Google news
Προϋποθέσεις για Golden Visa

Προϋποθέσεις για Golden Visa

Προϋποθέσεις για Golden Visa. Η άδεια διαμονής Golden Visa για επενδυτές δημιουργήθηκε με σκοπό να επιτρέπει στους επενδυτές την ελεύθερη κίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ, ενθαρρύνοντας την παραμονή ατόμων που θα εισάγουν σημαντικά οικονομικά κεφάλαια στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με τον νόμο 4764/2020 και ειδικότερα το άρθρο 155, οι μη πολίτες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής, εάν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η διαδικασία υποβολής αίτησης μπορεί να γίνει από εκπρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη είσοδος του επενδυτή στη χώρα. Η εντολή για την υποβολή της αίτησης διατυπώνεται στην Ελληνική Προξενεία. Μετά την εκδοση της πιστοποιητικής επιβεβαίωσης της υποβολής της αίτησης, ο αιτών πρέπει να εισέλθει στη χώρα εντός ενός έτους και να παραδώσει τα βιομετρικά του στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.

Στον νέο μεταναστευτικό κώδικα, περιλαμβάνονται πολλές διατάξεις που διευκολύνουν την παραμονή των επενδυτών από τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις. Επιπλέον, ο νόμος παρέχει μεγαλύτερες περιόδους παραμονής για τους εκπροσώπους και τους συνεργάτες των επενδυτών.

Επίσης, η μεταναστευτική νομοθεσία επιτρέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι πρόκειται να αγοράσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο.

Οι προϋποθέσεις που απαιτεί το μεταναστευτικό δίκαιο για την έκδοση μιας άδειας διαμονής επενδυτή (Golden Visa) είναι οι εξής:

  1. Νόμιμη είσοδος ή διαμονή: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εισέλθει στη χώρα νόμιμα με έγκυρη θεώρηση εισόδου ή να διαμένει ήδη νόμιμα στη χώρα, ακόμη κι αν ο υφιστάμενος τίτλος διαμονής του δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού διαμονής.
  2. Ακίνητη περιουσία: Θα πρέπει να διαθέτει ακίνητη περιουσία με αξία άνω των 250,000 ευρώ στη χώρα. Εάν το ακίνητο αξίας τουλάχιστον 250,000 ευρώ ανήκει σε συνιδιοκτήτες, τότε η άδεια διαμονής παρέχεται μόνο αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι, διαφορετικά ο κάθε συνιδιοκτήτης πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας που υπερβαίνει τα 250,000 ευρώ.
  3. Πλήρης κυριότητα ακίνητης περιουσίας: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Εάν αυτό επιτευχθεί μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να έχει αποκλειστική κυριότητα των μετοχών και εταιρικών μεριδίων.
  4. Ετήσια μίσθωση: Στην περίπτωση μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, απαιτείται η σύναψη μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.
  5. Χρονομεριστική μίσθωση: Εάν πρόκειται για σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου 1652/1986, που αφορά την “Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων”.
Διαβάστε  Κτηματολόγιο

Σε γενικές γραμμές, αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για Golden Visa που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μια άδεια διαμονής επενδυτή Golden Visa στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι, ο ελάχιστος όρος ύψους για την αξία της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το αναγεγραμμένο τίμημα στη σύμβαση, στις περιπτώσεις μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, θα πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε 250000 ευρώ και πρέπει να έχουν καταβληθεί πλήρως κατά την υπογραφή της σύμβασης. Είναι εξάλλου δυνατόν για τους πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ακίνητη περιουσία, να εκμισθώσουν την περιουσία αυτή. Οι μέλη της οικογένειας του επενδυτή έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν ατομική άδεια διαμονής με ίση διάρκεια, κατόπιν αιτήματος, και ισχύει για αυτούς την ίδια περίοδο με την άδεια διαμονής του επενδυτή.

Στα μέλη της οικογένειας του επενδυτή περιλαμβάνονται: 1) ο/η σύζυγος, 2) ο σύζυγος ή σύντροφος με τον οποίο ο επενδυτής έχει συναίνεση διαβίωσης στην Ελλάδα, 3) τα ανήλικα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων, 4) τα ανήλικα τέκνα του συντηρούντος ή του άλλου από τους συζύγους ή συντρόφους, εφόσον η επιμέλεια έχει νόμιμα ανατεθεί στον επενδυτή, ενώ για τα τέκνα του άλλου συζύγου ή συντρόφου, η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον επενδυτή και είναι κάτω των 21 ετών, 5) οι γονείς των συζύγων ή συντρόφων.

Η άδεια διαμονής του επενδυτή μπορεί να ανανεωθεί για ίση διάρκεια, μόνο αν ο επενδυτής εξακολουθεί να κατέχει την ακίνητη περιουσία. Η ανανέωση ισχύει τόσο για τον επενδυτή, όσο και για τα προαναφερθέντα μέλη της οικογένειας, υπό τον όρο ότι πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Η απουσία από τη χώρα δεν επηρεάζει την δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαμονής. Ωστόσο, εάν ο επενδυτής μεταβιβάσει την ακίνητη περιουσία σε άλλον πολίτη τρίτης χώρας, ο νέος αγοραστής έχει δικαίωμα να λάβει άδεια διαμονής, ενώ ανακαλείται η άδεια διαμονής του προηγούμενου κατόχου.

Διαβάστε  ΚΑΕΚ Ακινήτου - Διάταξη ψηφίων - Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

Συμπερασματικά

Συνολικά, για να αποσπάσετε το συμπέρασμα, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε επενδυτή πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Η νομοθεσία θεσπίζει συγκεκριμένα νομικά κριτήρια για κάθε πιθανή περίπτωση επενδυτή. Επιπλέον, εκτός από τον ίδιο τον επενδυτή, η δυνατότητα αποκτάται και από τα μέλη του στενού πυρήνα της οικογένειάς του, επιτρέποντάς τους να κατοικήσουν στη χώρα με την ίδια διάρκεια όπως και ο επενδυτής.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news