Google news
Χρησικτησία σε τμήμα αγροτεμαχίου - Κληροτεμαχίου

Χρησικτησία σε τμήμα αγροτεμαχίου – Κληροτεμαχίου

Χρησικτησία σε Τμήμα Αγροτεμαχίου – Κληροτεμαχίου: Αναλυτικός Οδηγός

Εισαγωγή:

Η χρησικτησία αποτελεί έναν τρόπο κτήσης της κυριότητας ενός ακινήτου, με την άσκηση νομής για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αγροτεμαχίου ή κληροτεμαχίου, η χρησικτησία σε τμήμα αυτού φέρει ιδιαιτερότητες, τις οποίες θα αναλύσουμε στον παρόντα οδηγό.

Προϋποθέσεις:

Για να θεμελιωθεί η χρησικτησία σε τμήμα αγροτεμαχίου, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νομή: Ο νομέας ασκεί εξουσία επί του ακινήτου, με διάνοια κυρίου, για διάστημα 20 ετών (ή 10 ετών, εάν ο νομέας έχει καλή πίστη και νομιζόμενο ή νόμιμο τίτλο).
Συνεχής και αδιάλειπτη νομή: Η νομή θα πρέπει να ασκείται χωρίς διακοπές και με τρόπο που φανερώνει την κυριαρχία του νομέα.
Τμήμα αγροτεμαχίου: Η χρησικτησία αφορά τμήμα και όχι το σύνολο του αγροτεμαχίου.
Μη ύπαρξη απαγορεύσεων: Δεν υφίστανται νομικές απαγορεύσεις στην κατάτμηση του αγροτεμαχίου.

Διαδικασία:

Για την θεμελίωση της χρησικτησίας σε τμήμα αγροτεμαχίου, ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων: Ο νομέας οφείλει να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση νομής, όπως έγγραφα, μαρτυρίες, φωτογραφίες, κ.λ.π.
Απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία: Η χρησικτησία κηρύσσεται με δικαστική απόφαση, ύστερα από την άσκηση αγωγής από τον νομέα και έτσι ο ασκών αγωγή χρησικτησίας αποκτά μετά από την έκδοση θετικής δικαστικής αποφάσεως κυριότητα.
Εγγραφή στο Κτηματολόγιο: Μετά την κήρυξη της χρησικτησίας, η κυριότητα του τμήματος του αγροτεμαχίου μεταγράφεται στο όνομα του νομέα στο Κτηματολόγιο.

Διαβάστε  Ασφαλιστικά Μέτρα Επιμέλειας και Διατροφής

Ιδιαιτερότητες:

Απαγόρευση κατάτμησης: Η χρησικτησία σε τμήμα αγροτεμαχίου ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με την απαγόρευση κατάτμησης αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση που η απαγόρευση υφίσταται, η χρησικτησία δύναται να θεμελιωθεί μόνο εάν η κατάτμηση δεν επηρεάζει την αρτιότητα του αγροτεμαχίου.
Αναδασμός: Η χρησικτησία σε τμήμα αγροτεμαχίου δύναται να επηρεαστεί από διαδικασία αναδασμού.

Ας δούμε αναλυτικά τι σημαίνει η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Α.Ν. 431/1968:

1. Νομή του κλήρου:

Πριν από το 1968: Ο κληρούχος τεκμαιρόταν νόμιμος κάτοχος του κλήρου.
Μετά το 1968: Η τεκμαιρόμενη νομή καταργήθηκε. Ο κληρούχος και οι κληρονόμοι του οφείλουν να κατέχουν πράγματι τον κλήρο για να θεωρούνται νομείς.

2. Χρησικτησία:

Πριν από το 1968: Η χρησικτησία επί κληροτεμαχίου ήταν αδύνατη.
Μετά το 1968: Η χρησικτησία επί κληροτεμαχίου είναι δυνατή, εφόσον:

Ο τρίτος ασκεί πράγματι νομή επί ολόκληρου του κληροτεμαχίου.
Συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.

3. Απαγόρευση κατάτμησης:

Πάντα: Απαγορεύεται η κατάτμηση των τεμαχίων της οριστικής διανομής.
Σημασία: Η απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση χρησικτησίας. Ο τρίτος δεν μπορεί να αποκτήσει κυριότητα επί τμήματος του κληροτεμαχίου.

Συμπέρασμα:

Η νομοθεσία του 1968 έφερε αλλαγές στο καθεστώς νομής και χρησικτησίας των κληροτεμαχίων.
Ο κληρούχος οφείλει να ασκεί πράγματι νομή για να διατηρήσει τα δικαιώματά του.
Η χρησικτησία επί κληροτεμαχίου είναι πλέον δυνατή, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Παρατηρήσεις:

Ο Α.Ν. 431/1968 καταργήθηκε το 2012 με τον Ν. 4061/2012.
Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3147/2003, όντως, περιέχει όμοια ρύθμιση με το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 431/1968. Συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται η κατάτμηση των κληροτεμαχίων.
Συμβολαιογραφικές πράξεις κατάτμησης:

Διαβάστε  Σύμφωνο Συμβίωσης για Ομόφυλα Ζευγάρια

Εάν έγιναν παράνομα, είναι άκυρες.
Εξαιρούνται εάν δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η ρύθμιση αυτή επαναλήφθηκε και στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3399/2005.

Συνεπώς, η ισχύς συμβολαίων κατάτμησης κληροτεμαχίων εξαρτάται από:

Την ύπαρξη αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ακύρωσης.
Την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων εγκυρότητας των συμβολαίων.

Σημείωση:

Η απαγόρευση κατάτμησης εξακολουθεί να ισχύει.
Η ύπαρξη συμβολαίου κατάτμησης δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την κυριότητα επί τμήματος του κληροτεμαχίου.

Η κύρωση των συμβολαιογραφικών πράξεων κατά παράβαση του Αγροτικού Κώδικα, που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3147/2003, έχει αναδρομική ισχύ.

Σημασία αναδρομικής ισχύος:

Εξαλείφει τα νομικά ελαττώματα των συμβολαίων που συντάχθηκαν παράνομα πριν από την ψήφιση του νόμου.
Κυρώνει συμβολαιογραφικές πράξεις:

Αγοραπωλησίας
Δωρεάς
Γονικής παροχής
Ανταλλαγής
Κληρονομίας
Προϋπόθεση: Να μην έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση πριν από την ψήφιση του νόμου.

Επικύρωση δικαιοπραξιών:

Η κύρωση αφορά μόνο συμβολαιογραφικές πράξεις.
Δικαιοπραξίες με ιδιωτικό έγγραφο ή συμβολαιογραφικό προσύμφωνο:

Δεν κυρώνονται αυτομάτως.
Απαιτείται επαναβεβαίωση με νέα συμβολαιογραφική πράξη.

Σημείωση:

Η αναδρομική ισχύς δεν επηρεάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων που απέκτησαν κυριότητα επί του κληροτεμαχίου πριν από την ψήφιση του νόμου.
Η κύρωση δεν νομιμοποιεί αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης γης.

Ο νόμιμος τίτλος ορίζεται ως ένα έγγραφο ή μια νομική πράξη που φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά για να θεωρηθεί έγκυρο, αλλά στερείται κάποιου ουσιώδους στοιχείου, το οποίο εμποδίζει την κτήση της κυριότητας.

Χαρακτηριστικά:

Εξωτερικά στοιχεία εγκυρότητας:
Έγγραφο με τυπικά χαρακτηριστικά (π.χ. υπογραφή, θεώρηση)
Συμμόρφωση με νόμιμες διατυπώσεις
Έλλειψη ουσιώδους στοιχείου:
Ελλιπής ή ανύπαρκτη κυριότητα του μεταβιβάζοντος
Απαγόρευση μεταβίβασης (π.χ. δέσμευση, υποθήκη)
Ακυρότητα της νομικής πράξης

Διαβάστε  Άρθρο 591 - Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Παράδειγμα:

Αγορά ακινήτου από μη κύριο
Δωρεά ακινήτου με απαγόρευση μεταβίβασης

Συνέπειες:

Αδυναμία κτήσης κυριότητας από τον αποκτώντα
Δυνατότητα διεκδίκησης του ακινήτου από τον αληθινό κύριο
Ακυρότητα της νομικής πράξης

Σημείωση:

Η ύπαρξη νομίμου τίτλου δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την κυριότητα.
Απαιτείται έλεγχος για τυχόν ελαττώματα.
Συνίσταται η συμβουλή νομικού για την αξιολόγηση τίτλων ιδιοκτησίας.

Συμβουλές:

Συνιστάται η συνεργασία με δικηγόρο για την ορθή τήρηση της διαδικασίας χρησικτησίας σε τμήμα αγροτεμαχίου.
Η συγκέντρωση ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της αγωγής.
Λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν νομικές απαγορεύσεις και οι ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με το επίμαχο αγροτεμάχιο.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news