Google news
Ηλετρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Ηλετρονική Ταυτότητα Ακινήτου – Ποιο το Κόστος

1 0
Χρόνος ανάγνωσης:5 Λεπτά, 5 Δευτερόλεπτα

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου λειτουργεί ως ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο. Η τρέχουσα κατάσταση του ακινήτου και οποιεσδήποτε νομικά αποδεκτές αλλαγές που εφαρμόζονται σε αυτό καταγράφονται και παρακολουθούνται σύμφωνα με το νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017) που σχετίζεται με την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.

Η ψηφιακή ταυτότητα ακινήτου είναι απαραίτητη για όλες τις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα, εκτός από την ενοικίαση. Εφαρμόζεται σε όλα τα κτίρια που έχουν ήδη κτιστεί ή είναι υπό κατασκευή με αδειοδότηση, καθώς και σε όλα τα κανονικοποιημένα ακίνητα. Οι ιδιωτικοί μηχανικοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την υποβολή της ψηφιακής ταυτότητας ακινήτου.

Το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου εκδίδεται από τον μηχανικό και φέρει μοναδικό αριθμό. Ένας τακτικός έλεγχος και επανέλεγχος πραγματοποιείται για κάθε ακίνητο με βάση την κατηγορία του.

Ποια είναι η διαδικασία για την ηλεκτρονική ταυτότητα

Για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ταυτότητας ακινήτου, απαιτούνται αρκετά στοιχεία, όπως η οικοδομική άδεια, σχέδια κάτοψης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), δηλώσεις που σχετίζονται με τους νόμους αναστολής ποινών για αυθαίρετες πράξεις, δομικής τρωτότητας ή τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, και ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών, εάν υπάρχουν.

Διαβάστε  Αγορά Ακινήτου

Σε περίπτωση απώλειας της οικοδομικής άδειας ή των σχεδίων κάτοψης, η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνεται στον ψηφιακό φάκελο. Ο νόμος εφαρμόζεται επίσης σε αδόμητα οικόπεδα και αυτόνομες διηρημένες ιδιοκτησίες, πέρα από τα κτίρια.

Η διαδικασία για την καταχώρηση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου μπορεί να εκτελεστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα με βάση τις οδηγίες σας. Αρχικά, γίνεται η καταχώρηση του οικοπέδου και των γηπέδων, και στη συνέχεια γίνεται η καταχώρηση της ιδιοκτησίας. Έπειτα, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει το απόσπασμα ταυτότητας κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί γνησιότητας και έναν αποκλειστικό κωδικό ταυτότητας. Στη συνέχεια, ο μηχανικός υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου, το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ή μη αυθαιρέτων, και παρέχει τα στοιχεία του αποσπάσματος.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου καλύπτει όλα τα ακίνητα, τις διαιρημένες ιδιοκτησίες που μεταβιβάζονται ή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες (νέα κτίρια και ιδιοκτησίες), καθώς και τα αυθαίρετα.

Ακολουθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον νόμο 4495 για την  Ηλετρονική Ταυτότητα Ακινήτου:

 1. Μελέτη κατανομής δαπανών κτιρίου (όταν υπάρχει).
 2. Πιστοποιητικό έλεγχου κατασκευής (εάν έχει εκδοθεί).
 3. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για τμήματα ή ολόκληρο το κτίριο.
 4. Πίνακας χιλιοστών (για κοινόχρηστους χώρους ή αυτόνομες διαιρημένες ιδιοκτησίες).
 5. Δελτίο δομικής τρωτότητας αυθαίρετου και/ή μελέτη στατικής επάρκειας και/ή τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου (εάν απαιτείται).
 6. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετα.
 7. Έγγραφα (καθώς και ενημερώσεις/αναθεωρήσεις) που αφορούν τις εκτελεστικές πράξεις οικοδομικών εργασιών (όπως άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια).
 8. Απεικονίσεις των ορόφων, μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή ΑμΕΑ, και χαρακτηριστικές εικόνες και τομές (εάν απαιτούνται).
Διαβάστε  Πως μπορώ να βρω το ακίνητο μου στο κτηματολόγιο

Η συχνότητα ελέγχου ακινήτων έχει τροποποιηθεί από την αρχική πρόβλεψη για 5 χρόνια. Παρακάτω παραθέτουμε τις νέες προθεσμίες ελέγχου για κάθε κατηγορία ακινήτων:

 1. Κάθε 5 χρόνια υποβάλλονται σε έλεγχο τα εξής ακίνητα:
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού.
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • Συνεργεία.
 • Ιδιωτικά και δημόσια σχολεία.
 • Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και κλινικές.
 • Παιδικοί σταθμοί.
 • Οίκοι ευγηρίας.
 1. Κάθε 8 χρόνια υποβάλλονται σε έλεγχο τα εξής ακίνητα:

 • Κτίρια συνάθροισης κοινού.
 • Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια.
 • Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και υπεραγορές.
 • Κτίρια του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, καθώς και κτίρια που φιλοξενούν Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ.
 1. Κάθε 10 χρόνια υποβάλλονται σε έλεγχο τα εξής ακίνητα:

 • Κτίρια κατοικίας, ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Σχολεία και φροντιστήρια.
 • Γραφεία.
 • Εμπορικά καταστήματα.
 • Σωφρονιστικά ιδρύματα.
 • Κτίρια Υγείας και Πρόνοιας.
 1. Κάθε 15 χρόνια υποβάλλονται σε έλεγχο τα εξής ακίνητα:

 • Σταθμοί αυτοκινήτων.
 • Αποθήκες.
 • Κτίρια με χρήση που δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Για τα ακίνητα που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες και έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου για το σύνολο του κτιρίου, ακολουθείται η προθεσμία με τη μικρότερη διάρκεια.

Με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνονται νέες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του θεσμού. Πιο συγκεκριμένα, ορίζονται τα εξής:

Προβλέπεται το περιεχόμενο που αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται, καθώς και οι προδιαγραφές των σχετικών έντυπων.

Ορίζεται η διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, ανάλογα με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των κτιρίων.

Σύμφωνα με τον νόμο, το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου.

Διαβάστε  Έξωση Ενοικιαστή (Αμοιβή Δικηγόρου - Πως γίνεται)

Επίσης, ρυθμίζεται η ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μετά από οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνει παρέμβαση ή τροποποίηση στο ακίνητο σε οριζόντια ή κάθετη διαιρεμένη ιδιοκτησία. Για την πραγματοποίησή της, απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από τη Δημόσια Αρχή. Η ενημέρωση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη ισχύος της άδειας και πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο επιβλέποντα μηχανικό.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου κατασκευής, η ενημέρωση της ταυτότητας του ακινήτου είναι υποχρέωση του τρέχοντος ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Εάν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σε ένα ακίνητο και δεν έχουν καταγραφεί, το κτίριο θεωρείται αυθαίρετο και επιβάλλονται πρόστιμα αυθαίρετης κατασκευής στον ιδιοκτήτη.

Αναφορικά με τα πρόστιμα και το κόστος έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους παρατηρηθεί ψευδής συμπλήρωση στοιχείων από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, προβλέπεται επιβολή προστίμου. Το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση που δεν έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου. Σε περίπτωση επανάληψης παραβάσεων και αν αφορούν οικοδομικές εργασίες σε περιοχές με παραδοσιακό χαρακτήρα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται.

Επιπλέον, εάν κατά τους σχετικούς ελέγχους των συνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μητρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας) ανακαλυφθεί παράλειψη στη συμπλήρωση των στοιχείων, ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στον ιδιοκτήτη. Το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 200 ευρώ έως το 10% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου

Το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την απόκτηση μιας ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση του πολεοδομικού κώδικα ή παρανομία.

Προφίλ Συγγραφέα

Law Support

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news