οι νέοι θετοί γονείς αποκτούν την γονική ευθύνη και οι βιολογικοί γονείς χάνουν κάθε δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί.

Συνολικά, η διαδικασία υιοθεσίας ανήλικου τέκνου περιλαμβάνει αυστηρές προϋποθέσεις, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων του παιδιού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την επικύρωση της δικαστικής απόφασης και την εγγραφή της στο ληξιαρχείο, η αναδιοργάνωση της οικογενειακής κατάστασης του παιδιού είναι οριστική και πλήρης.

Loading...

1 Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news