Google news
Διεκδίκηση Διατροφής

Διεκδίκηση Διατροφής

0 0
Χρόνος ανάγνωσης:5 Λεπτά, 28 Δευτερόλεπτα

Η διατροφή που δικαιούται ο ενάγων σε αγωγή διαζυγίου είναι η διατροφή λόγω διακοπής της συμβίωσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η διατροφή μετά το διαζύγιο και η διατροφή ανήλικων τέκνων. Η διεκδίκηση της διατροφής, πραγματοποιείται στα αρμόδια δικαστήρια με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με προσωρινή διαταγή και μετά με τη κατάθεση των αντίστοιχων αγωγών. Ας δούμε κάθε μια κατηγορία ξεχωριστά.

Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης

Κατά το στάδιο της διακοπής της συμβίωσης, ο νόμος εστιάζει στην ύπαρξη εύλογης αιτίας. Ως εύλογη αιτία ορίζεται, κάθε γεγονός που δικαιολογεί τη διακοπή της συμβίωσης και το οπόιο μπορεί να ανάγεται στη συμπεριφορά του άλλου συζύγου ή σε κοινή υπαιτιότητα ή σε τυχαία γεγονότα. Σε περίπτωση λοιπόν που υφίσταται εύλογη αιτία για τη διακοπή της συμβίωσης, από πλευράς του δικαιούχου συζύγου, τότε ενυπάρχει υποχρέωση διατροφής από τον υπόχρεο σύζυγο, με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής.

Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη διατροφή του συζύγου κατά τη διακοπή της συμβίωσης, εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία έχει ως σκοπό να διατηρήσει το επίπεδο ζωής του δικαιούχου συζύγου, μέχρι να βγει αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου. Η διατροφή του υπόχρεου συζύγου καταβάλλεται σε χρήμα στον δικαιούχο προκαταβολικώς κάθε μήνα και ο προσδιορισμός του ύψους της πραγματοποιείται, αφού ληφθεί υπόψιν τυχόν συνθήκες χωριστής εγκατάστασης.

Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο, για την εκδίκασει της αγωγής διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης και σε ποια διαδικασία υπάγεται η συγκεκριμένη αγωγή;

Διαβάστε  Κληρονομητήριο

Για τις διαφορές που σχετίζονται με ζητήματα διατροφής, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 17 αρ. 2 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με το άρθρο 22ΚΠολΔ, κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, είναι αυτό του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Η διαδικασία στην οποία υπάγεται η συγκεκριμένη αγωγή είναι η νέα ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών και για την ακρίβεια, η διαδικασία για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές

Αγωγή διατροφής συζύγου μετά το διαζύγιο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1442 ΑΚ <<Εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλον:

1. Αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκασθεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ’ αυτό τη διατροφή του· 

2. Αν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και γι’ αυτόν το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος·

3. Αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου·

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας>>.

Εκ του νόμου λοιπόν προκύπτει, πως η βασική προϋπόθεση για να αξιώσει ο δικαιούχος σύζυγος διατροφή από τον υπόχρεο, είναι η αδυναμία στην οποία βρίσκεται να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματα ή τη περιουσία του και επιπροσθέτως να βρίσκεται σε αδυναμία να αρχίσει ή να συνεχίσει επαγγελματική δραστηριότητα. Άλλος λόγος μπορεί να είναι, να υφίστανται λόγοι επιείκειας για τη παροχή διατροφής.Οι δικηγόροι για διαζύγια θα σας ενημερώσουν περαιτέρω.

Διαβάστε  Υιοθεσία ανηλίκου τέκνου

Η βασικότερη και ουσιαστικότερη προϋπόθεση για την αξίωση διατροφής συζύγου μετά το διαζύγιο, είναι η απορία του δικαιούχου πρώην συζύγου και η ευπορία του υπόχρεου. Θα πρέπει ωστόσο στο πρόσωπο του δικαιούχου, να υπάρχει και κάποια από τις αναφερθείσες ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο άρθρο 1442 ΑΚ.

Πως προσδιορίζεται η απορία του δικαιούχου και η ευπορία του υπόχρεου;

Aπορία του δικαιούχου συζύγου, είναι η αδυναμία του πρώην συζύγου να δύναται να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματα και τη περιουσία του. Στον αντίποδα, ευπορία του υπόχρεου δεν είναι μια κατάσταση μεγάλου πλούτου αλλά η δυνατότητα να παράσχει στον δικαιούχο σύζυγο διατροφή, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δική του διατροφή. Συνεπώς το δικαστήριο θα λάβει υπόψιν στη κρίση του την ηλικία, την υγεία, την ικανότητα ή δυνατότητα για εργασία, τα εισοδήματα, τη περιουσία, και γενικότερα τη ζωή του πρώην συζύγου σε σύγκριση φυσικά με την ευπορία του υπόχρεου συζύγου.

Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής διατροφής του συζύγου;

Σχετικά με ζητήματα διατροφής, αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 17 αρ. 2 ΚΠολΔ είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του εναγόμενου συζύγου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι, η νέα ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών και συγκεκριμένα η διαδικασία για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές.

Τι θα πρέπει να περιέχει η αγωγή για διατροφή του συζύγου ώστε να είναι ορισμένη;

Για το ορισμένο της αγωγής, θα πρέπει ο ενάγοντας να επικαλεστεί και να αποδείξει την αμετάκλητη λύση του γάμου του με τον εναγόμενο, τη βασική προϋπόθεση της απορίας του και μια από τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1442 ΑΚ. Πρέπει επίσης να γίνει εκτενής αναφορά των συνθηκών ζωής και των αναγκών του δικαιούχου μετά το διαζύγιο, καθώς επίσης και το ύψος του ποσού της διατροφής που αρκεί προς κάλυψη των αναγκών του δικαιούχου.

Διαβάστε  Ιατρική Αμέλεια

Αγωγή διατροφής ανήλικου τέκνου

Ο ανήλικος δύναται να ζητήσει διατροφή από τους γονείς του και αν ακόμα έχει περιουσία, της οποίας το κεφάλαιο δεν υποχρεούται να αναλώσει, εφόσον τα εισοδήματα του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής του ανηλίκου προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ζωής του, καθώς επίσης και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Ο τρόπος ζωής του τέκνου αξιολογείται από το δικαστήριο, προκειμένου να καταλήξει για το ορθό ύψος του ποσού της διατροφής. Παράγοντες όπως η ηλικία του τέκνου, ο τόπος κατοικίας του, η ανάγκη εκπαίδευσης του καθώς και η υγεία του, εξετάζονται από το δικαστήριο προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό διατροφής. Υπόψιν επίσης λαμβάνεται και η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου γονέα. Την άσκηση της αγωγής τη πραγματοποιεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου και η εκδίκαση της πραγματοποιείται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, του τόπου κατοικίας του εναγομένου.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας,η αγωγή διατροφής του συζύγου κατά τη διακοπή της συμβίωσης βασίζεται στην ύπαρξη εύλογης αιτίας και στο να συνεχίσει ο δικαιούχος σύζυγος να έχει αντίστοιχο διαβίωσης μέχρι να λυθεί ο γάμος. Μετά τη λύση του γάμου όμως, η διατροφή του συζύγου συνιστά πρόνοια για τη κάλυψη βασικών εξόδων διαβίωσης του και εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Ουσιαστικά, μετά το διαζύγιο η διατροφή του συζύγου είναι στοιχειώδης και εφόσον είναι απαραίτητη. Αναφορικά με την αγωγή διατροφής του ανήλικου τέκνου, αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του τέκνου, ανάλογα με το τρόπο ζωής που είχε πριν ξεκινήσουν οι δικαστικές διαδικασίες, σε συνδυασμό με τη περιουσιακή κατάσταση του υποχρέου γονέα

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.
Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news