Εξωδικαστικός μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Βήμα προς Βήμα

Οδηγός για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Βήμα προς Βήμα Εισαγωγή: Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Εξωδικαστικός) αποτελεί μια εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς πιστωτές, όπως τράπεζες, funds, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος του μηχανισμού είναι η βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών, λαμβάνοντας υπόψηΔιαβάστε περισσότερα

Κόστος Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Κόστος Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών: Αναλυτικός Οδηγός Η υποβολή αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (Εξωδικαστικός) είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει τέλος για την υποβολή της αίτησης, ούτε για την αξιολόγησή της από τον Φορέα Διαχείρισης Αιτήσεων (ΦοΔΑ). Πιθανά έξοδα: Έξοδα για την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη: 10€ για την έκδοσηΔιαβάστε περισσότερα

Ποιοι μπορούν να μπουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τι είναι: Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς: Τράπεζες Servicers Δημόσιο Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών: 1. Φυσικά πρόσωπα: Ιδιώτες Ελεύθεροι επαγγελματίες Αγρότες Επιχειρηματίες 2. Νομικά πρόσωπα: Επιχειρήσεις Εταιρείες Κοινωνικές συνεταιριστικέςΔιαβάστε περισσότερα

Εξωδικαστικός μηχανισμός - Παγίδες

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Πλήρης Οδηγός και Αποφυγή Παγίδων Τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός; Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ΕΜΡΟ) είναι μια διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τις τράπεζες και τους παρόχους υπηρεσιών. Στόχος του είναι η εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των νοικοκυριών και τωνΔιαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή τραπεζική, τήρηση μέτρων ασφαλείας και ευθύνη τράπεζας (ΕιρΘεσ 2322023)

Στην απόφαση ΕιρΘεσ 232/2023, το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η τράπεζα ευθύνεται για την αφαίρεση ποσών από τον λογαριασμό ενός πελάτη της, μέσω διαδικτυακής απάτης. Στην υπόθεση αυτή, ο ενάγων είχε κάνει χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής της τράπεζας για να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή. Ωστόσο, οι επιτήδειοι είχαν καταφέρει να υποκλέψουνΔιαβάστε περισσότερα

Μεταχρονολογημένη Επιταγή

Μια μεταχρονολογημένη επιταγή είναι μια επιταγή στην οποία αναγράφεται μια ημερομηνία έκδοσης που είναι μεταγενέστερη από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως για να παραταθεί η προθεσμία εμφάνισης της επιταγής ή για να δοθεί στον κομιστή ένα χρονικό περιθώριο για να συγκεντρώσει τα απαραίτηταΔιαβάστε περισσότερα

Έξοδα Πλειστηριασμού

Έξοδα Πλειστηριασμού – Πίνακα Κατάταξης – Έννοια Τα έξοδα εκτέλεσης πίνακα κατάταξης είναι τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων σε μια εκκαθάριση, πτώχευση ή διανομή κληρονομιάς. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα έξοδα δημοσίευσης του πίνακα κατάταξης, ταΔιαβάστε περισσότερα

Παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης του Ν. 38692010

Η παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης του Ν. 3869/2010 αποτελεί ουσιαστική ενέργεια, η οποία έχει ως συνέπεια την εκούσια παύση της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών του υπερχρεωμένου οφειλέτη. Η παραίτηση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον υπερχρεωμένο οφειλέτη ή από τον πληρεξούσιό του, με δήλωση που κατατίθεται στηΔιαβάστε περισσότερα

Δίγραμμη Επιταγή

Η δίγραμμη επιταγή είναι ένα είδος επιταγής που έχει δύο παράλληλες γραμμές στο μπροστινό μέρος της. Αυτές οι γραμμές μπορεί να είναι κάθετες ή διαγώνιες και υποδεικνύουν ότι η επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο σε τράπεζα ή σε πελάτη του πληρωτή. Γενική διγράμμιση Η γενική διγράμμιση είναι η πιο κοινήΔιαβάστε περισσότερα

Τι να κάνω σε Κατάσχεση και Πλειστηριασμό ακινήτου από τράπεζα ή fund

Εάν το ακίνητό σας έχει κατασχεθεί από τράπεζα ή fund, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και τις επιλογές που έχετε. Κατάσχεση Η κατάσχεση ακινήτου είναι μια διαδικασία που ακολουθείται από τράπεζες και funds για να διεκδικήσουν τα χρέη που έχουν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η κατάσχεση μπορείΔιαβάστε περισσότερα