Διαδικτυακή τραπεζική, τήρηση μέτρων ασφαλείας και ευθύνη τράπεζας (ΕιρΘεσ 2322023)

Στην απόφαση ΕιρΘεσ 232/2023, το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η τράπεζα ευθύνεται για την αφαίρεση ποσών από τον λογαριασμό ενός πελάτη της, μέσω διαδικτυακής απάτης. Στην υπόθεση αυτή, ο ενάγων είχε κάνει χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής της τράπεζας για να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή. Ωστόσο, οι επιτήδειοι είχαν καταφέρει να υποκλέψουνΔιαβάστε περισσότερα

Μεταχρονολογημένη Επιταγή

Μια μεταχρονολογημένη επιταγή είναι μια επιταγή στην οποία αναγράφεται μια ημερομηνία έκδοσης που είναι μεταγενέστερη από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως για να παραταθεί η προθεσμία εμφάνισης της επιταγής ή για να δοθεί στον κομιστή ένα χρονικό περιθώριο για να συγκεντρώσει τα απαραίτηταΔιαβάστε περισσότερα

Έξοδα Πλειστηριασμού

Έξοδα Πλειστηριασμού – Πίνακα Κατάταξης – Έννοια Τα έξοδα εκτέλεσης πίνακα κατάταξης είναι τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων σε μια εκκαθάριση, πτώχευση ή διανομή κληρονομιάς. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα έξοδα δημοσίευσης του πίνακα κατάταξης, ταΔιαβάστε περισσότερα

Παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης του Ν. 38692010

Η παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης του Ν. 3869/2010 αποτελεί ουσιαστική ενέργεια, η οποία έχει ως συνέπεια την εκούσια παύση της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών του υπερχρεωμένου οφειλέτη. Η παραίτηση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον υπερχρεωμένο οφειλέτη ή από τον πληρεξούσιό του, με δήλωση που κατατίθεται στηΔιαβάστε περισσότερα

Δίγραμμη Επιταγή

Η δίγραμμη επιταγή είναι ένα είδος επιταγής που έχει δύο παράλληλες γραμμές στο μπροστινό μέρος της. Αυτές οι γραμμές μπορεί να είναι κάθετες ή διαγώνιες και υποδεικνύουν ότι η επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο σε τράπεζα ή σε πελάτη του πληρωτή. Γενική διγράμμιση Η γενική διγράμμιση είναι η πιο κοινήΔιαβάστε περισσότερα

Τι να κάνω σε Κατάσχεση και Πλειστηριασμό ακινήτου από τράπεζα ή fund

Εάν το ακίνητό σας έχει κατασχεθεί από τράπεζα ή fund, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και τις επιλογές που έχετε. Κατάσχεση Η κατάσχεση ακινήτου είναι μια διαδικασία που ακολουθείται από τράπεζες και funds για να διεκδικήσουν τα χρέη που έχουν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η κατάσχεση μπορείΔιαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στην Ελλάδα καθιερώθηκαν με τον ν. 4738/2020. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι πλειστηριασμοί ακινήτων, κινητών και άυλων περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Πλειστηριασμών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί έχουν ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των πλειστηριασμών, καθώς και τηνΔιαβάστε περισσότερα

Δικηγόροι που ασχολούνται με δάνεια

Οι δικηγόροι που ασχολούνται με δάνεια, νομοθεσίες περί δανείων και δικαστηριακές διαδικασίες σε υποθέσεις δανείων είναι ειδικευμένοι στη νομοθεσία που διέπει τα δάνεια και τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτά. Αυτοί οι δικηγόροι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους με μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τα δάνεια, όπως: ΗΔιαβάστε περισσότερα

Δικηγόροι για Χρέη Τραπεζών

Δικηγόροι για Χρέη Τραπεζών. Αν αναζητάτε δικηγόρο για χρέη τραπεζών, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό να βρείτε έναν δικηγόρο που να είναι ειδικευμένος σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι ο δικηγόρος που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει εμπειρία στην αντιμετώπισηΔιαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για Τράπεζα

Η διαδικασία για την έκδοση εξουσιοδότησης σε δικηγόρο για εκπροσώπηση σε Τράπεζα στην Ελλάδα είναι η εξής: Ο εντολέας μεταβαίνει σε δικηγόρο της επιλογής του και του δίνει εντολή να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του στην Τράπεζα. Ο δικηγόρος συντάσσει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ΤοΔιαβάστε περισσότερα