Google news
Τι δικαιούμαι μετά το διαζύγιο (1)

Τι δικαιούμαι μετά το διαζύγιο;

Τι δικαιούμαι μετά το διαζύγιο; H λύση του γάμου αναμφίβολα δημιουργεί και περιουσιακά ζητήματα, καθώς το ζευγάρι είχε κατά πάσα πιθανότητα πέρα από κοινωνικό και οικονομικό βίο. Μια συχνή ερώτηση που κάνουν πολλοί διαζευγμένοι είναι τι δικαιούμαι μετά το διαζύγιο; Σε αυτό το ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε με δρόμωνα τη νομοθεσία, καθώς παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι πρώην σύζυγοι να θεωρούν άλλες φορές πως δικαιούνται περισσότερα από τη περιουσία που δημιουργήθηκε κατά την έγγαμη συμβίωση και άλλες λιγότερα. Η νομοθεσία συνδράμει αποφασιστικά στο να αποδοθεί η μέγιστη δυνατή δικαιοσύνη, ώστε ο σύζυγος που επένδυσε χρηματικά ή και χρονικά στον έτερο σύζυγο προκαλώντας την επαύξηση της περιουσίας του, να δύναται να λάβει πίσω χρηματικά την επένδυση που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του γάμου στον έτερο σύζυγο.

Στο άρθρο 1400 ΑΚ ο νόμος προβλέπει την αρχή της συμβολής του ενός στην επαύξηση της περιουσίας του άλλου. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα βασίζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, λόγω της επαύξησης που δημιουργήθηκε στη περιουσία του άλλου συζύγου με τη συμβολή του έτερου. Σύμφωνα με τη πάγια θέση της νομολογίας, η απαίτηση του κάθε συζύγου από το άρθρο 1400 ΑΚ είναι χρηματική, αντικείμενο της οποίας συνιστά η χρηματική αποτίμηση της περιουσιακής επαύξησης του υπόχρεου συζύγου που προέρχεται εκ της άμεσης ή έμμεσης συμβολής του δικαιούχου.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη γέννηση της αξίωσης;

Στο άρθρο 1400 ΑΚ  αναφέρονται οι τέσσερις προϋποθέσεις που απαιτούνται εκ του νόμου για να ευσταθεί η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: α) η λύση ή η ακύρωση του γάμου ή κατ’ αναλογία, η συμπλήρωση τριετούς διαστάσεως των συζύγων, β) η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου από την έναρξη του γάμου, δηλαδή η συγκομιδή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, γ) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβολή του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου, άμεσα ή έμμεσα, υλικά ή ηθικά, δ) η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμβολής του υπόχρεου συζύγου και της περιουσίας του δικαιούχου.

Διαβάστε  Τι κάνουμε όταν μας εκβιάζουν

Όλες οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται μέχρι τη συζήτηση της σχετικής αγωγής στο ακροατήριο. Καθημερινά οι δικηγόροι διαζυγίων δέχονται ερωτήματα για το τι δικαιούμαι μετά το διαζύγιο. Είναι λογικό.

Η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου

Ο χρόνος κατά τον οποίον γεννάται η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου, είναι η στιγμή που αμετάκλητα λύεται ή ακυρώνεται ο γάμος ή σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου από την κατάθεση του αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης του διαζυγίου στο ληξιαρχείο ή από τότε που συμπληρώνεται τριετία από τη διάσταση των συζύγων. Πριν από το αναφερθέντα χρονικά διαστήματα, ο σύζυγος έχει μόνο δικαίωμα προσδοκίας.

Σημαντικό είναι να υπάρχει περιουσιακή αύξηση κατά τη διάρκεια του γάμου, δηλαδή βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης του συζύγου, είτε με τη μορφή της θετικής οικονομικής ωφέλειας, δηλαδή στην αύξηση του ενεργητικού της περιουσίας του υπόχρεου, είτε με τη μορφή της αποθετικής οικονομικής ωφέλειας, δηλαδή δια της αποτροπής μείωσης του ενεργητικού ή της αύξησης του παθητικού δια της εξοικονόμησης δαπανών.

Διαβάστε ακόμη – Διαζύγιο με ένα κλικ – Το άυλο διαζύγιο είναι πλέον γεγονός

Ο υπολογισμός της οικονομικής ωφέλειας που αδικαιολογήτως έχει λάβει ο εις εκ των συζύγων πραγματοποιείται ως ακολούθως: α) Υπολογίζεται η αρχική περιουσία η οποία υφίσταται κατά το χρόνο σύναψης του γάμου, η οποία μπορεί να είναι και μηδενική, β) Υπολογίζεται η τελική περιουσία, η οποία είναι αυτή που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου και η οποία διαπιστώνεται κατά το τέλος αυτού, δηλαδή οποιαδήποτε επαύξηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας από την αρχή του γάμου μέχρι το πέρας αυτού.

Διαβάστε  Νομοθεσία για όμβρια ύδατα

Ο δικαιούχος σύζυγος πρέπει να αποδείξει από τι αποτελείται και ποια είναι η αξία της τελικής περιουσίας, γ) Από τον υπολογισμό αφαιρούνται τα αποκτήματα από δωρεά ή κληρονομιά, καθώς  αυτά τα αποκτήματα δεν αποτελούν απόρροια συνδρομής του ενός συζύγου στον έτερο, αλλά αρωγή προερχόμενη από οικογενειακούς δεσμούς.

Σημαντικό είναι να αποδεικνύεται συμβολή στην επαύξηση της περιουσίας. Η συμβολή αυτή μπορεί να είναι με οποιονδήποτε τρόπο, κατά τη διάρκεια του γάμου εκ μέρους του δικαιούχου συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου. Η έννοια της συμβολής στη περιουσιακή επαύξηση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση, υλική ή ηθική. Το τι δικαιούμαι μετά το διαζύγιο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως αναλύουμε στο άρθρο.

Παραδείγματα Συμβολής Συζύγου στα Αποκτήματα

Ενδεικτικά παραδείγματα συμβολής του συζύγου στα αποκτήματα κατά την έγγαμη συμβίωση είναι, η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται στο συζυγικό οίκο για την ανατροφή και την επιμέλεια των τέκνων, η βοήθεια στο επάγγελμα του άλλου συζύγου, η πραγματοποίηση οικιακών εργασιών για τη διατήρηση του νοικοκυριού, η παροχή ιδεών για την ανάπτυξη  επιχειρηματικής δραστηριότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων που συνέβαλαν στην επαγγελματική ανέλιξη του συζύγου, η δημιουργία ευχάριστης οικογενειακής ατμόσφαιρας που συνέβαλε στα επαγγελματικά του συζύγου, η παροχή στέγης που βοήθησε στην εξοικονόμηση των μισθωμάτων που θα χρειάζονταν για ενοικίαση στέγης, χρήματα για την ανέγερση οικίας στο οικόπεδο του άλλου συζύγου κ.α. Επισημαίνεται πως τα ανωτέρω παραδείγματα δε συνιστούν τα μόνα είδη συμβολής, αλλά συμβολή ενυπάρχει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή οικονομική παροχή δύναται να οδηγήσει σε επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου.

Διαβάστε επίσης – Διαζύγιο με Αντιδικία – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο Αυστηρός Χρόνος της Παραγραφής

Η  αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου ωστόσο έχει αυστηρό χρόνο παραγραφής, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 1401 εδ. γ’ ΑΚ <<η αξίωση παραγράφεται δύο χρόνια μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου>>. Η βραχυχρόνια αυτή παραγραφή τέθηκε από τον νομοθέτη, με σκοπό τη ταχεία εκκαθάριση των διαφορών των πρώην συζύγων. Με τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, επέρχεται απώλεια της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου και πλέον ο πλουτισμός του συζύγου αποκτά νόμιμη αιτία.

Διαβάστε  Αγωγή εξάλειψης υποθηκών - Σε απόσβεση της απαίτησης

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, ο  σύζυγος που συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στη περιουσιακή επαύξηση του άλλου συζύγου κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ περί αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου και να διεκδικήσει το ποσό που αντιστοιχεί στη συμβολή που πραγματοποίησε. Η συμβολή που πραγματοποίησε τεκμαίρεται μαχητά στο 1/3 μπορεί όμως να είναι περισσότερη, λιγότερη, μηδενική ή και αρνητική ακόμη συμβολή.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news