Google news
Ηχορύπανση
0 0
Χρόνος ανάγνωσης:5 Λεπτά, 0 Δευτερόλεπτα

Είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι η ύπαρξη μιας ήρεμης κατοικίας είναι ζωτικής σημασίας για τη γενική μας ευημερία. Δυστυχώς, το δικαίωμά μας σε ένα σπίτι απαλλαγμένο από Ηχορύπανση και ενοχλήσεις από τους γείτονές μας μπορεί πολύ εύκολα να διακυβευτεί από τις εκπομπές ρύπων και αναθυμιάσεων, αλλά και από τον υπερβολικό θόρυβο, τον οποίο θα εξετάσουμε λεπτομερώς σε αυτό το άρθρο. Στην πραγματικότητα, αν τα επίπεδα θορύβου φτάσουν σε σημείο που μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των ενοίκων, δεν υπάρχει μόνο παραβίαση του γενικού δικαιώματός τους στον προσωπικό χώρο, αλλά υπάρχει και παραβίαση του ειδικού δικαιώματός τους στην καλή υγεία. Αυτό το άρθρο θα εμβαθύνει στα διάφορα είδη θορύβων που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των κατοικιών μας και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη σωματική και ψυχική μας υγεία. Απώτερος στόχος μας είναι να σας εξοπλίσουμε με τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα και να διαφυλάξετε το δικαίωμά σας σε ένα ειρηνικό και υγιές οικιακό περιβάλλον.

Ποιες είναι οι διάφορες περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ηχορύπανση είναι ένα ερώτημα που τίθεται συχνά. Η ηχορύπανση μπορεί να προκληθεί από διάφορες δραστηριότητες όπως:

Συχνές πηγές ενοχλητικών ήχων που μπορεί να προέρχονται από γειτονικές κατοικίες είναι το ξύσιμο επίπλων, τα δυνατά βήματα, οι ακατάσχετες συζητήσεις, τα έντονα γέλια, το γάβγισμα σκύλων, καθώς και η δυνατή μουσική από στερεοφωνικά. Αυτοί οι ενοχλητικοί και ενοχλητικοί ήχοι μπορούν να εμποδίσουν σοβαρά την απρόσκοπτη και άνετη χρήση του σπιτιού κάποιου, και μπορούν επίσης να έχουν επιζήμιο αντίκτυπο στην ψυχική ευεξία των ενοίκων του, οι οποίοι μπορεί να δυσκολεύονται να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν. Κατά συνέπεια, η ενόχληση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην παραβίαση των νομικών τους δικαιωμάτων, καθώς ο προσωπικός τους χώρος παραβιάζεται αδικαιολόγητα.

Διαβάστε  Ενσυνείδητη αμέλεια

Για τη προστασία από τις παράνομες ενέργειες εκπομπής θορύβων εκ γειτονικού ακινήτου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας ή της διατάραξης της νομής, ασκώντας κατ’ αρχήν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εν συνεχεία τακτική αγωγή, ζητώντας να παύσει η προσβολή της προσωπικότητάς των θιγόμενων ή η διατάραξη της νομής τους, εκ της ενέργειας των κατοίκων του γειτονικού ακινήτου, να απαγορευτεί κάθε προσβολή ή διατάραξή της νομής των θιγόμενων εκ των θορύβων στο μέλλον, ζητώντας παράλληλα να απειληθεί χρηματική ποινή σε βάρος των γειτόνων που θορυβούν για κάθε μελλοντική παράβαση.

Το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα παρέχει στους ιδιώτες το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν την απομάκρυνση και την αποτροπή μελλοντικής εμφάνισης κάθε παράνομης προσβολής που βλάπτει τον προσωπικό τους χαρακτήρα ή τη φήμη τους. Αυτό καθιερώνει το έμφυτο ιδιωτικό δικαίωμα στην προσωπικότητα, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην τιμή, την υγεία και τη ζωή. Η προστασία του δικαιώματος αυτού επεκτείνεται στη χρήση και την απόλαυση του περιουσιακού χώρου του ατόμου, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική και συναισθηματική του ανάπτυξη σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 59 του Αστικού Κώδικα. Όταν ένα άτομο εκτίθεται σε δυνατές οχλήσεις, για παράδειγμα, από υπερβολικό θόρυβο που προέρχεται από γειτονική ιδιοκτησία, προσβάλλεται η προσωπικότητά του. Η προσβολή αυτή δεν είναι απαραίτητα σκόπιμη ή κακόβουλη – πρόκειται απλώς για παρέμβαση χωρίς συγκατάθεση ή αιτιολόγηση. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται στην απόλαυση ενός υγιούς περιβάλλοντος απαλλαγμένου από ενοχλητικούς θορύβους, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως εκδήλωση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Το δικαίωμα μπορεί επίσης να παραβιάζεται όταν η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζεται από ρύπους όπως καπνός, αναθυμιάσεις ή θόρυβος, οι οποίοι θεωρούνται ηχορύπανση.

Διαβάστε  Άρθρο 43 - Απρόσφορη απόπειρα

Εάν το επίπεδο της εκπομπής είναι αρκετά ισχυρό ώστε να αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για την υγεία όσων επηρεάζονται, τότε θεωρείται παραβίαση του γενικού δικαιώματος στην προσωπικότητα, και συγκεκριμένα του δικαιώματος στην υγεία. Επιπλέον, οι εκπομπές θορύβου είναι πάντα παράνομες και απαγορεύονται από το νόμο. Το άρθρο 417 του Ποινικού Κώδικα αφορά τη διατάραξη της κοινής ησυχίας, ενώ το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 2520/1940, η υγειονομική διάταξη Α5/3010/14.8.1985 και η αστυνομική διάταξη 1/1991 περιγράφουν την απαγόρευση των εκπομπών θορύβου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν αυτές οι εκπομπές θορύβου αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, τότε θεωρείται ότι παραβιάζεται το ειδικό δικαίωμα στην υγεία.

Οι αξιώσεις που απορρέουν από το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα, το οποίο αφορά την προσβολή της προσωπικότητας και την επακόλουθη ζημία, μπορούν να ασκηθούν όχι μόνο μέσω της τακτικής δικαστικής οδού, αλλά και μέσω της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Σύμφωνα με το άρθρο 1003 του Αστικού Κώδικα, ένας ιδιοκτήτης ακινήτου δεν υποχρεούται να ανέχεται οχλήσεις όπως οι εκπομπές θορύβου από γειτονικές ιδιοκτησίες και, ως εκ τούτου, μπορεί να ζητήσει την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων κατά των οχλήσεων αυτών. Αυτή η διαταγή θα απαιτούσε να εξαλειφθούν οι οχλήσεις και να μην επαναληφθούν στο μέλλον, καθώς προκαλούν σημαντική παρεμπόδιση στη χρήση του ακινήτου και δεν αποτελούν φυσιολογικό φαινόμενο στην περιοχή. Η προστασία αυτή μπορεί να ζητηθεί μέσω τακτικής αγωγής για διατάραξη της κατοχής σύμφωνα με το άρθρο 1108 του Αστικού Κώδικα, ή μέσω τακτικής αγωγής για διατάραξη της κατοχής σύμφωνα με το άρθρο 989 του Αστικού Κώδικα, ή μέσω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή προστασία της κατοχής του εναγομένου που υφίσταται τις οχλήσεις. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο μορφές προστασίας δεν μπορούν να ασκηθούν ταυτόχρονα στο πλαίσιο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Το Μονομελές Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας, ενώ το Ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο σε περίπτωση προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας λόγω διαταραχών του δικαιώματος αυτού.

Διαβάστε  Άρθρο 44 - Υπαναχώρηση - (Νόμος 4619/2019)

Συμπερασματικά

Με απλά λόγια, η νομοθεσία του Αστικού Κώδικα διασφαλίζει ότι τα άτομα που δεν μπορούν να βρουν γαλήνη στο σπίτι τους λόγω ενοχλητικών θορύβων από γειτονικό ακίνητο έχουν ουσιαστική προστασία. Σε περίπτωση μιας τέτοιας κατάστασης, υπάρχουν διαθέσιμα νομικά μέτρα που μπορούν να διασφαλίσουν τα δικαιώματά σας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ασφαλιστικά μέτρα και συνήθεις αγωγές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν εσάς και την οικογένειά σας να απολαύσετε τα οφέλη της διαβίωσης σε ένα ήσυχο και γαλήνιο σπίτι, παρέχοντάς σας δικαστική προστασία. Η νομοθεσία είναι αρκετά περιεκτική ώστε να προστατεύει το δικαίωμά σας σε ένα περιβάλλον διαβίωσης χωρίς θόρυβο, δίνοντάς σας τη σιγουριά ότι δεν θα χρειαστεί να υπομένετε τους ανεπιθύμητους ήχους των γειτόνων σας.

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.
Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news