Έξωση Ενοικιαστή λόγω κακής συμπεριφοράς

Η έξωση ενοικιαστή λόγω κακής συμπεριφοράς είναι μια διαδικασία που μπορεί να είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Για να έχετε επιτυχία, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε προσεκτικά τα βήματα που προβλέπονται από το νόμο, πάντοτε υπό τη καθοδήγηση του δικηγόρου σας. Στην Ελλάδα, η έξωση ενοικιαστή λόγω κακής συμπεριφοράς μπορεί να γίνειΔιαβάστε περισσότερα

Κλειστά διαμερίσματα κοινόχρηστα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κλειστά διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας συμμετέχουν στα κοινόχρηστα, ανεξάρτητα από το αν κατοικούνται ή όχι. Η συμμετοχή αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση από το είδος θέρμανσης της πολυκατοικίας. Σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, όλα τα διαμερίσματα, ανεξαρτήτως αν είναι κατοικημένα ή όχι, συμμετέχουν κανονικά σταΔιαβάστε περισσότερα

Κατανομή δαπανών Ανελκυστήρα

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 29089/1977 έγγραφο του Εισηγητή Διευθυντή Τεχν. Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1296Β/1977), οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων πολυώροφων κτιρίων βαρύνουν τους συνιδιοκτήτες των κτιρίων αυτών. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνει τον Κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών πολυώροφων κτιρίων, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 441/Β/1976 και βασίζεται στο αστικό δίκαιο,Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Πολυκατοικίας

Όταν δεν υπάρχει καταστατικό πολυκατοικίας, οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διέπονται από το νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 794 του Αστικού Κώδικα, οι συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις κοινόχρηστες δαπάνες, ανάλογα με τη μερίδα τους. Επίσης, έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους και τις εγκαταστάσεις τηςΔιαβάστε περισσότερα

Κατάχρηση διαχειριστή πολυκατοικίας

Η καταχρηστική άσκηση της διαχείρισης, εκ του διαχειριστή πολυκατοικίας, είναι ένα σοβαρό ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα για τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Ο διαχειριστής μιας πολυκατοικίας είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση του κτιρίου και των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για την εκτέλεσηΔιαβάστε περισσότερα

Αγωγή για παράβαση κανονισμού πολυκατοικίας

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, του Ν. 3741/1929, αναφέρεται στο νόμο αυτόν πως, ο κανονισμός της πολυκατοικίας, αποτελεί σύμβαση μεταξύ των συνιδιοκτητών, η οποία ρυθμίζει τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας. Η παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας συνιστά αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης και μπορεί να επιφέρειΔιαβάστε περισσότερα