Google news
Άρση – Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης Ακινήτου

Άρση – Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης Ακινήτου

Συνήθης πρακτική για τους πολίτες, είτε για την κάλυψη των αναγκών τους, είτε για αγορές ή κατασκευές κατοικιών, είναι να λαμβάνουν δάνεια από τις τραπεζικές οργανώσεις της χώρας μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τράπεζες καταγράφουν υποθηκευτική εγγραφή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση που ο δανειολήπτης αποτύχει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τα κεφάλαια που του παρείχαν, από την ακίνητη περιουσία του.

Όταν ο δανειολήπτης εξοφλήσει το δάνειο που οφείλει στην τράπεζα, τότε είναι δυνατό να ακολουθήσει τη διαδικασία ακύρωσης της υποθηκευτικής εγγραφής που είχε καταχωρηθεί στην ιδιοκτησία του ακινήτου από την τράπεζα. Αυτό γίνεται μέσω της συνδρομής ενός δικηγόρου, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαδικασία κατάργησης της υποθηκευτικής εγγραφής, καθώς δεν υπάρχει πλέον νόμιμος λόγος για την ύπαρξή της. Μέσω δικαστικής διαδικασίας, το ακίνητο απαλλασσόταν από τα εμπράγματα ασφαλιστικά μέτρα και απελευθερώνεται χωρίς επιβαρύνσεις.

Η εκτέλεση ολόκληρης της διαδικασίας από δικηγόρο είναι αναγκαία, καθώς η παρουσία δικηγόρου κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης είναι υποχρεωτική. Ο δικηγόρος υποβάλλει αίτηση στο κατάλληλο δικαστήριο, που σύμφωνα με το άρθρο 683 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι το Ειρηνοδικείο στην περιοχή στην οποία ανήκει το ακίνητο, εκτός αν η απόφαση για την καταχώρηση της υποθηκευτικής εγγραφής είχε εκδοθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο. Σε αυτήν την περίπτωση, η αίτηση για την κατάργηση της υποθηκευτικής εγγραφής υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Κατά την αίτηση που υποβάλλεται στο κατάλληλο δικαστήριο σύμφωνα με το Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ζητείται η ακύρωση της απόφασης για την καταχώρηση της υποθηκευτικής εγγραφής και η κατάργηση της υποθηκευτικής εγγραφής που είχε καταχωρηθεί. Η διαδικασία για την κατάργηση της υποθηκευτικής εγγραφής ακολουθεί την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης – Τι προβλέπει η νομοθεσία, και ειδικότερα ο αστικός κώδικας, σχετικά με την ανακοπή της υποθήκης;

Στο αστικό μας κώδικα παρατίθενται τα ακόλουθα:

Διαβάστε  Μισθωτήριο Δικηγόρος (Αμοιβή)

<<Άρθρο 1330 – Αστικός Κώδικας – Κατάργηση της υποθήκης

Η ανακοπή της υποθήκης μπορεί να γίνει: 1. με τη συναίνεση του δανειστή, όπως για την κατάργηση της υποθήκης· 2. εάν υπάρξει απόφαση που αναιρεί την απόφαση που είχε εκδοθεί για την καταχώρισή της ή απόφαση που διατάσσει την κατάργησή της· 3. αν από την τελεσίδικη εκδίκαση της αξίωσης περάσουν ενενήντα ημέρες χωρίς η ανακοπή να μεταβληθεί σε υποθήκη.

Άρθρο 1331 – Αστικός Κώδικας – Επιπτώσεις της ανακοπής

Εάν ανακοπεί η υποθήκη, η τάξη της παίρνει αυτόματα η επόμενη κατά χρονολογική σειρά καταχώρισης.

Άρθρο 1332 – Αστικός Κώδικας – Μη αναβίωση της υποθήκης χωρίς καταχώριση

Η υποθήκη δεν αναβιώνει μετά την καταστροφή της· εάν επανακαταχωρηθεί, ισχύει από το χρόνο της νέας καταχώρισης.

Άρθρο 1333 – Αστικός Κώδικας – Υπηρεσία υποθηκών

Οι εγγραφές υποθηκών, οι καταχωρίσεις και οι ανακοπές γίνονται στις υπηρεσίες υποθηκών. Αυτές οι υπηρεσίες ιδρύονται, λειτουργούν και διοικούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζονται από το νόμο.>>.

Η ανακοπή της προσημείωσης υποθήκης διακρίνεται σε: α) συναινετική ανακοπή, β) ανακοπή κατ’ αντιδικία.

Ποια διαδικασία ακολουθείται κατά τη συναινετική άρση προσημείωσης υποθήκης ακινήτου;

Μετά την αποπληρωμή του δανείου από τον δανειολήπτη, για το οποίο είχε γίνει προσημείωση από τον δανειστή, ακολουθεί μια διαδικασία. Ο δανειολήπτης υποβάλλει αίτηση στην τράπεζα για την έκδοση βεβαίωσης εξόφλησης και τη συναίνεση της δανείστριας τράπεζας για την κατάργηση της προσημείωσης υποθήκης από την ακίνητη περιουσία. Με τη λήψη της βεβαίωσης εξόφλησης από τον δικηγόρο του δανειολήπτη, γίνεται επικοινωνία με τον εκπρόσωπο δικηγόρο της τράπεζας. Έπειτα, ο δικηγόρος του δανειολήπτη καταθέτει αίτηση για την κατάργηση της προσημείωσης υποθήκης στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας την απομάκρυνση της προσημείωσης από τα υποθηκοφυλακεία. Η απόφαση για την κατάργηση εκδίδεται σύντομα, ανάλογα με το δικαστηριακό φόρτο που υφίσταται.

Διαβάστε  Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Ποια διαδικασία ακολουθείται για την αντιμετώπιση της υποθήκης μέσω αντιδικίας;

Κατά τη διαδικασία αυτή, ο δικηγόρος του οφειλέτη υποβάλλει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα, και η δικαστική απόφαση αποδίδεται μετά από παρελθόν χρονικό διάστημα.

Είτε πρόκειται για συναινετική εκκαθάριση της υποθήκης είτε για την αντιμετώπισή της με αντιδικία, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται μόνο με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά απαιτεί επίσης την καταχώριση στο αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο που αφορά το ακίνητο, προκειμένου να αναιρεθεί η υποθήκη.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διαδικασία της αντιμετώπισης της υποθήκης;

Στην αρχή, πρέπει να ανακτηθεί το επίσημα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης εγγραφής της υποθήκης. Επιπλέον, απαιτείται η απόφαση περί έγκρισης εξάλειψης της υποθήκης, που παρέχεται από τον δανειστή – συνήθως μια τράπεζα ή κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ένα άλλο απαραίτητο έγγραφο είναι το κτηματολογικό φύλλο και το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, ενώ επίσης περιλαμβάνεται το συμβόλαιο ακινήτου. Κατά την υποβολή στο δικαστήριο, απαιτείται η αίτηση για την αντιμετώπιση, ένα προσχέδιο της απόφασης εξάλειψης της υποθήκης, και μια δήλωση συναίνεσης από την τράπεζα. Ο δικηγόρος ειδικευμένος σε ακίνητα θα παρέχει ατομική καθοδήγηση σε αυτήν τη διαδικασία.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news