Google news
νομικός έλεγχος ακινήτου

Νομικός Έλεγχος Ακινήτου – Ποιο το Κόστος

1 0
Χρόνος ανάγνωσης:3 Λεπτά, 34 Δευτερόλεπτα

Νομικός Έλεγχος Ακινήτου . Η διαδικασία για τον νομικό έλεγχο ακινήτου προς αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία. Είναι απαραίτητο να έχετε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου δικηγόρου καθ’ όλη τη διαδικασία. Με την τήρηση αυστηρών διαδικασιών και την παρακολούθηση της διαδικασίας από έναν δικηγόρο, μπορεί να μειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες λαθών που θα ήταν δύσκολο να διορθωθούν αργότερα.

Ο πρώτος βήματα για τον νομικό έλεγχο ακινήτου είναι να προσλάβετε έναν δικηγόρο της επιλογής σας για να ελέγξει τους τίτλους του ακινήτου στο αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο στο οποίο ανήκει το ακίνητο. Ο σκοπός αυτού του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οποιαδήποτε βάρη ή δικαιώματα τρίτων στο ακίνητο, όπως υποθήκες, διεκδικήσεις κ.λπ. Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί ένας λεπτομερής έλεγχος που καλύπτει τουλάχιστον 20 έτη, για να διασφαλιστεί ότι οι μεταβιβάσεις των δικαιοπαρόχων έχουν γίνει σύμφωνα με το νόμο.

Είναι επίσης χρήσιμο να συλλεχθούν αντίγραφα των τίτλων του ακινήτου κατά τη διάρκεια του έλεγχου, καθώς αυτά απαιτούνται για τη σύνταξη του συμβολαίου με την παρουσία όλων των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή του πωλητή, του αγοραστή και των δικηγόρων τους. Ωστόσο, η διαδικασία δεν σταματά στην υπογραφή του συμβολαίου. Είναι υποχρεωτικό, από το νόμο, να γίνει η μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να καταχωρηθεί η κυριότητα του ακινήτου στον νέο ιδιοκτήτη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των τίτλων του ακινήτου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή του προσυμφώνου και την καταβολή της προκαταβολής στον πωλητή. Η προκαταβολή γίνεται συνήθως μετά τη σύνταξη ενός ιδιωτικού συμφωνητικού από τους δικηγόρους των μερών, και πιο σπάνια με ένα συμβολαιογραφικό προσυμφώνητο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συμβολαιογραφικό προσυμφώνητο παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, καθώς πραγματοποιείται με την παρουσία ενός συμβολαιογράφου. Η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού είναι απαραίτητη για να προστατευθούν τα δικαιώματα των μερών, ειδικά του αγοραστή που καταβάλλει την προκαταβολή για να “κλείσει” την αγορά του ακινήτου που ενδιαφέρεται.

Διαβάστε  Αγοραπωλησία ακινήτου

Η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υπογραφή του συμβολαίου συνήθως ανήκει στις υποχρεώσεις του πωλητή, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Τα βασικά δικαιολογητικά για τη διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου περιλαμβάνουν το συμβόλαιο πώλησης, τα ταυτότητας των μερών και τις φωτοτυπίες τους, το κτηματολογικό διάγραμμα και το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, το τοπογραφικό διάγραμμα, η βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, η βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ακινήτου, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. των τελευταίων 5 ετών, το Ε9, η φορολογική ενημερότητα του πωλητή, η οικοδομική άδεια για το ακίνητο κ.λπ.

Έπειτα, ακολουθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου που αντιστοιχεί στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο και το ποσό καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκει το ακίνητο. Στην περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας και με την πλήρη συμμόρφωση προς τις νομικές προϋποθέσεις, ο αγοραστής απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτου.

Έπεται η κύρια διαδικασία της αγοραπωλησίας και μεταβίβασης ακινήτου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο, με παρουσία δικηγόρου για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες. Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη έλεγχος των τίτλων του ακινήτου από τον δικηγόρο του αγοραστή την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου, στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο, προκειμένου να αποφευχθεί η εγγραφή νέων βαρών μεταξύ του πρώτου έλεγχου και της υπογραφής του συμβολαίου. Ωστόσο, η διαδικασία της αγοραπωλησίας-μεταβίβασης ακινήτου δεν ολοκληρώνεται με την υπογραφή του συμβολαίου ενώπιον του συμβολαιογράφου.

Είναι απαραίτητη η μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο. Ο συμβολαιογράφος παραδίδει στον δικηγόρο του αγοραστή τα αντίγραφα του συμβολαίου και την αίτηση μεταγραφής του ακινήτου. Για τη μεταγραφή απαιτείται η καταβολή τέλους μεταγραφής, το οποίο εξαρτάται από την αντικειμενική αξία ή την τιμή του ακινήτου (ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μεγαλύτερο). Μετά από μερικές ημέρες, ο δικηγόρος του αγοραστή παραλαμβάνει το πιστοποιητικό μεταγραφής και παραδίδει ένα αντίγραφο του συμβολαίου στον λογιστή του αγοραστή, προκειμένου να το καταχωρήσει στο Ε9.

Διαβάστε  Real Estate - Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, ο νομικός έλεγχος ακινήτου είναι μια απαραίτητη διαδικασία, ειδικά όταν πρόκειται για μια ακίνητη περιουσία μεγάλης αξίας. Με την παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης από έναν δικηγόρο, μπορούν να μειωθούν οι πιθανότητες λαθών και προβλημάτων που θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν αργότερα. Ο έλεγχος των τίτλων του ακινήτου, η σύνταξη του συμβολαίου, η καταβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτου και η μεταγραφή του συμβολαίου είναι απαραίτητα βήματα για μια ολοκληρωμένη και ασφαλή αγοραπωλησία ακινήτου.

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news